Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национализации имущества торговой сети "АТБ"

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2689
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про націоналізацію майна торгівельної мережі "АТБ"

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави,

виходячи з положень статті 41 та пункту 36 частини першої статті 85 Конституції України,

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові та організаційні засади проведення примусового відчуження об'єктів права приватної власності (націоналізації) - майна торгівельної мережі "АТБ" - на користь держави з мотивів суспільної необхідності.

Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

націоналізація майна - примусове відчуження об'єктів права приватної власності на користь держави з мотивів суспільної необхідності і в порядку, встановлених цим Законом;

об'єкти націоналізації - об'єкти права приватної власності, що підлягають примусовому відчуженню відповідно до цього Закону.

Стаття 2. Мотиви, принципи та умови націоналізації майна торгівельної мережі "АТБ "

1. Проведення націоналізації майна торгівельної мережі "АТБ" здійснюється з мотивів суспільної необхідності - з метою недопущення фінансування тероризму і незаконних збройних формувань та з метою створення загальнонаціональної роздрібної торгівельної мережі соціальної направленості.

2. Націоналізація майна торгівельної мережі "АТБ" ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.

3. Націоналізація майна торгівельної мережі "АТБ" проводиться за умови попереднього та повного відшкодування його вартості.

Стаття 3. Майно торгівельної мережі "АТБ", яке підлягає націоналізації

1. Майно торгівельної мережі "АТБ", яке підлягає націоналізації, - рухоме і нерухоме майно, кошти, цінні папери та інші активи чи корпоративні права, інші об'єкти права приватної власності, розташовані (зареєстровані) на території України, що безпосередньо або через афілійованих осіб належать Товариству з обмеженою відповідальністю "АТБ-маркет" (код ЄДРПОУ 30487219), Товариству з обмеженою відповідальністю "АТБ-торгстрой" (код ЄДРПОУ 32010549), Товариству з обмеженою відповідальністю "АТБ-інвест" (код ЄДРПОУ 30691543), Товариству з обмеженою відповідальністю "Реал Істейт" (код ЄДРПОУ 34918876), Товариству з обмеженою відповідальністю "Істрейт" (код ЄДРПОУ 37213365).

2. Кабінет Міністрів України не пізніше трьох місяців з моменту набрання чинності цим Законом ухвалює рішення, яке повинне містити:

конкретний перелік майна, що підлягає націоналізації (об'єктів націоналізації);

місце знаходження та реєстрації об'єктів націоналізації;

строк проведення націоналізації;

розмір відшкодування вартості майна, що підлягає націоналізації;

органи державної влади і місцевого самоврядування, на які покладаються обов'язки щодо вжиття заходів із проведення націоналізації;

порядок та терміни виплати відшкодування.

Стаття 4. Оцінка вартості об'єктів націоналізації

1. Оцінка вартості об'єктів націоналізації здійснюється незалежним(ими) оцінювачем(ами) у порядку, передбаченому законодавством України про оцінку майна під час приватизації.

2. Розмір відшкодування вартості об'єктів націоналізації встановлюється рівноцінним оцінці їхньої вартості, визначеній на дату прийняття рішення про націоналізацію.

Стаття 5. Виплата відшкодування

1. Виплата відшкодування вартості об'єктів націоналізації здійснюється в грошовій формі за рахунок надходжень до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна.

2. Виплата відшкодування здійснюється у безготівковому порядку на рахунок кожного співвласника, відкритий у банківській установі на території України.

3. Реєстрація права власності на об'єкти націоналізації за державою здійснюється після повного відшкодування його вартості.

Стаття 6. Забезпечення збереження об'єктів націоналізації

1. З моменту прийняття цього Закону органи управління та посадові особи юридичних осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону, повинні забезпечити належне збереження майна торгівельної мережі "АТБ" та не допускати встановлення додаткових обтяжень щодо нього, окрім існуючих на момент прийняття цього Закону.

2. Органи управління та посадові особи юридичних осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону, зобов'язані надавати на запит державного органу, уповноваженого в сфері націоналізації майна, повні та достовірні відомості про їх фінансовий стан, у тому числі щодо наявності заборгованості по розрахунках з бюджетом та іншими кредиторами.

3. З моменту прийняття цього Закону забороняється вчиняти будь-які правочини (дії) щодо відчуження, звернення стягнення, передачі права користування, володіння, розпорядження майном торгівельної мережі "АТБ" без погодження державного органу, уповноваженого в сфері націоналізації. Всі правочини, вчинені без відповідного погодження, вважаються нікчемними з моменту вчинення правочину та не потребують судового рішення.

У разі наявності загрози вчинення будь-яких дій, що можуть зробити неможливим досягнення цілі націоналізації, державний орган, уповноважений у сфері націоналізації, може звертатись до суду, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших уповноважених органів для захисту інтересів держави та забезпечення збереження майна торгівельної мережі "АТБ".

4. З моменту прийняття цього Закону державний орган, уповноважений у сфері націоналізації, здійснює контроль за управлінням об'єктами націоналізації та направляє до них тимчасових керуючих.

Стаття 7. Перехід об'єкту націоналізації до власності держави

1. Реєстрація права власності за державою в особі Кабінету Міністрів України щодо націоналізованого майна торгівельної мережі "АТБ" здійснюється за поданням Кабінету Міністрів України виключно на підставі цього закону.

2. Винесення судом рішень про забезпечення позову не зупиняє дії рішення Кабінету Міністрів України про перехід об'єкту націоналізації у власність держави та процесу реєстрації речових прав.

Стаття 8. Правовий режим націоналізованого майна

1. Об'єкт націоналізації після його переходу у державну власність передається на постійній основі в повне господарське відання спеціалізованому державному підприємству.

У разі необхідності за рішенням Кабінету Міністрів України спеціалізоване державне підприємство створюється на матеріальній базі об'єктів націоналізації.

2. Рішення про подальше включення об'єкту націоналізації до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, або про його приватизацію приймається відповідно до законодавства України.

Стаття 9. Державний орган, уповноважений в сфері націоналізації майна торгівельної мережі "АТБ"

1. Державним органом, уповноваженим в сфері націоналізації майна торгівельної мережі "АТБ" є Фонд державного майна України.

2. Фонд державного майна України:

спільно з Кабінетом Міністрів України визначає склад об'єктів націоналізації шляхом інвентаризації;

визначає суб'єктів права приватної власності на майно торгівельної мережі "АТБ";

визначає незалежного(их) оцінювача(ів) для проведення оцінки вартості об'єктів націоналізації;

збирає відомості про фінансовий стан об'єктів націоналізації, у тому числі щодо наявності заборгованості по розрахунках з бюджетом та іншими кредиторами;

у разі необхідності звертається до суду, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших уповноважених державних органів для забезпечення збереження об'єкту націоналізації;

здійснює контроль за управлінням об'єктами націоналізації з моменту прийняття цього Закону, направляє до них тимчасових керуючих;

після переходу об'єктів націоналізації у державну власність за рішенням Кабінету Міністрів України передає їх на постійній основі в повне господарське відання спеціалізованому державному підприємству.

Стаття 10. Гарантії працівникам установ та підприємств, які входять до складу об'єктів націоналізації

1. Звільнення з ініціативи адміністрації працівників націоналізованих установ та підприємств з моменту прийняття цього Закону до моменту передачі об'єктів націоналізації в повне господарське відання спеціалізованому державному підприємству не допускається.

2. Трудові відносини на спеціалізованих державних підприємствах, в повне господарське відання яких передаються об'єкти націоналізації, регулюються законодавством України про працю.

Укладення колективного договору між адміністрацією спеціалізованого державного підприємства і органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 11. Правонаступництво щодо об'єктів націоналізації

1. Фонд державного майна України, спеціалізоване державне підприємство є правонаступниками майнових прав та зобов'язань установ та підприємств, які входять до складу об'єктів націоналізації на підставі і в порядку, встановлених цим Законом.

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про націоналізацію майна торгівельної мережі "АТБ"

1. За порушення законодавства про націоналізацію майна торгівельної мережі "АТБ" до винних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 13. Спори, що виникають у процесі націоналізації майна торгівельної мережі "АТБ"

1. Спори, що виникають у процесі націоналізації майна торгівельної мережі "АТБ" вирішуються у судовому порядку.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Договори відчуження майна об'єктів націоналізації, укладені в період між реєстрацією законопроекту та набуттям цим Законом чинності, визнаються судом удаваними (фіктивними) за позовом Фонду державного майна України. При цьому позивач звільняється від сплати судового збору.

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити прийняття передбачених цим Законом нормативно-правових актів;

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади України.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос