Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно принятия в гражданство лиц, имеющих намерение защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в особый период

Проект закона Украины от 29.04.2015 № 2759
Дата рассмотрения: 29.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття до громадянства осіб, які мають намір захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в особливий період

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст. 65):

1. Доповнити статтею 9-1:

"Стаття 9-1. Особливості прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які мають намір проходити військову службу за контрактом в Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України з метою захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в особливий період

Іноземці та особи без громадянства, які мають намір проходити військову службу за контрактом в Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України з метою захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в особливий період, приймаються до громадянства України у порядку, передбаченому для осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Особи вказані, в частині першій цієї статті, звертаються із заявою про прийняття до громадянства України в територіальні органи Державної міграційної служби України або безпосередньо до Державної міграційної служби України.

Незаконне перебування на території України та/або відсутність реєстрації місця проживання або місця перебування осіб, вказаних в частині першій цієї статті, не можуть бути підставами для відмови в прийнятті до громадянства України.

На осіб, вказаних в частині першій цієї статті, які є громадянами країни-агресора не поширюються вимога, передбачена пунктом 3 частини 5 статті 9 цього Закону.

Особи, вказані в частині першій цієї статті, зобов'язані не пізніше одного місяця з дня прийняття їх до громадянства України укласти контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України на власний вибір.

Якщо така особа не уклала контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні України протягом одного місяця з дня набуття громадянства України внаслідок хвороби чи каліцтва, що настали не з вини такої особи, внаслідок дії непереборної сили або внаслідок оскарження в судовому порядку відмови укласти контракт на проходження військової служби, то така особа зобов'язана укласти контракт на проходження військової служби Збройних Силах України чи в іншому військовому формуванні України протягом місяця з дня видужання, припинення дії непереборної сили або набрання законної сили судовим рішенням за наслідком оскарження відмови укласти контракт на проходження військової служби.

Особам, вказаним у частині першій цієї статті, може бути відмовлено у прийнятті до громадянства України, якщо прийняття таких осіб до громадянства України загрожує національній безпеці України, має негативний вплив на міжнародну репутацію України або суперечить міжнародним зобов'язанням України.

В цій статті поняття "особливий період" вживається у значенні Закону України "Про оборону України".

2. Доповнити частину 1 статті 19 пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) не укладення контракту на проходження військової служби в Збройних Силах України чи в інших військових формуваннях України протягом строку, передбаченого частиною третьою статті 9-1 цього Закону;".

II. Доповнити статтю 31 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст. 179) частиною 3 такого змісту:

"3. В період розгляду заяви про прийняття до громадянства України не можуть бути примусово поверненні чи видворені або видані чи передані до країни походження іноземці або особи без громадянства, вказані в частині першій статті 9-1 Закону України "Про громадянство України".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Доручити Президенту України не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити новий порядок прийняття до громадянства осіб, які мають намір захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України при проведенні антитерористичної операції, введенні воєнного чи надзвичайного стану, або внести зміни в чинний порядок прийняття до громадянства з урахуванням положень цього Закону;

3. Доручити Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України та іншим органам державної влади, у підпорядкуванні яких перебувають військові формування України, розробити та затвердити порядок перевірки придатності іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають намір отримати громадянство України у порядку, передбаченому статтею 9-1 Закону України "Про громадянство України", до військової служби у відповідних військових формуваннях України.

4. Доручити Кабінету Міністрів України не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
 України
 

  

Опрос