Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усиления защиты граждан от необоснованного повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги)

Проект закона Украины от 13.05.2015 № 2832
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення захисту громадян від необґрунтованого підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Закон України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373):

1) статтю 20 доповнити абзацами сім та вісім такого змісту:

"Граничний рівень рентабельності (без інвестиційної складової) не може перевищувати 10 відсотків, а норматив технологічних втрат енергоносіїв при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії не може перевищувати 7 відсотків.

Детальні розрахунки і обґрунтування змін до тарифів, а також їх структура (складові), розміщуються на офіційному сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з часу їх подання кожним ліцензіатом, а остаточні розрахунки національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які враховані у затвердженому тарифі - з дня прийняття відповідних рішень. Детальні розрахунки і обґрунтування змін до тарифів, а також їх структура (складові), можуть бути видалені із офіційного сайту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг лише після затвердження нових тарифів.";

у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

2) статтю 26 доповнити абзацом такого змісту:

"Забороняється проектування, будівництво, реконструкція об'єктів у сфері теплопостачання без встановлення побудинкових засобів обліку тепла (лічильників).".

2. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514):

1) частину 2 статті 31 доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:

"Граничний розмір рентабельності (без інвестиційної складової) не може перевищувати 10 відсотків в структурі ціни/тарифу, а норматив втрат при виробництві, транспортуванні та постачанні відповідної житлово-комунальної послуги не може перевищувати 7 відсотків.

Детальні розрахунки і обґрунтування змін до цін/тарифів, а також їх структура (складові) розміщуються на офіційному сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або органу місцевого самоврядування з часу їх подання кожним ліцензіатом чи органом місцевого самоврядування, а остаточні розрахунки національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які враховані у затвердженій ціні/тарифі - з дня прийняття відповідних рішень. Детальні розрахунки і обґрунтування змін до цін/тарифів, а також їх структура (складові), можуть бути видалені із офіційного сайту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або органу місцевого самоврядування лише після затвердження нових цін/тарифів.";

у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим.

3. Закон України "Про ринок природного газу" (Голос України, 07.05.2015 р., N 80):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 41-1 такого з місту:

"41-1) товарний природний газ - видобутий природний газ, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів.";

2) у статті 4:

частину третю доповнити пунктом 26-1 такого змісту:

"26-1) розміщувати на своєму офіційному сайті детальні розрахунки і обґрунтування змін роздрібних цін на природний газ для задоволення потреб населення та їх структуру (складові) з часу їх подання кожним ліцензіатом, а остаточні розрахунки, які враховані у затверджених роздрібних цінах - з дня прийняття відповідних рішень. Детальні розрахунки і обґрунтування змін роздрібних цін на природний газ для задоволення потреб населення можуть бути видалені із офіційного сайту лише після затвердження нових роздрібних цін.";

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"Граничний рівень рентабельності газодобувних, транспортуючих та розподільних підприємств (без інвестиційної складової) не може перевищувати 10 відсотків, а норматив втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу при транспортуванні, розподілі та постачанні природного газу для задоволення потреб населення не може перевищувати 2 відсотків.";

3) частину першу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі зобов'язаний не рідше одного разу в місяць оприлюднювати інформацію про якісні показники (в тому числі калорійність) природного газу, що надходить з газотранспортної системи (магістральних газопроводів) до газорозподільчих мереж.";

4) розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8. Установити, що тимчасово, до 1 червня 2017 року весь природний газ вітчизняного видобутку (видобутий на підставі спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони) викуповує держава для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, в особі суб'єкта, що уповноважений Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за закупівельними цінами, які для кожного суб'єкта господарювання - власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, але не більше 100 доларів США.

Передача видобутого природного газу суб'єктами, визначеними в частині першій цього пункту, на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, що не передбачають передачу права власності на нього безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, не допускається.".

4. Закон України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):

1) статтю 17 доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:

"Граничний рівень рентабельності (без інвестиційної складової) не може перевищувати 10 відсотків, а норматив втрат електричної енергії при виробництві, транспортуванні та постачанні не може перевищувати 7 відсотків.

Детальні розрахунки і обґрунтування змін до тарифів розміщуються на офіційному сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з часу їх подання кожним ліцензіатом, а остаточні розрахунки національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які враховані у затвердженому тарифі - з дня прийняття відповідних рішень. Детальні розрахунки і обґрунтування змін до тарифів можуть бути видалені із офіційного сайту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг лише після затвердження нових тарифів.";

у зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати абзацами дванадцятим і тринадцятим.

5. Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 5, ст. 28):

1) у пункті 1 частини першої статті 2:

в абзаці третьому слова та цифри "січня 2016" замінити словами та цифрами "жовтня 2015";

в абзаці четвертому слова та цифри "січня 2018" замінити словами та цифрами "жовтня 2015";

2) у підпункті "а" пункту 1 частини першої статті 6:

в абзаці третьому слова та цифри "січня 2016" замінити словами та цифрами "жовтня 2015";

в абзаці четвертому слова та цифри "січня 2018" замінити словами та цифрами "жовтня 2015";

3) статтю 7 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"Установити, що до 1 жовтня 2015 року суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, встановлюють побутові лічильники газу 100 відсоткам споживачам природного газу за рахунок власних коштів із подальшою компенсацією цих витрат інвестиційною складовою в роздрібній ціні на природний газ.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що для визначення вартості теплової енергії для населення застосовується ДБН-в.2.6-31:2006 (зі змінами), що діють станом на 1 травня 2015 року, а норматив місячного обсягу споживання теплової енергії, що використовується для розрахунку тарифу, не може перевищувати 0,0128 Гкал/м2.

3. Установити, що товарний природний газ власного видобутку:

- видобутий ПАТ "Укрнафта", у тому числі залишки газу ПАТ "Укрнафта", що станом на 1 травня 2015 року знаходяться в газових сховищах, у повному обсязі спрямовується на потреби населення за ціною, що встановлена для ПАТ "Укргазвидобування";

- видобутий відповідно до договорів спільної діяльності, у обсязі не менше 50 відсотків спрямовується на потреби населення за ціною, що встановлена для ПАТ "Укргазвидобування;

- видобутий приватними компаніями на підставі спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у обсязі не менше 30 відсотків спрямовується на потреби населення за ціною, що встановлена для ПАТ "Укргазвидобування".

4. Установити, що на виробничо-технологічні витрати та втрати природного газу в прогнозному балансі надходження та розподілу природного газу в Україні використовується виключно імпортний газ.

5. Суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання в обов'язковому порядку розробляють окрему інвестиційну програму встановлення побудинкових засобів обліку тепла (лічильників) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

6. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом погоджують і затверджують інвестиційні програми встановлення побудинкових засобів обліку тепла (лічильників) суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, а також забезпечують контроль за цільовим використанням коштів.

7. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом переглянути нормативи витрат теплової енергії, що споживається населенням до економічно обґрунтованих із врахуванням реальних кліматичних умов, діючих державних будівельних норм та внести відповідні зміни до тарифів.

8. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

- розробити та подати Верховній Раді України інвестиційну програму збільшення обсягу видобутку природного газу в Україні;

- офіційно оприлюднити перелік кінцевих власників (вигодонабувачів), що здійснюють видобування природного газу в Україні та перелік підприємств, що видобувають природний газ за угодами про спільну діяльність з оприлюдненням умов таких угод;

- внести зміни та доповнення до відповідних договорів спільної діяльності, що стосуються видобутку та розподілу природного газу.

9. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити Програму модернізації та реконструкції систем теплопостачання населення, із концентрацією всіх можливих фінансових джерел на цьому напрямку.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос