Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены налоговой милиции

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2681
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції

I. Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88) від 13.04.2012 року N 4651-VI такі зміни:

1) з пункту 8 частини 1 статті 3 вилучити слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства";

2) з пункту 17 частини 1 статті 3 вилучити слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства";

3) з пункту 1 частини 1 статті 38 вилучити підпункт "в" "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства", пункт "г" вважати пунктом "в";

4) з частини 1 статті 143 вилучити слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства";

5) з частини 2 статті 214 вилучити слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства";

6) частину 1 статті 216 доповнити словами: "включаючи досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 192, 200, 204, 205, 212, 212-1, 216, 218-1, 219, 222-1, 358 Кримінального кодексу України";

7) частину 3 статті 216 вилучити;

8) з частини 6 статті 232 вилучити слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства";

9) з частини 5 статті 246 вилучити слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" та "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

10) з частини 6 статті 246 вилучити слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства";

11) з частини 4 статті 575 вилучити слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства";

2. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 4, ст. 20) {Вводиться в дію Постановою ВР N 583-XII від 25.12.90, ВВР, 1991, N 4, ст. 21} такі зміни:

1) статтю 10 після пункту 33 доповнити пунктами:

34) здійснювати розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;

35) вживати заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

36) виявляти причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживати заходів до їх усунення;

37) збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію щодо порушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

38) виявляти кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах.

2) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:

"При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття кримінальних правопорушень у сфері податкового законодавства, посадовим особам міліції надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2 (в частині отримання належним чином засвідчених копій документів), 20.1.4 (в частині проведення перевірок у встановленому Податковим кодексом України порядку), 20.1.8 і 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6 - 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень Податкового кодексу України), пунктом 16 з дотриманням встановлених Податковим кодексом України правил проведення податкових перевірок".

3. Внести до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст. 303) {Вводиться в дію Постановою ВР N 2136-XII від 18.02.92, ВВР, 1992, N 22, ст. 304} такі зміни:

1) З пункту 6 частини 1 статті 5 вилучити слова "оперативними підрозділами податкової міліції";

2) Частину 6 статті 8 виключити;

3) У статті 9:

в частині 1 вилучити слова "оперативного підрозділу органів доходів і зборів";

в частині 3 вилучити слова "оперативного підрозділу органів доходів і зборів";

4) У статті 9-1:

в частині 2 вилучити слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" та слова уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів";

в частині 3 вилучити слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

4. Внести до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст. 404) такі зміни:

1) в пункті "д" частини 1 статті 4 слова "податкової міліції до моменту її ліквідації".

5. Внести до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст. 385) {Вводиться в дію Постановою ВР N 2233-XII від 25.03.92, ВВР, 1992, N 27, ст. 386} такі зміни:

в пункті 2 частини 5 статті 37 вилучити слова: "податкової міліції".

6. Внести до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст. 298) такі зміни:

в частині другій статті 5 вилучити слова "Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією)".

7. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49 - 51, ст. 376) такі зміни:

в пункті 10 частини першої статті 64 вилучити слова "та податкової міліції".

8. Внести до Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78) {Вводиться в дію Постановою ВР N 86/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст. 79}такі зміни:

в частині третій статті 40 слова "податкової міліції" доповнити словами "до моменту її ліквідації".

9. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 399) {Вводиться в дію Постановою ВР N 2263-XII від 09.04.92, ВВР, 1992, N 29, ст. 400} такі зміни:

1) в частині 1 статті 1 слова "податкової міліції" доповнити словами "у період її функціонування".

2) пункт "б" статті 1-2 доповнити словами "особи начальницького складу податкової міліції, працювали на даних посадах у період її функціонування ";

3) в частині 2 статті 2 після слів "підрозділів цивільного захисту" вилучити слова ", податкової міліції";

4) в частині 5 статті 9 вилучити слова ", податкової міліції" та ", податковій міліції";

5) в статті 17 в пункті "ж" частини 1 слова ", податковій міліції" доповнити словами "у період її функціонування";

6) в частині 7 статті 30 слова ", податковій міліції" доповнити словами "до моменту її ліквідації".

10. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст. 289) такі зміни:

1) у статті 6:

в частині першій після слів "підрозділів цивільного захисту," слова "особи начальницького складу податкової міліції," доповнити словами "які працювали на даних посадах у період її функціонування, або набули раніше право на призначення пенсій, передбачених чинним законодавством";

в частині другій після слів "податкової міліції," доповнити словами "до моменту її ліквідації".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби України переводяться за їх згодою до відповідних підрозділів Департаменту протидії злочинності у сфері економіки Міністерства внутрішніх справ України.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Оперативно-розшукові та кримінальні справи провадження у яких на момент набрання чинності цим Законом не завершено, передаються до провадження відповідних підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю та слідчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з дотриманням правил підслідності.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос