Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Государственного дорожного фонда Украины

Проект закона Украины от 24.04.2015 № 2725
Дата рассмотрения: 09.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; 2011 р., N 23, ст. 160; N 29, ст. 272; 2012 р., N 21, ст. 204; N 39, ст. 464; 2013 р., N 28, ст. 298; N 31, ст. 369; N 33, ст. 435; N 43, ст. 619; N 51, ст. 716; 2014 р., N 3, ст. 272) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 242 такого змісту:

"Стаття 242. Державний дорожній фонд України

1. Державний дорожній фонд України створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

2. Джерелами формування Державного дорожнього фонду України є:

1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1 - 3 та 6 - 62 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;

3) плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України;

4) інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік;

5) інші надходження, що не суперечать законодавству України.

3. Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на:

фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, в тому числі виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, витрат, пов'язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;

виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування.

4. Залишки коштів спеціального фонду Державного бюджету України, що утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

5. Кошти Державного дорожнього фонду України, за вирахуванням коштів, необхідних для виконання боргових зобов'язань, які утворилися станом на 31 грудня 2015 року, спрямовуються:

60 відсотків - на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення;

35 відсотків - на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

5 відсотків - на фінансування виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування відповідно до державних програм.

6. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування затверджується Кабінетом Міністрів України в межах пропорції, визначеної в пункті 5 цієї статті.

7. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення визначається Кабінетом Міністрів України в межах встановленої в пункті 5 пропорції в залежності від протяжності місцевих доріг відповідної територіальної одиниці.

8. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

9. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, визначається відповідним місцевим бюджетом (бюджет Автономної Республіки Крим обласні бюджети, бюджет міста Севастополь).

До передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України спільно з відповідними облдержадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

10. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

11. Головними розпорядниками коштів Державного дорожнього фонду України на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення є розпорядники, визначені рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, обласних та м. Севастополь.

12. Порядок та обсяги фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування затверджується Кабінетом Міністрів України. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України на фінансування виконання заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.";

2. Пункт 7 частини другої статті 29 після слова "визначеного" доповнити словами "пунктом 1 частини третьої цієї статті та";

3. Пункт 8 частини другої статті 29 після слова та знаку "продукції)" доповнити словами та знаками "(крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті)";

4. Пункт 9 частини другої статті 29 після слова "мито" доповнити словами та знаками (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті)";

5. Пункт 162 частини другої статті 29 виключити;

6. Пункт 52 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:

"52) концесійні платежі щодо об'єктів державної власності (крім концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію);"

7. Частину третю статті 29 доповнити пунктами такого змісту:

"1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);

2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

61) концесійні платежі за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;

62) кошти фонду попереджувальних заходів Моторного (транспортного) страхового бюро України.";

8. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом такого змісту:

"21) напрями, визначені частиною третьою статті 242 цього Кодексу;".

9. Частину другу статті 59 після слів "інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку" доповнити словами ", інформація про використання коштів Державного дорожнього фонду";

10. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 82 такого змісту:

"82) звіт про використання коштів Державного дорожнього фонду;";

11. Статтю 691 доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2. До надходжень спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя належить субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.".

12. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь) на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;";

13. Главу 16 доповнити статтею 1036 такого змісту:

"Стаття 1036. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь) на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь) на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1 - 3, 6 і 62 частини третьої статті 29 цього Кодексу.

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для кожного обласного бюджету.

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь) на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення перераховується за рахунок фактичних доходів, які є джерелом надання зазначеної субвенції.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України не пізніше дати введення в дію цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос