Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О доступе к публичной информации" (относительно раскрытия информации о владении, пользовании или распоряжении государственным и коммунальным имуществом)

Проект закона Украины от 28.04.2015 № 2753
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (щодо розкриття інформації про володіння, користування чи розпорядження державним та комунальним майном)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести у Законі України "Про доступ до публічної інформації" такі зміни (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 19, ст. 94):

1) пункт другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та/або на праві господарського відання або праві оперативного управління яких, перебуває державне та/або комунальне майно - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів, користування та розпорядження державним та/або комунальним майном;";

2) частину першу статті 15 до доповнити пунктами 12 - 14 такого змісту:

"12) переліки державного та комунального майна, що знаходиться у них на праві господарського відання або праві оперативного управління.

13) копії укладених договорів оренди державного та/або комунального майна (у тому числі - земельних ділянок), в яких розпорядник інформації виступає орендодавцем;

14) копії укладених договорів щодо відчуження державного та/або комунального майна (у тому числі - земельних ділянок);".

У зв'язку з цим пункт 12 вважати пунктом 15;

3) частину другу статті 15 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація, передбачена пунктом 12 - 14 частини першої цієї статті, та зміни до неї підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше десяти робочих днів з дня закріплення майна за розпорядником на праві господарського відання або праві оперативного управління або укладення відповідного договору. У випадку відсутності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту, інформація може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті уповноваженого органу до сфери управління якого входить розпорядник інформації.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Суб'єкти владних повноважень та юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та/або на праві господарського відання або праві оперативного управління яких, перебуває державне та/або комунальне майно зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити оприлюднення на власних веб-сайтах інформацію про:

1) переліки державного та комунального майна, що знаходиться у них на праві господарського відання або праві оперативного управління станом на дату оприлюднення;

2) копії чинних договорів оренди державного та/або комунального майна (у тому числі - земельних ділянок), в яких розпорядник інформації виступає орендодавцем;

3) копії укладених договорів щодо відчуження державного та/або комунального майна (у тому числі - земельних ділянок) за останні три роки до дати набрання чинності цим Законом;".

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос