Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам очищения власти

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2695
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення влади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 44, ст. 2041):

1) преамбулу викласти в такій редакції:

"Конституційна демократична держава вправі вимагати від посадових осіб в державних органах та органах місцевого самоврядування лояльного ставлення до основоположних цінностей - поваги до гідності людини, верховенства права, демократії, прав людини, суверенітету і територіальної цілісності України, які є невід'ємною частиною конституційної традиції України, яку необхідно захищати за допомогою правових засобів. Конституційна демократія є спроможною лише у разі можливості її ефективного захисту та лояльності до цінностей конституційної демократичної державності з боку чиновників і посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.

Україна як молода демократична держава порівняно нещодавно здобула незалежність, звільнившись від пут тоталітарного минулого Радянського Союзу, що було оформлено 24 серпня 1991 року Верховною Радою України Актом проголошення незалежності України, схваленого Українським народом 1 грудня 1991 року згідно із результатами всеукраїнської референдуму. Про важливість позбавлення від тоталітарної спадщини для молодих демократій наголошується у Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи N 1096 (1996) "Про заходи щодо подолання наслідків минулих комуністичних тоталітарних систем".

Політичний курс глави держави та уряду протягом періоду з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року продемонстрував нехтування цінностями конституційної демократичної держави, оскільки він втілювався у формуванні апарату державних органів та органів місцевого самоврядування із числа безпринципних і політично залежних чиновників і посадових осіб, які розглядали власність Українського народу як джерело особистого збагачення, а власні посади як доступ до цих благ. На цьому тлі з урахуванням тоталітарних практик правління та носіїв відповідних ідей, працівників зарубіжних спецслужб та агентів їхнього впливу, які настільки просякнули апарат державних органів влади України, що це призвело до відмови від курсу європейської інтеграції України і в результаті вилилося у масові порушення прав учасників масових протестів проти урядової політики протягом 21 листопада 2013 року - 22 лютого 2014 років.

Виходячи із засад лояльності до цінностей конституційної демократичної державності та поваги до гідності людини цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.";

2) у статті 1:

у частині першій слова "в органах державної влади та органах місцевого самоврядування" замінити словами "в державних органах, органах місцевого самоврядування, в тому числі їх апаратах та секретаріатах";

частини другу, сьому викласти в такій редакції:

"2. Очищення влади (люстрація) ґрунтується на принципах:

верховенства права та законності;

відкритості, прозорості та публічності;

презумпції невинуватості;

індивідуальної відповідальності;

гарантування права на судовий захист;

пропорційності.";

"7. Заборона, передбачена частинами третьою або четвертою цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій - четвертій статті 3 цього Закону, що перебували або перебувають на службі у Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України та визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України.";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"9. Дія цього Закону не поширюється на осіб, народжених після 1 січня 1996 року.".

У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

3) у статті 2:

у частині першій:

у пунктах 2, 6 слова "забезпечує формування та реалізує" замінити словами "забезпечує формування та/або реалізує";

пункт 4 після слів "суддів України" доповнити словами "суддів Конституційного Суду України";

у пункті 7 слова "посадових та службових осіб органів прокуратури України" замінити словами "осіб, які обіймають посади (перебувають на службі) в органах прокуратури України";

пункт 9 після слів "промислового комплексу" доповнити словами "товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну "Укроборонпром", після слів "державних підприємств" доповнити словом та знаком "товариств,";

у пункті десятому слова "органів державної влади, органів місцевого самоврядування" замінити словами "в державних органах, органах місцевого самоврядування, в тому числі їх апаратах та секретаріатах";

доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) кандидатів у народні депутати України, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні ради, на пост Президента України, на посади сільських, селищних, міських голів в порядку, визначеному законодавством";

4) у статті 3:

у частині першій:

у пункті 2 слово "або" замінити словами "та/або";

у пунктах 2, 3 слова "забезпечує формування та реалізує" замінити словами "забезпечує формування та/або реалізує";

у пункті 7:

після слів "заступника керівника самостійного структурного" доповнити словом "(функціонального)";

слова "формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції" замінити словами "формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника, заступника керівника податкової міліції в таких підрозділах центрального органу (апарату)";

у пункті 8 слова "формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівника, заступника керівника податкової міліції в таких територіальних органах, в тому числі керівників, заступників керівників спеціалізованих державних податкових інспекцій";

у пункті 9 слово "чи" замінити словом "та";

у частині другій:

у пункті 1 слова "забезпечує формування та реалізує" замінити словами "забезпечує формування та/або реалізує";

у пункті 3:

після слів "заступника керівника самостійного структурного" доповнити словом "(функціонального)";

слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника, заступника керівника податкової міліції в таких підрозділах центрального органу (апарату)";

у пункті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві, керівника, заступника керівника податкової міліції в таких територіальних (регіональних) органах; в тому числі керівників, заступників керівників спеціалізованих державних податкових інспекцій";

у пункті 5 слово "чи" замінити словом "та";

у пункті 7 слова "голови або члена" замінити словами "голови та/або члена";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну "Укроборонпром", а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг";

пункт 13 виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів" від 27 лютого 2014 року N 792-VII";

у частині четвертій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, партійних органів Комуністичної партії України (УРСР), іншої союзної республіки колишнього СРСР, починаючи з посади секретаря районного (у місті) комітету і вище";

пункт 3 після слів "колишнього СРСР" доповнити словами "(крім прикордонних військ у складі КДБ, КДБ СРСР)";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Дія цієї частини не поширюється на осіб, народжених після 1 січня 1973 року, крім штатних працівників чи негласних агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації";

у частині п'ятій слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів";

у частинах шостій - сьомій слова "посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів" замінити словами "посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування (окрім суддів)";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила у поданих декларантами за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру складених за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - декларація), недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) декларантів та членів їх сімей та/або невідповідність вартості майна (майнових прав) декларантів та членів їх сімей, вказаного (вказаних) в їх деклараціях.

Така заборона застосовується за наслідками проведення перевірки щодо майна (відомостей щодо наявності майна, невідповідності вартості майна (майнових прав), набутого (набутих) за час перебування декларанта на посадах, визначених пунктами 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, та за умови відсутності відомостей щодо законності джерел, з яких таке майно (майнові права) було отримано.

З моменту прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"9. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, звільнених з посади судді за порушення ними присяги судді або порушення вимог несумісності";

у зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою та викласти в такій редакції:

"10. Суди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у справах та щодо осіб, передбачених частинами п'ятою - сьомою цієї статті, застосовують положення цього Закону та встановлюють заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, а також подають відповідне рішення Державній судовій адміністрації України для його надсилання до Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;

доповнити частинами дванадцятою - тринадцятою такого змісту:

"12. Встановити, що при обчисленні часу в межах періодів, вказаних в частинах першій та другій цієї статті, до часу перебування на посадах, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, не враховуються:

1) час соціальних відпусток;

2) фактичне невиконання обов'язків безперервним терміном від трьох місяців;

3) в тому числі виконання обов'язків голови комісії реорганізації, членів комісії у відповідному органі, що знаходився в реорганізації у період із дня введення в дію штатного розпису новоутвореного замість існуючого органу, за умови затвердження положення про новоутворений орган, утвореного внаслідок реорганізації і призначення керівника такого органу виключно щодо обіймання посади в такому органі.

13. Положення частин першої, другої, восьмої цієї статті не застосовуються до осіб, передбачених в пункті 11 частини першої статті 2 Закону, за умови, що вони раніше не обіймали посади (перебували на службі) в державних органах, органах місцевого самоврядування, в тому числі їх апаратах та секретаріатах";

5) у частині третій статті 4:

у абзацах першому - другому після слова "третій" доповнити словом "робочий";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі неподання заяви у строк, передбачений частиною другою цієї статті, або подання заяви, у якій особа повідомляє про те, що до неї застосовується заборона, зазначена у частині третій або четвертій статті 1 цього Закону, керівник органу, передбачений частиною четвертою статті 5 цього Закону, надсилає копію рішення про звільнення такої особи до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для внесення відомостей про таку особу до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

6) у статті 5:

частину першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня призначення Голови утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації при центральному органі виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу якого повинні входити представники засобів масової інформації та представники громадськості.

2. Міністерство юстиції України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України:

1) перелік органів, що здійснюють перевірку достовірності відповідних відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону, згідно з їх компетенцією;

2) порядок проведення перевірки, передбаченої цим Законом;

3) план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування, підприємству, в якому працюють особи, зазначені у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, відповідно до черговості, визначеної частиною шостою цієї статті.

Кабінет Міністрів України, в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затверджує положення про Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації).

3. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про поштову та електронну адреси, контактний номер телефону органів державної влади, до компетенції яких належить проведення перевірки, а також дорадчого громадського органу з питань люстрації при Центральному органі виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), до яких фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня початку проходження перевірки можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка щодо поширення на неї заборон, передбачених цим Законом. Така інформація, подана фізичними та юридичними особами, підлягає розгляду державними органами, до компетенції яких належить проведення перевірки";

частину п'яту, сьому викласти в такій редакції:

"5. Перевірці підлягають:

1) достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону;

2) достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідність вартості майна (майнових прав) декларанта та членів його сім'ї, вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

"7. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, або керівник відповідального за проведення перевірки в органі структурного (функціонального) підрозділу, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання заяви про проведення перевірки, передбаченої цим Законом, надсилає до державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірки, запити про проведення перевірки відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

У цей же день керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті або керівник відповідального за проведення перевірки в органі структурного підрозділу, надсилає до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), повідомлення про початок проведення перевірки в органів порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

частину восьму - дев'яту викласти в такій редакції:

"8. День надсилання відповідних запитів та доданих до них документів є днем початку проходження перевірки особою.

9. Інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох робочих днів після одержання заяви на офіційному веб-сайті органу, в якому працює така особа, та/або до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

Вимога, передбачена абзацом першим цієї частини, не застосовується до осіб, які обіймають посади, перебування на яких становить державну таємницю, зокрема у військових формуваннях та державних органах, які здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність";

у частині десятій слово "робочий" замінити словом "календарний";

частини дванадцяту - чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"12. У разі встановлення за результатами перевірки особи недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п'ятої цієї статті, керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, надсилає копію висновку про результати перевірки до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

"13. У разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п'ятої цієї статті, голова суду, в якому працює суддя, надсилає копію висновку про результати перевірки до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), який протягом п'яти робочих днів з дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади".

"14. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, на підставі висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п'ятої цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день з дня отримання такого висновку, керуючись положеннями частини третьої або четвертої статті 1 цього Закону, звільняє таку особу із займаної посади або не пізніше ніж на третій робочий день з дня його отримання надсилає такий висновок керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та ініціювання звільнення з посади особи, стосовно якої було здійснено перевірку, для її звільнення з посади у встановленому законом порядку не пізніше ніж на десятий день з дня отримання висновку";

після частини чотирнадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

"15. Накладення трьох або більше адміністративних стягнень відповідно до статті 18847 Кодексу про адміністративні правопорушення України тягне за собою звільнення з роботи керівника органу, передбаченого частиною четвертою цієї статті";

у зв'язку з цим частину п'ятнадцяту вважати шістнадцятою та викласти її в такій редакції:

"16. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, передбаченого частиною четвертою цієї статті, додаються до інших матеріалів перевірки, зокрема особової справи особи, стосовно якої проводилася перевірка, запитів, пояснень та зберігаються разом";

доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:

"17. Перевірка осіб, які займають посади кадрового складу розвідувальних органів України та/або посади, перебування на яких становить державну таємницю, організовується у спосіб, що унеможливлює розкриття такої належності. З цією метою достовірність відомостей, визначених пунктами 1 та 2 частини п'ятої цієї статті, перевіряється уповноваженим підрозділом відповідного органу при здійсненні заходів із забезпечення безпеки своїх сил і засобів.

Державні органи, зокрема розвідувальні органи України та/або в яких є посади, перебування на яких становить державну таємницю, протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом затверджують окремий порядок проведення ними перевірки достовірності відомостей щодо осіб відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", за погодженням з Міністерством юстиції України. З моменту початку роботи Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) зазначений порядок погоджується з цим органом";

7) доповнити статтями 51 - 55 такого змісту:

"Стаття 51. Орган, уповноважений на забезпечення проведення перевірки

1. Органом, уповноваженим на забезпечення реалізації цього Закону та проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації).

2. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та/або реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

Питання діяльності центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), у Кабінеті Міністрів України представляє його Голова.

3. Правову основу діяльності центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

Стаття 52. Порядок призначення Голови центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), та його заступників

1. Голова центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється Кабінетом Міністрів України за погодженням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією.

2. Голова центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, передбаченому Законом України "Про центральні органи виконавчої влади".

Стаття 53. Повноваження центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації)

До повноважень центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), належить:

1) узагальнення практики застосування законодавства з питань очищення влади (люстрації), забезпечення нормативно-правового регулювання з цих питань;

2) здійснення нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про очищення влади (люстрацію);

3) координація та надання методичної допомоги державним органам, органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються здійснення очищення влади (люстрації);

4) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про очищення влади (люстрацію) під час та за результатами проведення перевірки органами, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 цього Закону, здійснення заходів реагування стосовно отриманої інформації про порушення законодавства про очищення влади (люстрації);

5) під час здійснення заходів нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про очищення влади (люстрацію) отримувати на письмову вимогу та мати доступ до інформації (документів), які необхідні для здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері очищення влади (люстрації), у тому числі доступ до особових справ, персональних даних, відповідних баз даних чи картотек, інформації з обмеженим доступом;

6) виносити обов'язкові для виконання приписи про усунення порушення вимог законодавства про очищення влади;

7) складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених законом;

8) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення цього Закону;

9) у разі встановлення на підставі отриманих документів та/або за результатами проведеної перевірки факту відповідності особи визначеним статтею 3 цього Закону критеріям, вносити відомості щодо такої особи до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" за умови повідомлення такої особи в порядку, визначеному законодавством;

10) інші повноваження, визначені законодавством.

2. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), для цілей цього Закону є суб'єктом звернення щодо подання про звільнення суддів при наявності підстав для застосування до них заборон, передбачених цим Законом.

3. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), виносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Припис центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), є обов'язковим для виконання. Про результати виконання припису центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), посадова особа, якій його адресовано, інформує центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.

Стаття 54. Права центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації)

1. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:

1) одержувати за письмовими запитами, в терміни що зазначаються в запиті, але не менш ніж п'ять календарних днів, від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадських об'єднань, інших суб'єктів інформацію та/або засвідчені копії документів, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та від громадян за їх згодою.

2) проводити, у тому числі за власною ініціативою, виїзні та невиїзні, планові та позапланові перевірки дотримання вимог законодавства про очищення влади (люстрації);

3) під час здійснення заходів нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про очищення влади (люстрації) безперешкодно входити до приміщень, де зберігаються документи (інформація), які необхідні для здійснення контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства про очищення влади (люстрацію), у тому числі до інформації з обмеженим доступом;

4) мати прямий безкоштовний доступ до будь-яких державних реєстрів, інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) з метою реалізації окремих повноважень залучати у встановленому порядку працівників правоохоронних органів;

6) приймати обов'язкові для виконання нормативно-правові акти у сфері очищення влади (люстрації);

7) встановлювати факти порушень законодавства про очищення влади (люстрації);

8) передавати до правоохоронних органів відомості про вчинення діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень;

9) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;

10) проводити перевірки організації роботи із очищення влади (люстрації) в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;

11) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) звертатись до суду з позовами, в тому числі про зобов'язання вчинити дії;

13) забезпечення відповідно до законодавства представництва інтересів центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) у судах України, державних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності незалежно від підпорядкування під час розгляду правових питань і спорів з питань очищення влади (люстрації);

14) інші права, передбачені законодавством.

Стаття 55. Гарантії незалежності центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації)

1. Незалежність центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), від впливу чи втручання у його діяльність гарантується:

1) спеціальним статусом;

2) особливим порядком призначення Голови центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації);

3) прозорістю його діяльності;

4) в інший спосіб, визначений цим Законом";

8) частину другу статті 6 виключити;

9) статтю 7 викласти в такій редакції:

"1. Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі - Реєстр), що формується та ведеться центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації).

Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації).

Відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) шляхом внесення до Реєстру протягом трьох робочих днів з дня надходження із Державної судової адміністрації України, наданої з Єдиного державного реєстру судових рішень електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили. Державна судова адміністрація України надсилає до Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) таку електронну копію рішення суду не пізніш як на десятий день з дня набрання ним законної сили.

2. Інформація з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу подається:

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, передбаченої цим Законом, відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у випадку, якщо в Реєстрі є відомості про особу з таким самим прізвищем, ім'ям та по батькові як і особи, що перевіряється;

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;

на запит суду;

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

3. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації), не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру, забезпечує їх оприлюднення шляхом внесення їх до Реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, щодо якої застосовано положення цього Закону:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) дата народження;

3) час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону;

4) інформація щодо оскарження особою в судовому порядку підстав застосування до неї заборон за умови надання такою особою інформації, яка підтверджується даними з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі";

10) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Відповідальність за порушення законодавства у сфері очищення влади

За вчинення правопорушень у сфері очищення влади посадові (службові) особи притягаються до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) главу 15 доповнити статтями 18847, 18848 такого змісту:

"Стаття 18847. Невиконання (ухилення від виконання) законних вимог (приписів) Національного агентства з питань люстрації

Невиконання або ухилення від виконання законних вимог (приписів) посадових осіб Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) щодо усунення порушень законодавства про очищення влади, ненадання їм необхідної інформації, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі, створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від восьмисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 18848. Порушення законодавства у сфері очищення влади

Порушення встановлених законодавством у сфері очищення влади строків для звільнення з посади особи - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від восьмисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: "Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації)" (стаття 18847, 18848)".

3. У Законі України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 23, ст. 870):

1) у статті 2:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Перевірка суддів проводиться протягом трьох років з дня формування складу Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія), що утворюється у порядку, визначеному статтею 4 цього Закону. До цього строку не зараховується час, протягом якого Тимчасова спеціальна комісія не могла реалізовувати свої повноваження через відсутність повноважного складу, передбаченого частиною восьмою статті 4 цього Закону";

в частині другій виключити слова "протягом шести місяців з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення про її утворення";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. До заяви можуть бути додані копії судового рішення, прийнятого суддею, щодо перевірки якого подається заява, винесеного у справах з питань, визначених у статті 3 цього Закону, а також копії рішень апеляційної та касаційної інстанцій у цих справах (за наявності).";

частину четверту - п'яту викласти в такій редакції:

"4. Тимчасова спеціальна комісія може повернути заяву заявнику без розгляду лише у разі, якщо заява не відповідає вимогам, встановленим цим Законом. Заявник не позбавляється права повторно звернутися із такою заявою після виправлення зазначених недоліків.

5. Заяви, матеріали перевірок, щодо яких Тимчасова спеціальна комісія не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються до Вищої ради юстиції для продовження їх розгляду за загальною процедурою.";

доповнити статтю 2 частинами шість та сім такого змісту:

"6. Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України зобов'язані надіслати Тимчасовій спеціальній комісії адресовані їм заяви або подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення за особливих обставин судді (суддів), перевірка яких віднесено цим Законом до повноважень Тимчасової спеціальної комісії.

7. Перевірка вважається розпочатою з моменту отримання Тимчасовою спеціальною комісією копії судової справи, що розглядалася суддею, а закінченою - з моменту ухвалення висновку";

2) у статті 3:

в абзаці першому частини першої виключити слово "таких";

в частині першій пункти 1 - 5 викласти в такій редакції:

"1) спрямованих на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди життю, здоров'ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

2) про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також обвинувальних вироків, рішень про залишення їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів" від 27 лютого 2014 року N 792-VII;

3) про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року N 743-VII;

4) у справах, пов'язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасуванням їх результатів або позбавленням статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом України до Верховної Ради України сьомого скликання;

5) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, у зв'язку з їх участю у таких акціях";

3) у статті 4:

в частині п'ятій слова "Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики" замінити словами "Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства юстиції України";

в частині шостій слова "обрані до Верховної Ради України сьомого скликання" замінити словами "повноваження яких не припинено";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Тимчасова спеціальна комісія вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше дев'яти членів, про що робиться повідомлення на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті "Голос України". Тимчасова спеціальна комісія може реалізовувати свої повноваження за умови призначення чи обрання до її складу не менше дев'яти членів.".

в частині п'ятнадцятій слово "звільняються" замінити словами "можуть бути за власним бажанням звільнені";

доповнити статтю 4 частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. Членам Тимчасової спеціальної комісії здійснюється виплата щомісячного грошового забезпечення у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду України";

4) у статті 6:

частину другу доповнити абзацами такого змісту:

"Суддя протягом одного місяця зобов'язаний надати голові суду відомості про здійснення ним правосуддя у справах, під час розгляду яких виносилися рішення, передбачені статтею 3 цього Закону.

Голова суду протягом двох місяців зобов'язаний надати Тимчасовій спеціальній комісії відомості про прізвища, ім'я, по батькові суддів, які працюють у суді та підлягають перевірці, а також надати копії матеріалів судових справ, під час розгляду яких виносилися рішення, передбачені статтею 3 цього Закону, якщо дані справи зберігаються у суді та раніше такі копії не надавалися Тимчасовій спеціальній комісії.";

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"Недотримання строку, встановленого абзацом п'ятим частини другої цієї статті, надання недостовірних відомостей, передбачених абзацом п'ятим частини другої цієї статті, є порушенням присяги судді головою суду";

5) після статті 7 доповнити новою статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Особливості діяльності Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Здійснення Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції перевірки судді у разі прийняття ним судових справ, під час розгляду яких виносилися рішення, передбачені статтею 3 цього Закону, є підставою для залишення без розгляду подання про звільнення судді за особливих обставин або припинення розгляду питання про звільнення судді за особливих обставин Вищою радою юстиції. У цьому випадку Вища рада юстиції надсилає Тимчасовій спеціальній комісії отримані подання та матеріали.

2. Здійснення Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції перевірки судді у разі прийняття ним судових справ, під час розгляду яких виносилися рішення, передбачені статтею 3 цього Закону є підставою для обов'язкового припинення дисциплінарного провадження щодо такого судді або обов'язкової відмови у відкритті дисциплінарного провадження Вищою радою юстиції, Вищою кваліфікаційною комісією суддів. У цьому випадку Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів надсилає Тимчасовій спеціальній комісії отримані подання, заяви, скарги про дисциплінарну відповідальність суддів та/або матеріали дисциплінарної справи (дисциплінарного провадження).

3. Дисциплінарне стягнення до судді на підставі висновку Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції застосовується не пізніше шести місяців після отримання такого висновку, не враховуючи часу проведення перевірки Тимчасовою спеціальною комісією, тимчасової непрацездатності судді, перебування його у відпустці, але не пізніше трьох років з дня вчинення проступку";

6) у Розділі II ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ:

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Технічне, інформаційне, фінансове та організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покладається на секретаріат Вищої ради юстиції. За кожним членом Тимчасової спеціальної комісії закріплюється три працівники секретаріату, котрі визначаються керівником секретаріату Вищої ради юстиції за пропозицією відповідного члена Тимчасової спеціальної комісії.

Видатки на утримання Тимчасової спеціальної комісії визначаються у Державному бюджеті України в складі видатків на утримання Вищої ради юстиції.

З дня набрання чинності цим Законом повноваження обраних або призначених членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції не припиняються. Кабінет Міністрів України має право призначити нових членів комісії з урахуванням осіб, які були раніше призначені до її складу Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики".

4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 14, ст. 81):

1) частину першу статті 51 доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51) заяви кандидата на пост Президента України про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

2) частину першу статті 56 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) надання кандидатом недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

3) частину другу статті 561 після слів "на пост Президента України" доповнити словами ", заява кандидата на пост Президента України про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони".

5. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 10 - 11, ст. 73):

1) доповнити частину першу статті 54 пунктом 71 такого змісту:

"71) заяв кожного кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

2) у статті 55:

частину першу доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

частину другу доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

3) доповнити частину п'яту статті 61 пунктом 9 такого змісту:

"9) надання кандидатом недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

3) частину другу статті 63 після слів "кандидата у депутати" доповнити словами ", заява кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони".

6. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 35 - 36, ст. 491):

1) доповнити частину першу статті 37 пунктом 71 такого змісту:

"71) заяви кожного кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

2) доповнити частину першу статті 38 пунктом 61 такого змісту:

"61) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

3) доповнити частину першу статті 39 пунктом 61 такого змісту:

"61) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

4) абзац другий частини тринадцятої статті 40 після слів "кандидата в депутати" доповнити словами ", заяви кожного кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

5) доповнити частину першу статті 44 пунктом 6 такого змісту:

"6) надання кандидатом недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони";

6) доповнити частину першу статті 45 пунктом 9 такого змісту:

"9) надання кандидатом недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони".

7. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 49, ст. 2056):

1) пункт 8 частини третьої статті 56 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом, затверджують порядок проведення ними перевірки достовірності відомостей щодо осіб, відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади".

Міністерство фінансів України та Державна судова адміністрація України приводять у відповідність із цим Законом накази, розроблені відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади".

3. Положення Закону України "Про очищення влади" щодо діяльності Центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) будуть введені в дію з моменту затвердження положення та штатного розпису зазначеного органу.

4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Строк, передбачений частиною першою статті 2 Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос