Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (относительно полномочий Пенсионного фонда Украины)

Проект закона Украины от 17.04.2015 № 2657
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо повноважень Пенсійного фонду України)

Верховна Рада України постановляє:

1. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71; 2005 р., N 6, ст. 142, N 11, ст. 199; 2009 р., N 39, ст. 550; 2012 р., N 4, ст. 13; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Пенсії за особливі заслуги встановлюються Пенсійним фондом України.";

2) частини другу - четверту статті 5 викласти в такій редакції:

"Розмір надбавки визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від наявних заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. У разі коли особа одночасно має право на надбавки за кількома підставами, передбаченими статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше трьох місяців з дня набуття права, але в усіх випадках не раніше дати набрання чинності законом, що встановлює право на таку пенсію. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і при цьому подаються всі необхідні документи, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі коли до заяви додані не всі необхідні документи, Пенсійний фонд України повідомляє заявникові, які документи повинні бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.";

3) статтю 8 виключити;

4) статті 9-11 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Заяву про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги розглядає Пенсійний фонд України та в 10-денний строк з дня її подання з усіма необхідними документами приймає рішення про встановлення (перерахунок) або про відмову у встановленні (перерахунку) пенсії.

Порядок подання документів для встановлення пенсії за особливі заслуги та вимоги до них затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Не пізніше 10 днів після прийняття рішення про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги чи відмову в її встановленні (перерахунку) Пенсійний фонд України видає або надсилає особі повідомлення про встановлення (перерахунок), відмову у встановленні (перерахунку) із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

Стаття 10. У разі виявлення нових даних про заслуги пенсіонера перерахунок пенсії за особливі заслуги здійснюється з дати подання заяви з усіма необхідними документами.

Стаття 11. У разі вчинення пенсіонером умисного злочину рішенням Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги.

У разі виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги, рішенням Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги або її розмір переглядається відповідно до цього Закону.

Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується в установленому законом порядку.";

5) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Рішення Пенсійного фонду України може бути оскаржене відповідно до законодавства про звернення громадян.

Скарги на рішення щодо встановлення пенсій за особливі заслуги розглядаються в порядку, затвердженому правлінням Пенсійного фонду України для розгляду скарг щодо пенсійного забезпечення. У разі незгоди з рішенням Пенсійного фонду України, прийнятим за результатами розгляду скарги, скарга може бути подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, рішення якого є обов'язковим для виконання Пенсійним фондом України.

Рішення Пенсійного фонду України може бути оскаржене також у судовому порядку.";

6) абзац другий пункту 4 статті 17 "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"У разі коли за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено вищі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, відповідний перерахунок проводиться Пенсійним фондом України.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос