Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О моратории на осуществление промышленного рыболовства и других видов специального использования водных биоресурсов на некоторых рыбохозяйственных водных объектах Украины

Проект закона Украины от 05.05.2015 № 2776
Дата рассмотрения: 05.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мораторій на здійснення промислового рибальства та інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких рибогосподарських водних об'єктах України

1. Цей Закон встановлює мораторій на здійснення промислового рибальства, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на деяких рибогосподарських водних об'єктах України.

2. Завданням цього Закону є створення сприятливих умов для природного відтворення риби та інших водних живих ресурсів на деяких рибогосподарських водних об'єктах України.

3. Відносини у галузі охорони та відтворення риби та інших водних біоресурсів регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

аквакультура (рибництво) - сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг;

водні біоресурси (водні біологічні ресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини;

документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

документи дозвільного характеру на здійснення промислового рибальства (далі - дозвіл) - офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання риби та інших водних біоресурсів при проведенні промислового вилову риби та інших водних біоресурсів, у межах отриманої квоти, ліміту;

дослідний лов - науково - дослідний, науково - промисловий, контрольний, дослідно - конструкторський лов, вилучення риби та інших водних живих ресурсів для подальшого відтворення та з'ясування біологічного і санітарно-епідеміологічного стану;

дослідно-конструкторський лов - вилучення риби та інших водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності використання знарядь, засобів лову для здійснення промислу;

квота добування (вилову) - частка ліміту спеціального використання водних біоресурсів, що встановлюється для кожної конкретної юридичної чи фізичної особи та визначається в натуральних величинах або у відсотках від загального ліміту;

контрольний лов (контрольний вилов)- вилучення риби та інших водних живих ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з метою регулювання їх промислу, з'ясування ветеринарно-санітарного, іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану тощо;

ліміт спеціального використання водних біоресурсів (загальнодопустимий улов) - обсяг вилучення з природного середовища (вилову, добування, збирання) конкретних видів водних біоресурсів на конкретному водному об'єкті, встановлений на певний проміжок часу з метою попередження перевищення прогнозу допустимого вилову;

меліоративний лов - вилучення окремих видів риби та інших водних живих ресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу популяцій, попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій, поліпшення стану водних екосистем. Проведення меліоративного лову здійснюється у відповідності до вимог природоохоронного законодавства;

науково-дослідний лов - вилучення риби та інших водних живих ресурсів, яке здійснюється для наукових потреб;

науково-промисловий лов - вилучення риби та інших водних живих ресурсів для з'ясування доцільності їх промислового лову;

промислове рибальство (промисел) - вид спеціального використання водних біоресурсів (вилучення, приймання, переробка, зберігання, транспортування тощо, у тому числі постачання палива, води, тари, продовольства для функціонування суден флоту рибної промисловості та їх екіпажів) у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), у тому числі у водах, що знаходяться за межами юрисдикції України;

рибне господарство - галузь економіки, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення, вирощування, використання водних біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалізація та переробка з метою одержання харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції, а також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості;

рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - водний об'єкт, що використовується або може використовуватися для цілей рибного господарства.

Стаття 2. Введення мораторію на здійснення промислового рибальства

1. Протягом дії цього закону строком на 5 років вводиться мораторій на здійснення промислового рибальства, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на деяких рибогосподарських водних об'єктах України:

річка Дніпро.

річка Десна.

річка Південний Буг.

річка Західний Буг.

річка Берда.

річка Рось.

річка Стир.

річка Сіверський Донець.

2. Дія мораторію поширюється також на всі озера, бухти, затоки, канали, гирла, протоки, водосховища, що мають постійний або тимчасовий зв'язок з однією з річок, вказаних в ч. 1 ст. 2 цього Закону.

3. Дія мораторію не поширюється на природні або штучно створені водні об'єкти (їх частини), надані у користування для потреб аквакультури.

4. Протягом дії цього закону зупиняється видача будь-яких документів дозвільного характеру на здійснення промислового рибальства, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно -епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на водоймах, вказаних в ч. 1, 2 ст. 2 цього Закону.

5. Протягом дії цього закону зупиняється затвердження лімітів та розподіл квот на здійснення промислового рибальства, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на водоймах, вказаних в ч. 1, 2 ст. 2 цього Закону.

6. Квоти на здійснення промислового рибальства, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на водоймах, вказаних в ч. 1, 2 ст. 2 цього Закону, які на момент набрання чинності цього Закону були розподілені між суб'єктами господарювання можуть бути ними використані після закінчення мораторію.

Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на здійснення промислового рибальства

1. Центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства та його територіальні органи здійснюють контроль за дотриманням мораторію на здійснення промислового рибальства, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу згідно з вимогами, передбаченими статтею 2 цього Закону.

Стаття 4. Відповідальність за порушення мораторію

1. Порушення вимог цього Закону тягне за собою адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти та забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити Програму створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення у рибному господарстві.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

3.1. Статтю 249 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Істотною шкодою у цій статті вважається шкода, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або яка полягає у знищенні нерестовищ риби; вилові риби в період нересту, нечисленних її видів або тих, у відтворенні яких є труднощі.".

3.2. Частину 1 статті 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст. 155) доповнити словами: "з урахуванням положень Закону України "Про мораторій на здійснення промислового рибальства та інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких рибогосподарських водних об'єктах України".

3.3. Частину 1 статті 26 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97) доповнити словами: "з урахуванням положень Закону України "Про мораторій на здійснення промислового рибальства та інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких рибогосподарських водних об'єктах України".

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос