Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений, регулирующих признание видов спорта в Украине и деятельность спортивных федераций и союзов)

Проект закона Украины от 17.04.2015 № 2664
Дата рассмотрения: 13.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 14, ст. 80) такі зміни:

1. Статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Спортивні федерації та спілки

Участь громадянського суспільства у розвитку в Україні різних видів спорту реалізується через відповідні спортивні федерації чи спілки спортивних федерацій.

Спортивні федерації (асоціації, ліги, об'єднання тощо, далі "спортивні федерації") - це офіційно зареєстровані громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що розвивають в Україні відповідний вид спорту.

Спілки спортивних федерацій (далі "спортивні спілки") - це офіційно зареєстровані громадські спілки організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що об'єдналися для спільного розвитку в Україні одного або декількох видів спорту.

Основними завданнями спортивних федерацій та спілок є:

забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;

сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;

залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;

організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів) спорту;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

Спортивною федерацією інвалідів є спортивна федерація, в яку об'єднуються інваліди з певною вадою здоров'я задля розвитку видів спорту інвалідів.

Спортивні федерації та спілки діють на підставі статутів, які створені з врахуванням базових положень статутів міжнародних спортивних федерацій чи спілок з відповідного виду спорту.

Спортивні федерації та спілки можуть мати всеукраїнський та місцевий статус.

Спортивні федерації та спілки, що мають всеукраїнський статус, співпрацюють з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту. Спортивні федерації та спілки, що мають місцевий статус, та відокремлені підрозділи всеукраїнських федерацій співпрацюють з відповідними місцевими органами виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту може надати спортивній федерації чи спілці статус національної спортивної федерації.

Статус національної спортивної федерації з постійно визнаного в Україні виду спорту надається на конкурсній основі лише одній спортивній федерації чи спілці, яка має всеукраїнський статус.

Статус національної спортивної федерації інвалідів надається лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

Конкурсними вимогами для отримання статусу національної спортивної федерації є:

системний розвиток відповідного виду спорту в Україні, наявність регіональних структурних підрозділів спортивної федерації чи спілки в кількості, не меншій, ніж визначено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, для літніх, зимових та/чи ігрових олімпійських та неолімпійських видів спорту, для видів спорту інвалідів;

організація та проведення на постійній основі офіційних всеукраїнських змагань та міжнародних змагань на території України з відповідного виду спорту;

наявність достатньої кількості кваліфікованих спортивних та організаційних кадрів, в тому числі в регіональних відділеннях;

отримання (підтвердження) офіційних повноважень з розвитку виду спорту від відповідної міжнародної організації. забезпечення постійної співпраці та двостороннього зв'язку з відповідною міжнародною спортивною організацією, участь в роботі її керівних та робочих органів;

успішні виступи збірних команд України в офіційних міжнародних змаганнях з відповідного виду спорту та здобуття нагород на цих змаганнях, формування збірних команд шляхом відкритого рівного відбору найбільш підготовлених спортсменів, які мають найвищі спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

наявність комплексної програми розвитку виду спорту в Україні та відповідного нормативного та методичного забезпечення;

відкритість діяльності спортивної федерації чи спілки, відсутність у статуті чи інших нормативних документах будь-яких обмежень рівності прав та умов участі в спортивних заходах федерації будь-якого громадянина України, що виконує технічні вимоги відповідного виду спорту.

Надання спортивним федераціям чи спілкам статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу здійснюються на конкурсних засадах відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Статус національної спортивної федерації надається терміном на чотири роки. Після закінчення цього терміну центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, повинен оголосити новий конкурс:

Кожна спортивна федерація чи спілка, яка претендує на статус національної спортивної федерації, повинна підтвердити виконання нею всіх вимог для отримання цього статусу. Участь у конкурсі тільки однієї спортивної федерації чи спілки з відповідного виду спорту не може бути підставою для автоматичного надання чи подовження їй статусу національної спортивної федерації.

Спортивні федерації та спілки із всеукраїнським статусом спортивної федерації діють відповідно до договору з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, за яким вони відповідно до закону можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку на розвиток відповідного виду спорту, організацію і проведення спортивних заходів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту вносить всі спортивні федерації та спілки до відповідного реєстру:

Єдиний реєстр всеукраїнських спортивних федерацій та спілок, що містить окремий реєстр національних спортивних федерацій;

Єдиний реєстр місцевих спортивних федерацій та спілок і відокремлених підрозділів всеукраїнських спортивних федерацій та спілок.

Реєстри спортивних федерацій розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту і повинні бути доступними і відкритими.

Реєстри повинні містити наступну інформацію:

назва спортивної федерації чи спілки;

назва виду спорту;

назва міжнародної спортивної організації, яку представляє в Україні всеукраїнська спортивна федерація чи спілка, або назва всеукраїнської спортивної федерації чи спілки, членом якої є місцева спортивна федерація;

дані про державну реєстрацію;

адреса, телефон, електронна пошта.".

2. Статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні

Визнання нових видів спорту в Україні має на меті розширення можливостей для вибору громадянами України виду спорту, що відповідає їх бажанням і можливостям.

В Україні можуть бути визнаними види спорту, які відповідають наступним вимогам:

даний вид спорту має міжнародне визнання, поширений та успішно розвивається у багатьох країнах світу та/чи Європи;

у світі та/чи в Європі активно діє визнана міжнародна організація (федерація, асоціація, спілка тощо), що офіційно забезпечує міжнародний розвиток даного виду спорту;

в Україні офіційно зареєстрована і активно діє спортивна федерація чи спілка, що бере на себе відповідальність за впровадження та розвиток даного виду спорту в Україні.

Відмова у визнанні виду спорту в Україні є виправданою і законною при наявності хоча б однієї з таких ознак:

зайняття даним видом спорту пов'язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей;

даний вид спорту має антигуманний зміст;

даний вид спорту містить в собі загрозу державним інтересам України.

Визнання видів спорту в Україні та включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, за клопотанням спортивної федерації чи спілки, що бере на себе відповідальність за впровадження та розвиток даного виду спорту в Україні.

При підтвердженні виконання вищеназваних вимог та відсутності законних підстав для відмови, вид спорту може отримати визнання в Україні одного з типів:

тимчасове визнання виду спорту;

постійне визнання виду спорту.

Для тимчасового визнання нового виду спорту спортивна федерація чи спілка, що бере на себе відповідальність за його впровадження та розвиток в Україні, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, відповідне клопотання з доданням інформації, що підтверджує:

існування міжнародної організації, що розвиває даний вид спорту, та поширення виду спорту в світі та/чи в Європі;

існування зв'язку спортивної федерації чи спілки, що подає клопотання з відповідною міжнародною організацією (сертифікат членства, договір, лист про делегування повноважень тощо);

наявність і зміст міжнародних правил змагань з даного виду спорту;

державну реєстрацію спортивної федерації чи спілки, що подає клопотання.

Отримання тимчасового визнання виду спорту не потребує виконання будь-яких додаткових вимог та не вимагає поширення даного виду спорту в більшості регіонів України.

Тимчасове визнання виду спорту має дозвільний характер і підтверджує відсутність заперечень з боку держави проти самостійного розвитку даного виду спорту в Україні. Термін дії тимчасового визнання виду спорту становить два роки, після закінчення якого спортивна федерація чи спілка, що розвиває даний вид спорту, може подати клопотання про постійне визнання виду спорту в Україні.

Для постійного визнання нового виду спорту всеукраїнська спортивна федерація чи спілка, що бере на себе відповідальність за його впровадження та розвиток в Україні, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, відповідне клопотання з доданням підтвердження виконання наступних умов:

існування міжнародної організації, що розвиває даний вид спорту, та поширення виду спорту в світі та/чи в Європі;

існування зв'язку спортивної федерації чи спілки, що подає клопотання з міжнародною організацією з даного виду спорту (сертифікат членства, договір, лист про делегування повноважень тощо);

державну реєстрацію спортивної федерації чи спілки, що подає клопотання, та її відокремлених підрозділів у регіонах України;

всеукраїнський статус спортивної федерації чи спілки, що подає клопотання;

наявність адаптованих до умов України міжнародних правил змагань, навчальних програм з даного виду спорту тощо;

наявність комплексної програми розвитку даного виду спорту в Україні;

наявність кваліфікованих фахівців (тренери, судді, організатори тощо) в складі спортивної федерації чи спілки, що бере на себе відповідальність за розвиток даного виду спорту в Україні;

регулярне проведення всеукраїнських та регіональних змагань з даного виду спорту;

регулярна участь збірних команд в офіційних міжнародних змаганнях з даного виду спорту;

Види спорту, постійно визнані в Україні, мають переваги, зокрема, щодо:

одержання державної підтримки для розвитку даного виду спорту;

відкриття в установленому порядку відділень з даного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;

проведення офіційних спортивних змагань з даного виду спорту;

присвоєння в установленому порядку спортивних звань та розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з даного виду спорту.

Спортивні федерації чи спілки, що розвивають постійно визнані в Україні види спорту, мають право на конкурсній основі претендувати на отримання статусу національної спортивної федерації з даного виду спорту.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос