Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность)

Проект закона Украины от 23.04.2015 № 2720
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами, які провадять незалежну професійну діяльність)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 291:

1) у пункті 291.3 слова "Юридична особа чи фізична особа - підприємець" замінити словами "Юридична чи самозайнята особа";

2) у пункті 291.4:

- із абзацу першого виключити слово "господарювання";

- у абзаці першому підпункту 3 слова "третя група - фізичні особи - підприємці" замінити словами "третя група - самозайняті особи";

2. У статті 292:

1) у підпункті 1 пункту 292.1:

- слова "для фізичної особи - підприємця" замінити словами "для самозайнятої особи";

- доповнити підпункт після слів "її господарській" словами "чи незалежній професійній";

2) пункт 292.3 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який не є платником податку на додану вартість за звітний період включається дохід, отриманий від здійснення незалежної професійної діяльності.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий пункту 292.3 вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

3) пункт 292.9 після слів "в результаті провадження господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної";

4) у пункті 292.14 слова "суб'єкту господарювання" замінити словами "суб'єкту, який прийняв рішення про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування".

3. у статті 294:

1) абзац другий пункту 294.4 викласти в такій редакції:

"Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), чи осіб, які отримали свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат, реєстраційне посвідчення тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація (реєстрація незалежної професійної діяльності), подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація (отримано документ, що підтверджує право на здійснення незалежної професійної діяльності).";

2) пункт 294.6 викласти в такій редакції:

"У разі державної реєстрації (реєстрації) припинення юридичних осіб, підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської чи незалежної професійної діяльності.".

5. Пункт 295.8 статті 295:

- після слів "провадження господарської" доповнити словами "чи здійснення незалежної професійної";

- після слів "припиненням провадження господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної".

6. Підпункт 2 пункту 297.1 статті 297 після слів "в результаті господарської" доповнити словами "чи здійснення незалежної професійної".

7. У статті 298:

1) у абзаці першому підпункту 298.1.1 пункту 298.1 слова "суб'єкт господарювання" замінити словами "суб'єкт, який прийняв рішення про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування";

2) абзац другий підпункту 298.1.2 пункту 298.1 викласти у такій редакції:

"Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації, отримання свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат, реєстраційне посвідчення тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації, отримання документа, що підтверджує право особи на здійснення незалежної професійної діяльності.";

3) абзац перший підпункту 298.1.4 пункту 298.1 перед словами "суб'єкт господарювання" доповнити словами "Особа яка здійснює незалежну професійну діяльність або", в останньому реченні цього абзацу слова "Такий суб'єкт господарювання може" замінити словами "Такі суб'єкти можуть";

4) із абзацу другого підпункту 298.1.4 пункту 298.1 виключити слова "господарювання";

5) у підпункті 298.2.1 пункту 298.2 слова "суб'єкт господарювання" замінити словами "суб'єкт, який прийняв рішення про відмову від спрощеної системи оподаткування";

6) у пункті 298.3:

- у підпункті 1 слова "фізичної особи - підприємця" замінити словами "самозайнятої особи";

- із підпункту 3 виключити слово "господарювання";

- підпункт 4 після слів "місце провадження господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної";

- із підпункту 6 виключити слово "господарювання";

- у підпункті 7 слова "з фізичною особою - підприємцем" замінити словами "із самозайнятою особою";

- у підпункті 1 підпункту 298.3.1 слова "фізичної особи - підприємця" замінити словами "самозайнятої особи";

- із підпункту 2 підпункту 298.3.1 виключити слово "господарювання";

- підпункт 3 підпункту 298.3.1 після слів "місця провадження господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної";

- підпункт 7 підпункту 298.3.1 після слів "провадження господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної";

7) у пункті 298.4 слова "фізичної особи - підприємця" замінити словами "самозайнятої особи";

8) із пункту 298.6 виключити слово "господарювання";

після слів "місця провадження господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної".

8. У статті 299:

1) із пунктів 299.1, 299.3, 299.4, 299.5, абзацу першого пункту 299.6, підпункту 2 пункту 299.6, підпункту 1 пункту 299.7, підпункту 2 пункту 299.7, абзацу першого пункту 299.11 виключити слова "господарювання";

2) у пункті 299.4 слова "фізичної особи - підприємця" замінити словами "документа, що підтверджує право самозайнятої особи на здійснення незалежної професійної діяльності";

3) у підпункті 1 пункту 299.7 слова "фізичної особи - підприємця" замінити словами "самозайнятої особи";

4) у підпунктах 3, 4, 8 пункту 299.7 після слова "господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної";

5) у підпункті 4 пункту 299.7 слова "фізичною особою - підприємцем" замінити словами "самозайнятою особою";

6) підпункт 2 пункту 299.10 викласти у такій редакції:

"припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичною особою відповідно до закону - в день отримання контролюючим органом від державного реєстратора (уповноваженого органу) повідомлення про проведення державної реєстрації (реєстрації) такого припинення;".

7) у абзаці першому пункту 299.13 слова "фізичних осіб - підприємців" замінити словами "самозайнятих осіб";

8) у абзаці сьомому пункту 299.13 після слова "господарської" доповнити словами "чи незалежної професійної";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос