Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно восстановления полного объема пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров)

Проект закона Украины от 22.04.2015 № 2698
Дата рассмотрения: 22.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відновлення повного обсягу пенсійного забезпечення для працюючих пенсіонерів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. Статтю 58 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) викласти у такій редакції:

"Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

Пенсія особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).".

2. Частини четверту - шосту статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1996 р., N 31, ст. 146; N 32, ст. 459; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) викласти у такій редакції:

"Пенсія виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

3. Частини п'ятнадцяту статті 501 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) викласти у такій редакції:

"Пенсії виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

4. Частину двадцять восьму статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) викласти в такій редакції:

Частину 28 стаття 24 викласти у такій редакції:

"Пенсії, призначена особі відповідно до цієї статті, виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".

5. Статтю 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318) викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Виплата пенсій пенсіонерам за наявності заробітку (прибутку)

Пенсія особам, яким пенсія призначена відповідно до цього Закону України, виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

6. Частини четверту - сьому статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 11, ст. 132, N 20 - 21, ст. 710, ст. 745; 2015 р., N 6, ст. 40) замінити абзацом такого змісту:

"Пенсія, призначена відповідно до цього Закону, виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

7. Абзаци другий - шостий частини першої статі 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376) замінити абзацами такого змісту:

"Пенсія виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

8. Друге речення частини першої статті 64 Закон України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) викласти у такій редакції:

"Пенсія службовцям Національного банку виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

9. Третє речення частини сьомої статті 21 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) замінити реченнями у такій редакції:

"Пенсія посадовим особам органів місцевого самоврядування виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) ".

10. Друге речення частини другої статті 18 Закон України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14) замінити реченнями у такій редакції:

"Пенсія судовим експертам виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

11. Абзац сьомий - дванадцятий частини двадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82, N 34 - 35, ст. 414; 2014 р., N13, ст. 225, N 20 - 21, ст. 745; 2015 р., N 6, ст. 40) замінити двома абзацами у такій редакції:

"Пенсія народним депутатам виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".

12. Друге речення статі 29 Закон України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29) замінити реченнями у такій редакції:

"Пенсії працівникам дипломатичної служби виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

13. Друге речення статі 29 Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) викласти у такій редакції:

"Пенсії членам Кабінету Міністрів України виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

14. Частину п'ятнадцяту статті 86 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12) викласти у такій редакції:

"Пенсія особам, на яких поширюється дія цього Закону, виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу). Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність ".

15. Частину шосту статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, викласти у такій редакції:

Частину шосту статті 1.1 викласти у такій редакції:

"Пенсія помічникам народних депутатів виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)".

16. Частину п'яту статті 141 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради ((ВВР), 2010, N 41 - 42, N 43, N 44 - 45, ст. 529, 2014, N 22, ст. 800) викласти у такій редакції:

"5. Щомісячне довічне грошове утримання відповідно до цієї статті або пенсія, призначена у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", щомісячне довічне грошове утримання, призначене відповідно до цієї статті виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос