Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по возобновлению надлежащего функционирования государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и устранению препятствий для их развития, созданных в 2010 - в начале 2014 годах

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2690
Дата рассмотрения: 27.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років

Цей закон встановлює організаційно-правові засади відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Державному концерну "Укроборонпром" (далі - державні підприємства оборонно-промислового комплексу) та усунення перешкод для їх розвитку, які були створені в 2010 - на початку 2014 років, для ослаблення обороноздатності держави, руйнування її оборонно-промислового комплексу через вчинення діянь, спрямованих на збільшення заборгованості підприємств та виникнення їх неплатоспроможності (укладення завідомо невигідних угод, невжиття заходів щодо захисту майнових інтересів підприємств, незаявлення претензії, непред'явлення позовів, неподання заперечень, неналежне представництво інтересів підприємства перед іншими підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, в тому числі у суді, не оскарження судових рішень, прийняття нераціональних управлінських рішень тощо).

Стаття 1. Дія цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані із:

1) виконанням судових рішень, за якими відкрито виконавчі провадження, в яких боржниками виступають державні підприємства оборонно-промислового комплексу, крім виконання рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості зі сплати внесків до цих фондів та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

2) апеляційним та касаційним оскарженням судових рішень, переглядом судових рішень Верховним Судом України, переглядом судових рішень за нововиявленими обставинами, де стороною спору виступають державні підприємства оборонно-промислового комплексу;

3) виконанням судових рішень, ухвалених на користь державних підприємств оборонно-промислового комплексу;

4) сплатою судового збору державними підприємствами оборонно-промислового комплексу;

5) застосуванням строків позовної давності з вимогою про захист прав та законних інтересів державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Стаття 2. Особливості виконання судових рішень, за якими боржниками виступають державні підприємства оборонно-промислового комплексу

1. До закінчення особливого періоду, але не більше, ніж на строк чинності цього Закону, встановлюється мораторій на застосування примусової реалізації майна та звернення стягнення на кошти державних підприємств оборонно-промислового комплексу у межах виконавчих проваджень, відкритих на підставі виконавчих документів, виданих за судовими рішеннями, ухваленими за наслідками розгляду спорів, що виникли протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, за виключенням випадків, передбачених пунктом 1 частини першої статті 1 цього Закону.

2. Виконавчі провадження, зазначені в частині першій цієї статті, підлягають обов'язковому зупиненню у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", на строк дії мораторію, якщо не можуть бути застосовані інші заходи примусового виконання рішення суду, крім тих, що зазначені в частині першій цієї статті.

3. Арешт майна боржника, застосований до набрання чинності цим Законом у межах виконавчих проваджень, зазначених в частині першій цієї статті, знімається за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, протягом одного дня з дня звернення із відповідною заявою підприємством оборонно-промислового комплексу. Такий арешт може бути застосований повторно після спливу строків, зазначених в частині першій цієї статті.

Стаття 3. Поновлення строків на оскарження (перегляд) судових рішень та строків для пред'явлення виконавчих документів до виконання

1. В межах цивільного, господарського, адміністративного судочинства строки на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами, судових рішень, ухвалених за наслідками розгляду спорів, що виникли протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, підлягають поновленню за заявою (клопотанням) державного підприємства оборонно-промислового комплексу чи прокурора, що здійснює представництво інтересів держави в суді в особі державного підприємства оборонно-промислового комплексу, без необхідності доведення поважності причин пропуску строку на оскарження, у разі одночасної наявності таких умов:

стороною у справі є державне підприємство оборонно-промислового комплексу;

оскаржуване рішення ухвалене за наслідками розгляду спорів, що виникли протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

заява (клопотання) про поновлення строків подана не пізніше, ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Пропущений строк для пред'явлення до виконання виконавчого документа, виданого на виконання судових рішень, ухвалених за наслідками розгляду спорів, що виникли протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, підлягає поновленню за заявою (клопотанням) стягувача, якщо ним є державне підприємство оборонно-промислового комплексу, без необхідності встановлення поважності причин пропуску строку.

Стаття 4. Особливості сплати судового збору

1. В межах цивільного, господарського, адміністративного судочинства сплата судового збору за подання державним підприємством оборонно-промислового комплексу або прокурором, що здійснює представництво інтересів держави в суді в особі такого підприємства, до суду позовних заяв, інших заяв, передбачених процесуальним законодавством, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення, заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень відстрочується до ухвалення судового рішення у справі.

2. У випадках відмови в задоволенні вимог заяв та скарг, передбачених частиною першою цієї статті, якщо такі заяви, скарги подані прокурором, що здійснює представництво інтересів держави в суді в особі державного підприємства оборонно-промислового комплексу, судові витрати покладаються на таке підприємство.

Стаття 5. Особливості застосування строків позовної давності

1. Позовна давність не поширюється на вимоги про:

1) визнання правочину, укладеного державним підприємством оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, недійсним та наслідки визнання такого правочину недійсним;

2) витребування майна, що вибуло з володіння державного підприємства оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, з чужого незаконного володіння;

3) стягнення заборгованості, яка виникла у боржника перед державним підприємством оборонно-промислового комплексу за правочином, укладеним протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

4) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, завданої державному підприємству оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

5) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб по відношенню до державного підприємства оборонно-промислового комплексу, прийнятих, вчинених протягом лютого 2010 - лютого 2014 років.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування та втрачає чинність через два роки з дня набрання ним чинності.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст. 56):

а) перше речення частини другої статті 93 після слів "судового рішення" доповнити через кому словами "за виключенням випадків, передбачених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) частину другу статті 110 після слів "законної сили" доповнити через кому словами "за виключенням випадків, передбачених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) перше речення частини четвертої статті 111-17 після слів "визнаних поважними" доповнити через кому словами "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

г) статтю 113 доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту: "Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 112 цього Кодексу, приймається без встановлення поважності причин пропуску строків на її подання за клопотання про відновлення таких строків, поданим державним підприємством оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенним підприємством, яке входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерним товариством, управління корпоративними правами держави щодо якого передане Державному концерну "Укроборонпром" або прокурором в інтересах держави в особі таких підприємств, - у випадках, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

д) частину першу статті 119 доповнити реченням такого змісту: "Строк для пред'явлення наказу до виконання поновлюється без встановлення поважності причин пропуску за заявою стягувача, якщо ним є державне підприємство оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенне підприємство, яке входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерне товариство, управління корпоративними правами держави щодо якого передане Державному концерну "Укроборонпром", - у випадках, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40 - 41, 42, ст. 492):

а) частину першу статті 2 доповнити реченням такого змісту:

"Особливості поновлення строків на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень для державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Державному концерну "Укроборонпром", встановлюються Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) частину третю статті 297 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "Апеляційне провадження відкривається без встановлення поважності причин пропуску строків за заявою про поновлення строків, установлених статтею 294 цього Кодексу - у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) частину другу статті 325 після слів "визнаних поважними" доповнити через кому словами наступного змісту "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

г) частину четверту статті 356 після слів "визнаних поважними" доповнити через кому словами наступного змісту "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

д) частину першу статті 371 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання поновлюється без встановлення поважності причин пропуску за заявою стягувача, якщо ним є державне підприємство оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенне підприємство, яке входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерне товариство, управління корпоративними правами держави щодо якого передане Державному концерну "Укроборонпром", - у випадках, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35 - 36, N 37, ст. 446):

а) частину першу статті 5 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Особливості поновлення строків на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень для державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Державному концерну "Укроборонпром", встановлюються Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) частину четверту статті 189 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "Апеляційне провадження відкривається без встановлення поважності причин пропуску строків за заявою про поновлення строків, установлених статтею 186 цього Кодексу, незалежно від строку, що сплив з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення, - у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) частину четверту статті 214 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "Касаційне провадження відкривається без встановлення поважності причин пропуску строків за заявою про поновлення строків, установлених статтею 212 цього Кодексу, незалежно від строку, що сплив з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення, - у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

г) частину п'яту статті 238 після слів "визнаних поважними" через кому доповнити словами "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

д) частину першу статті 261 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Строк для пред'явлення виконавчого листа до виконання поновлюється без встановлення поважності причин пропуску за заявою стягувача, якщо ним є державне підприємство оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенне підприємство, яке входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерне товариство, управління корпоративними правами держави щодо якого передане Державному концерну "Укроборонпром", - у випадках, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

4) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст. 207):

а) частину першу статті 37 після пункту 18 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:

"19) наявності підстав, встановлених статтею 2 Закону України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) у статті 39:

частину першу після цифр "1 - 17" доповнити через кому цифрою "19";

частину другу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"пунктом 19 частини першої статті 37 цього Закону - на строк дії мораторію, встановлений Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

частину четверту після слів "не знімається" через кому доповнити словами "за виключенням випадків, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) пункт 9 частини першої статті 47 після слів "відповідного рішення" через кому доповнити словами "крім випадків, визначених пунктом дев'ятнадцятим частини першої статті 37 цього Закону";

г) частину третю статті 60 після слів "встановленого цим Законом" через кому доповнити словами "а також у випадках, передбачених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

5) частину першу статті 8 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст. 87) доповнити новим абзацом другим такого змісту: "Сплата судового збору відстрочується до ухвалення судового рішення у справі - у випадках, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

6) частину другу статті 2 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 17, ст. 158) доповнити абзацом другим такого змісту: "На строк дії Закону України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років" дія цього Закону не поширюється на виконання судових рішень, боржником за якими є державне підприємство оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенне підприємство, яке входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерне товариство, управління корпоративними правами держави щодо якого передане Державному концерну "Укроборонпром", крім виконання рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості зі сплати внесків до цих фондів та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

7) у Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 2 - 3, ст. 12):

а) абзац третій частини третьої статті 23 після слів "державних компаній" доповнити словами "за виключенням державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Державному концерну "Укроборонпром".

3. Протягом дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням його норм.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос