Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О разведывательных органах Украины" (относительно правовых основ организации и деятельности в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации)

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2694
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про розвідувальні органи України" (щодо правових основ організації та діяльності в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести у Законі України "Про розвідувальні органи України" такі зміни (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 19, ст. 94):

1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Розвідувальна діяльність - діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених законом органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами України та на тимчасово окупованих територіях зовнішнім загрозам національній безпеці України";

2) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"Співробітниками розвідувальних органів України є військовослужбовці та службовці кадрового складу розвідувальних органів України, а також військовослужбовці, службовці та працівники, громадяни України та іноземні громадяни які виконують завдання розвідувальних органів України і не належать до кадрового складу цих органів".

4) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:

"Співробітники розвідувальних органів України під час виконання ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім органів державної влади та посадових осіб, які визначені цим Законом, не має права втручатись в їх службову діяльність".

5) частини четверту, п'яту, шосту, десяту та одинадцяту статті 21 викласти в такій редакції:

4-та "У разі затримання, арешту або засудження за межами України співробітника розвідувального органу України у зв'язку з виконанням ними завдань, що покладені на розвідувальні органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей".

5-та "У разі повної або часткової втрати співробітником розвідувального органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок інших не залежних від нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки".

6-та " Майнові збитки, завданні співробітнику розвідувального органу України та членам його сім'ї, у зв'язку із здійсненням розвідувальної діяльності, відшкодовуються розвідувальним органом за рахунок Державного бюджету України у порядку, визначеному цивільним законодавством України".

10-та "У разі загибелі (смерті) співробітника розвідувального органу України під час виконання ним завдань розвідувальних органів України, за його сім'єю зберігається право на одержання житлового приміщення для постійного проживання".

11-та "Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітника розвідувального органу України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Законами України, котрі регламентують правовий та соціальний захист учасників антитерористичної операції".

5) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, гарантується нерозголошення цих стосунків та соціальний захист передбачений цим Законом та іншими нормативно-правовими актами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос