Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно регулирования деятельности отделений Фонда социального страхования Украины и частичного финансирования санаторно-курортного лечения застрахованных лиц и частичного финансирования летнего оздоровления их детей в детских заведениях оздоровления)

Проект закона Украины от 22.04.2015 № 2701
Дата рассмотрения: 22.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо регулювання діяльності відділень Фонду соціального страхування України та часткового фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та часткового фінансування літнього оздоровлення їх дітей в дитячих закладах оздоровлення)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46 - 47, ст. 403):

1. Статтю 5 доповнити:

а) у частині 2 словами "В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі безпосереднє управління Фондом здійснюють правління та виконавчі дирекції обласних та міських відділень Фонду.";

б) частинами 3, 4, 5, 6, 7, 8 такого змісту:

"3. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є його відділення (виконавчі дирекції) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількісний склад правління визначається правлінням Фонду. Положення про правління відділення Фонду затверджується правлінням Фонду.

5. Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень та виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою діяльність від імені Фонду в межах і в порядку, передбачених статутом Фонду та положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду.

6. Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них завдання у тісній взаємодії з профспілковими органами, роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади.

7. Директори виконавчих дирекцій відділень Фонду входять до складу правлінь відділень з правом дорадчого голосу.

8. Керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду призначає та звільняє директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням відділення Фонду.".

2. Доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Повноваження правління відділення Фонду соціального страхування України:

визначає поточні завдання відділення Фонду;

розглядає та затверджує в установленому порядку річний бюджет відділення Фонду, звіт про виконання;

щорічно розглядає програму та кошторис (у розрізі регіонів) з напрямів його діяльності;

представляє відділення Фонду у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян;

здійснює інші функції, передбачені положенням про правління відділення Фонду.".

3. Пункт 4 частини 1 статті 20 доповнити словами "часткове фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та часткове фінансування літнього оздоровлення їх дітей в дитячих закладах оздоровлення.".

II. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос