Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по возобновлению надлежащего функционирования государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и устранению препятствий для их развития, созданных в 2010 - в начале 2014 годах

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2690
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років

Цей закон встановлює організаційно-правові засади відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром" (далі - державні підприємства оборонно-промислового комплексу) та усунення перешкод для їх розвитку, які були створені в 2010 - на початку 2014 років для ослаблення обороноздатності держави, руйнування її оборонно-промислового комплексу через вчинення діянь, спрямованих на збільшення заборгованості підприємств та виникнення їх неплатоспроможності (укладення завідомо невигідних угод, невжиття заходів щодо захисту майнових інтересів підприємств, незаявлення претензії, непред'явлення позовів, неподання заперечень, неналежне представництво інтересів підприємства перед іншими підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, в тому числі у суді, не оскарження судових рішень, прийняття нераціональних управлінських рішень тощо).

Стаття 1. Дія цього Закону

1. Дія цього закону поширюється на відносини, пов'язані із:

1) виконанням рішень судів, за якими відкрито виконавчі провадження, в яких боржниками виступають державні підприємства оборонно-промислового, крім виконання рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

2) апеляційним та касаційним оскарженням судових рішень, переглядом судових рішень Верховним Судом України, переглядом рішень судів за нововиявленими обставинами, де стороною спору виступають державні підприємства оборонно-промислового комплексу;

3) застосуванням строків позовної давності з вимогою про захист своїх прав та законних інтересів державними підприємствами оборонно-промислового комплексу;

4) здійснення перевірок та представництва в суді інтересів держави в особі державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Стаття 2. Особливості виконання рішень судів, за якими боржниками виступають державні підприємства оборонно-промислового комплексу

1. До закінчення особливого періоду, але не більше, ніж на строк чинності цього Закону, встановлюється мораторій на застосування примусової реалізації майна та звернення стягнення на кошти державних підприємств оборонно-промислового комплексу у межах виконавчих проваджень, відкритих на підставі виконавчих документів, виданих за судовими рішеннями, ухваленими за наслідками розгляду спорів, що виникли протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, за виключенням випадків, передбачених пунктом 1 частини першої статті 1 цього Закону.

2. Виконавчі провадження, зазначені в частині першій цієї статті, підлягають обов'язковому зупиненню на строк дії мораторію, якщо не можуть бути застосовані інші заходи примусового виконання рішення суду, у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

3. Арешт майна боржника, застосований у межах виконавчих проваджень, зазначених в частині першій цієї статті, знімається за постановою державного виконавця, що затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований, протягом одного дня з дня звернення із відповідною заявою підприємством оборонно-промислового комплексу. Такий арешт може бути застосований повторно після спливу строків, зазначених в частині першій цієї статті.

Стаття 3. Поновлення строків на оскарження (перегляд) судових рішень

1. В межах цивільного, господарського, адміністративного судочинства строки на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень судів, ухвалених протягом трьох років до набрання чинності цим Законом, підлягають поновленню за заявою (клопотанням) державного підприємства оборонно-промислового комплексу чи прокурора, що здійснює представництво інтересів держави в суді в особі державного підприємства оборонно-промислового комплексу, без необхідності доведення поважності причин пропуску строку на оскарження, у разі одночасної наявності таких умов:

стороною спору є державне підприємство оборонно-промислового комплексу;

оскаржуване рішення ухвалене за наслідками розгляду спорів, що виникли протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

заява (клопотання) про поновлення строків подана не пізніше, ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Стаття 4. Особливості застосування строків позовної давності

1. Позовна давність не поширюється на вимоги про:

1) визнання правочину, укладеного державним підприємством оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, недійсним та наслідки визнання таких правочинів недійсними;

2) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, завданої державному підприємству оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

3) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб по відношенню до державного підприємства оборонно-промислового комплексу, прийнятих, вчинених протягом лютого 2010 - лютого 2014 років.

Стаття 5. Спеціальна перевірка державних підприємством оборонно-промислового комплексу

1. Спеціальна перевірка державних підприємств оборонно-промислового комплексу здійснюється тимчасовою спеціальною комісією, утвореною Генеральною прокуратурою України у складі необхідної кількості прокурорів, а також трьох представників Міністерства оборони України, трьох представників Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесено питання національної безпеки та оборони, трьох представників уповноваженого суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, у разі наявності їх згоди на делегування представників до складу комісії.

У разі неможливості або відмови відповідних органів делегувати представників до складу тимчасової спеціальної комісії, Генеральна прокуратура України повинна утворити комісію у складі необхідної кількості прокурорів органів прокуратури.

2. Кількість прокурорів, які входять до складу тимчасової спеціальної комісії, та порядок її роботи встановлюється Генеральною прокуратурою України протягом чотирнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом.

3. Керівництво тимчасовою спеціальною комісією здійснює представник органів прокуратури, визначений Генеральним прокурором України.

4. Тимчасова спеціальна комісія утворюється Генеральною прокуратурою України у строк, що не перевищує місяця з дня набрання чинності цим Законом, та діє протягом строку здійснення спеціальної перевірки.

5. Спеціальна перевірка повинна бути здійснена у строк, що не перевищує п'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

6. Предметом спеціальної перевірки державних підприємством оборонно-промислового комплексу є:

дотримання законодавства України під час укладання, виконання та припинення дії правочинів (укладених протягом лютого 2010 - лютого 2014 років), стороною яких є державні підприємства оборонно-промислового комплексу;

повнота та належність захисту та представництва інтересів державних підприємств оборонно-промислового комплексу перед іншими суб'єктами господарювання, в органах державної влади, в тому числі в судах загальної юрисдикції усіх інстанцій;

законність та обґрунтованість рішень державних органів, прийнятих щодо державних підприємств оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

законність та обґрунтованість застосування санкцій до державних підприємств оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років.

7. Мета спеціальної перевірки державних підприємством оборонно-промислового комплексу:

1) виявлення правочинів, вчинених протягом лютого 2010 - лютого 2014 років на невигідних для державних підприємством оборонно-промислового комплексу умовах, внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, або без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, або для приховання іншого правочину, а також інших правочинів, при вчиненні яких сторонами не додержано вимог закону, що має своїм наслідком їх недійсність;

2) виявлення випадків невжиття чи неналежного вжиття заходів щодо захисту майнових інтересів державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі службової недбалості щодо здійснення процесуальних та інших дій, під час представництва інтересів держави в особі відповідних підприємств в судах та органах державної виконавчої служби;

3) виявлення випадків необґрунтованого та незаконного застосування санкцій до державних підприємств оборонно-промислового комплексу протягом лютого 2010 - лютого 2014 років;

4) виявлення незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб по відношенню до державного підприємства оборонно-промислового комплексу, прийнятих, вчинених протягом лютого 2010 - лютого 2014 років.

5) виявлення вчинення протягом лютого 2010 - лютого 2014 років певними особами дій, що негативно вплинули чи впливають на фінансову спроможність державних підприємством оборонно-промислового комплексу.

8. Під час проведення спеціальної перевірки тимчасова спеціальна комісія має право витребовувати документи, вивчати доводи, пояснення представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, опрацьовувати інформацію з інформаційних (автоматизованих) та інформаційно-телекомунікаційних баз даних, здійснювати інші дії, пов'язані з досягненням мети перевірки.

9. За виявленим фактом порушення законодавства тимчасовою спеціальною комісією приймається висновок про встановлені порушення та наявність підстав для:

1) звернення до суду з позовами (заявами, поданнями), вступу у справу за позовами (заявами, поданнями), поданими іншими особами, ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, участі у розгляді спорів;

2) ініціювання притягнення особи до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності;

3) початку досудового розслідування у зв'язку із виявленням у ході перевірки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

10. Висновок тимчасової спеціальної комісії після виявлення факту порушення законодавства невідкладно підписується керівником комісії. У разі незгоди з висновком та/або наявності зауважень до його змісту в члена комісії, його окрема думка повинна бути прикріплена до висновку комісії із зазначенням про це в тексті висновку.

11. Не пізніше наступного робочого дня з дня підписання висновку тимчасової спеціальної комісії, такий висновок з доданими матеріалами перевірки направляються керівником тимчасової спеціальної комісії до органу прокуратури за належністю для:

1) здійснення представництва інтересів держави в особі державного підприємства оборонно-промислового комплексу у разі встановлення тимчасовою спеціальною комісією підстав, передбачених пунктом 1 частини дев'ятої цієї статті;

2) ініціювання притягнення особи до відповідальності у разі встановлення тимчасовою спеціальною комісією підстав, передбачених пунктом 2 частини дев'ятої цієї статті;

3) внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі встановлення тимчасовою спеціальною комісією підстав, передбачених пунктом 3 частини дев'ятої цієї статті;

4) вжиття інших заходів реагування на підставі встановлених спеціальною перевіркою фактичних даних та обставин.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність через два роки з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст. 56):

а) перше речення частини другої статті 93 після слів "судового рішення" доповнити через кому словами "за виключенням випадків, передбачених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) частину другу статті 110 після слів "законної сили" доповнити через кому словами "за виключенням випадків, передбачених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) перше речення частини четвертої статті 111-17 після слів "визнаних поважними" доповнити через кому словами "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

г) статтю 113 доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:

"Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 112 цього Кодексу, приймається без встановлення поважності причин пропуску строків на її подання за клопотання про відновлення таких строків, поданим державним підприємством оборонно-промислового комплексу або прокурором в інтересах держави в особі державного підприємства оборонно-промислового комплексу, - у випадках, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40 - 41, 42, ст. 492):

а) частину першу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особливості поновлення строків на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень судів для державних підприємств оборонно-промислового комплексу встановлюються Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) частину третю статті 297 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Апеляційне провадження відкривається без встановлення поважності причин пропуску строків за заявою про поновлення строків, установлених статтею 294 цього Кодексу - у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) частину другу статті 325 після слів "визнаних поважними" доповнити через кому словами наступного змісту "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

г) частину четверту статті 356 після слів "визнаних поважними" доповнити через кому словами наступного змісту "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35 - 36, N 37, ст. 446):

а) частину першу статті 5 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Особливості поновлення строків на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень судів для державних підприємств оборонно-промислового комплексу встановлюються Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

б) частину четверту статті 189 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Апеляційне провадження відкривається без встановлення поважності причин пропуску строків за заявою про поновлення строків, установлених статтею 186 цього Кодексу, незалежно від строку, що сплив з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення, - у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) частину четверту статті 214 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Касаційне провадження відкривається без встановлення поважності причин пропуску строків за заявою про поновлення строків, установлених статтею 212 цього Кодексу, незалежно від строку, що сплив з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення, - у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

г) частину п'яту статті 238 після слів "визнаних поважними" через кому доповнити словами "а також без необхідності встановлення поважності причин пропуску цього строку - у випадках, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

4) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст. 207):

а) частину першу статті 37 після пункту 18 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:

"19) встановлення законом мораторію на застосування окремих заходів примусового виконання рішення, якщо інші заходи не можуть бути застосовані";

б) у статті 39:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтями 37 і 38 цього Закону, яка затверджується начальником або заступником начальника відділу, якому підпорядкований державний виконавець. Постанову про зупинення виконавчого провадження державний виконавець виносить:

з підстав, передбачених пунктами 1 - 17 частини першої статті 37 цього Закону, не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини;

з підстави, передбаченої пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, - у день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

з підстави, передбаченої пунктом 19 частини першої статті 37 цього Закону - в строк, встановлений відповідним законом, а у разі не встановлення такого строку законом - не пізніше дня набрання чинності відповідним законом.

Копія постанови надсилається сторонам у триденний строк";

частину другу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"пунктом 19 частини першої статті 37 цього Закону - на строк дії мораторію, встановлений відповідним законом";

частину четверту після слів "не знімається" через кому доповнити словами "за виключенням випадків, встановлених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років";

в) частину третю статті 60 після слів "встановленого цим Законом" через кому доповнити словами "а також у випадках, передбачених Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

5) у Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 2 - 3, ст. 12):

а) абзац третій частини третьої статті 23 після слів "державних компаній" доповнити словами "за виключенням державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром";

б) пункт перший розділу XIII "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особливості здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", встановлюються Законом України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років".

3. Генеральній прокуратурі України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом створити тимчасову комісію для здійснення спеціальної перевірки з дотриманням вимог статті 5 цього Закону.

4. Протягом дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням його норм.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос