Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об информации" (относительно определения норм обязательной защиты)

Проект закона Украины от 17.04.2015 № 2661
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (щодо визначення норм обов'язкового захисту)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 313) такі зміни:

1. Статтю 10 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"технологічна інформація;".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

2. Доповнити Закон статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Технологічна інформація

1. Технологічна інформація - документовані відомості про склад, кількісні та якісні показники, особливості технологічних процесів, які застосовуються для керування об'єктами виробничого та невиробничого призначення у різних галузях господарства протягом їх життєвого циклу, а також дані автоматизованих систем керування зазначеними об'єктами та систем керування технологічними процесами виробництв на таких об'єктах.

2. Правовий режим технологічної інформації визначається законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Технологічна інформація щодо об'єктів життєзабезпечення, транспортної, інформаційної та/або телекомунікаційної інфраструктури, об'єктів підвищеної небезпеки, інших об'єктів, порушення сталого функціонування яких може спричинити аварії та/або надзвичайні ситуації, негативно вплинути на стан здоров'я та безпеку людей, умови їх життя, несе підвищену небезпеку для обороноздатності держави, стану довкілля, економічної, політичної, соціальної стабільності суспільних відносин або провадження суб'єктами господарювання діяльності, підлягає захисту згідно із законодавством.

Технологічна інформація щодо окремих об'єктів (груп чи типів об'єктів) може бути віднесена у порядку, передбаченому законом, до інформації з обмеженим доступом.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос