Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно внедрения императивного мандата для народных депутатов Украины

Проект закона Украины от 27.04.2015 № 2741
Дата рассмотрения: 27.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" щодо запровадження імперативного мандату для народних депутатів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17) наступні зміни:

1) статтю 4 доповнити новими пунктами 7 - 13 такого змісту:

"7) порушення депутатом положень Конституції і законів України;

8) систематичне невиконання депутатських обов'язків, визначених Законом України "Про статус народного депутата України" і Регламентом Верховної Ради України;

9) пропуск народним депутатом України протягом року більше половини пленарних засідань Верховної ради України або/та її органів, до складу яких його обрано;

10) невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми чи передвиборної програми партії, за списком якої його обрано;

11) використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;

12) за порушення вимог більше трьох разів частини третьої статті 47 цього Регламенту Верховної Ради України або вчинення дій, спрямованих на фальсифікацію голосування за рішенням більшості народних депутатів від присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради, прийнятим на підставі звернення народного депутата до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою;

13) не проведення зустрічей з виборцями по вибраному одномандатному виборчому округу.

У разі порушення положень Конституції і законів України повноваження народного депутата України припиняється з дня набрання законної сили рішенням суду";

2) доповнити новими статтями 4-1 та 4-2 такого змісту:

"Стаття 4-1. Порушення питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України

1. Право порушувати питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного по одномандатному виборчому округу належить виборцям відповідного виборчого округу, яке реалізується ними в порядку і формах, визначених цим Законом.

2. Право порушувати питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного по виборчих списках політичної партії, належить керівному органу політичної партії у порядку визначеному її Статутом.

3. Проведення дострокового припинення повноважень народного депутата України організовує Центральна виборча комісія.

4. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України може бути порушено на зборах виборців округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них бере участь не менш як 300 виборців.

Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного від загальнодержавного виборчого округу, може бути порушено на зборах виборців у більшості областей України, за умови, що в кожних з цих зборів бере участь не менш як 300 виборців.

Збори можуть проводитись за місцем проживання виборців або на підприємствах, в установах, організаціях у межах виборчого округу.

Кількість проведених зборів, на яких порушується питання про дострокове припинення повноважень депутата, не обмежується, але вони повинні проводитись не пізніше 50-денного терміну для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про дострокове припинення повноважень депутата, що була висунута на перших зборах.

Повторне порушення питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України може мати місце не раніше, ніж через рік після вирішення у встановленому цим Законом порядку питання щодо результатів голосування про його дострокове припинення повноважень, яке проводилось раніше.

5. Ініціатори зборів (не менше десяти виборців відповідного округу) зобов'язані не пізніш як за 15 днів до проведення зборів письмово повідомити голову відповідної місцевої Ради та народного депутата України, щодо якого порушується питання про дострокове припинення повноважень, про дату, місце і мету зборів.

Про одержану заяву виборців голова відповідної місцевої Ради у дводенний строк надсилає повідомлення про проведення зборів до Верховної Ради України та Центральної виборчої комісії.

6. Перед початком зборів проводиться реєстрація учасників, складається список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та адреси проживання виборців, які беруть участь у зборах. Проти свого прізвища у списку кожний учасник зборів ставить особистий підпис.

7. На зборах обираються голова, секретар зборів і лічильна комісія у складі трьох осіб, вноситься та обговорюється пропозиція про дострокове припинення повноважень народного депутата України. У разі схвалення зазначеної пропозиції рішенням зборів, прийнятим більшістю голосів, підрахованих та оприлюднених членами лічильної комісії, подальший порядок денний повинен включати питання утворення ініціативної групи виборців, яка обирається більшістю голосів у складі 10 - 30 учасників зборів.

У випадку про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного від загальнодержавного виборчого округу, ініціативні групи повинні бути створені на зборах виборців у більшості областей України.

8. Про проведення зборів виборців складається протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку денного, який підписується усіма виборцями, які схвалили пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Документи проведених зборів - список учасників, протокол з формулюванням пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України та список членів ініціативної групи виборців із зазначенням даних паспортів або інших документів, що засвідчують їх особи, підписуються головою та секретарем зборів.

9. Для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення зборів на них можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу посадові особи, уповноважені Верховною Радою України або Центральною виборчою комісією.

10. Ініціативна група, утворена на зборах виборців, де було порушено питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, реєструється Центральною виборчою комісією за поданням голови районної, районної у місті, міської Ради, на території якої було проведено збори виборців у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, але не пізніше 15 днів з дня надходження відповідних документів до неї. Плата за реєстрацію ініціативних груп не стягується.

11. Пропозиція про дострокове припинення повноважень народного депутата України, прийнята на зборах виборців, після реєстрації утвореної на них ініціативної групи повинна бути підтримана не менш як 10 тисячами виборців відповідного одномандатного виборчого округу, а у загальнодержавному виборчому окрузі не менш як 100 тисячами виборців.

12. Заповнені підписні листи з підписами виборців, що проживають у районах, районах у містах, містах (міст без районного поділу) в межах відповідного виборчого округу, подаються членами ініціативної групи або збирачами підписів головам відповідних місцевих Рад або уповноваженим ними посадовим особам протягом передбаченого для збирання підписів 50-денного терміну та трьох днів від дня його закінчення.

Стаття 4-2. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України

1. У місячний термін з дня отримання звернення від Центральної виборчої комісії щодо пропозиції виборців про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у одномандатному та/або загальнодержавному виборчих округах, Комітет, до компетенції якого входять питання Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 7 - 13 статті 4 цього Закону та подає його на розгляд Верховної Ради України.

2. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається у десятиденний строк за поданням Комітету більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

3. У разі про дострокового припинення повноважень народного депутата України, його повноваження припиняється з моменту прийняття рішення Верховною Радою України".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос