Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления органам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины полномочий на осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений и осуществление оперативно-розыскной деятельности

Проект закона Украины от 12.05.2015 № 2804
Дата рассмотрения: 12.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та здійснення оперативно-розшукової діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88 із наступними змінами):

1) У частині першій статті 3:

а) пункт 8 після слів "органу державного бюро розслідувань" доповнити словами "підрозділу досудового розслідування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

б) у пункті 17 після слів "органу державного бюро розслідувань," доповнити словами "підрозділу досудового розслідування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

2) у статті 38:

а) пункт перший частини першої після підпункту "г" доповнити новим підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) органів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

б) частину третю після слів "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" доповнити словами ", органів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".

3) Частину першу статті 41 після слів "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства," доповнити словами "органів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

4) У частині першій статті 143 після слів "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," доповнити словами "органів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, ";

5) У частині другій статті 214 після слів "органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" доповнити словами ", Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України";

6) Статтю 216 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Слідчі органів військової служби правопорядку у Збройних Силах України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених у військових частинах, а також в інших місцях військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах, за виключенням злочинів, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати частинами сьомою - десятою.

7) Частину шосту статті 232 після слів "органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства," доповнити словами "органу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

8) У статті 246:

а) у частині п'ятій:

абзац четвертий після слів "Центрального управління Служби безпеки України," доповнити словами "Центрального та територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

абзац п'ятий після слів "Директором Національного антикорупційного бюро України," доповнити словами "начальником Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

б) частину шосту після слів "Державного бюро розслідувань," доповнити словами "органів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,".

2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - оперативно-розшуковими підрозділами";

2) Частину четверту статті 7 після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити словами ", Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

3) У статті 8 пункт 19 частини першої після слів "Митним кодексом України" доповнити словами ", Військову службу правопорядку у Збройних Силах України";

4) У статті 9:

а) частину першу після слів "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону або його уповноваженим заступником" доповнити словами ", керівником оперативно-розшукового підрозділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

б) частину другу після слів "Національним антикорупційним бюро України" доповнити словами ", Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України";

в) частину третю після слів "оперативного підрозділу органів доходів і зборів," доповнити словами "оперативно-розшукового підрозділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

г) частину восьму після слів "Служба зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Військова служба правопорядку у Збройних Силах України,";

5) У статті 9-1:

частину другу після слів "Головою Державної прикордонної служби України," доповнити словами ", начальником Головного управління, центрального та територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,";

частину третю після слів "керівником розвідувального органу Міністерства оборони України" доповнити словами ", начальником Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";

3. У Законі України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225 із наступними змінами):

1) у статті 1 після слів "для виявлення, запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах України, їх" доповнити словами "розкриття і";

2) частину першу статті 3 доповнити абзацами п'ятим і шостим такого змісту:

"здійснення у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку досудового розслідування у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування;

здійснення оперативно-розшукової діяльності у межах наданих повноважень;";

3) у статті 5:

а) У частині п'ятій пункт другий доповнити абзацами 5, 7, 8, 9 такого змісту:

"досудового розслідування";

"оперативно-розшукової діяльності";

"експертно-криміналістичниих";

"інформаційно-аналітичного забезпечення".

б) частину сьому доповнити новими реченнями такого змісту:

"Здійснення незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень органами (підрозділами) Служби правопорядку будь-якими посадовими особами Міністерства оборони України та/або Генерального штабу Збройних Сил України забороняється. Здійснюючи свої функції посадові особи Служби правопорядку є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України";

в) частину восьму доповнити новими реченнями такого змісту:

"З питань здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, а також з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, процесуальне керівництво здійснюють військові прокурори";

г) Частину одинадцяту після слів "командир дисциплінарного батальйону," доповнити словами такого змісту "керівники підрозділів (органів) досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, екпертно-криміналістичних, інформаційно-аналітичного забезпечення,".

4) у частині першій статті 7:

а) Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) викликати осіб, зазначених у пункті 2 цієї статті, для дачі показань та пояснень у справах про злочини та правопорушення, що знаходяться в її провадженні. У разі ухилення цих осіб без поважних причин від явки за викликом для дачі показань у кримінальному провадженні піддавати їх приводу у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку";

б) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) здійснювати досудове розслідування відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;";

в) доповнити пунктом 29 такого змісту:

"29) на час здійснення досудового розслідування та проведення оперативно-розшукової діяльності вимагати від відповідних осіб військових частин відомості та письмові пояснення щодо фактів порушення законодавства; вчиняти інші слідчі (розшукові) дії відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства";

5) у частині першій статті 8:

а) пункт перший після слова "виявляти," доповнити словом "розкривати";

б) доповнити пунктом третім такого змісту:

"3) Здійснювати в установленому кримінальним процесуальним законодавством порядку досудове розслідування щодо злочинів, які вчинили військовослужбовці Збройних Сил України та військовозобов'язані під час проходження ними зборів, працівники Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування";

в) Пункт десятий викласти у такій редакції:

"10) взаємодіяти з військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, у тому числі обмінюватися з ними інформацією для виявлення правопорушень та злочинів та швидкого і повного їх розкриття".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос