Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения и рекламы биологически активных добавок

Проект закона Украины от 10.04.2015 № 2637
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу та реклами біологічно активних добавок

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533):

1) у статті 2:

а) доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"біологічно активна добавка - натуральні або ідентичні натуральним біологічно активні речовини, призначені для безпосереднього вживання або введення до складу харчових продуктів з метою збагачення раціону харчування людини";

б) у абзаці дев'ятнадцятому після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

в) у абзаці сімдесят дев'ятому після слів "харчові добавки" доповнити словами "біологічно активні добавки";

г) у абзаці сто тринадцятому після слів "дієтичні добавки" доповнити словами "біологічно активні добавки";

2) у абзаці сьомому статті 3 після слів "дієтичних добавках" доповнити словами "біологічно активних добавках";

3) у пункті 1 частини першої статті 5 після слів "продукти для спеціального дієтичного споживання" доповнити словами "біологічно активні добавки";

4) у пунктах 6 - 8, підпункті б пункту 22, пункті 26 частини першої статті 6 після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

5) у пункті 4 частини першої статті 7 після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

6) у пункті 2 частини першої статті 18 після слів "дієтичні добавки" доповнити словами "біологічно активні добавки";

7) у пункті 3 частини другої статті 27 після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

8) у статті 28:

а) у назві статті після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

б) у частинах першій та другій слова після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

9) у частинах першій та другій статті 29 після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

10) частину п'яту статті 38 викласти в такій редакції:

"5. Текст для етикетування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, біологічно активних добавок, підлягає обов'язковому затвердженню центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

На етикетках та інструкціях до біологічно активних добавок забороняється наводити інформацію про їх лікувальні чи лікувально-профілактичні властивості.

Порядок затвердження тексту для етикетування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, біологічно активних добавок встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я";

11) у статті 39:

а) у частинах першій та другій після слів "дієтичних добавок" доповнити словами "біологічно активних добавок";

б) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Вимоги до реклами біологічно активних добавок встановлюються Законом України "Про рекламу";

12) доповнити статтею 391 статтею такого змісту:

"Стаття 391. Обіг біологічно активних добавок

Роздрібна торгівля біологічно активними добавками здійснюється виключно через аптечні заклади за наявності в цих закладах умов для реалізації.

Місце розміщення біологічно активних добавок повинно бути обладнане інформаційним стендом та містити інформацію: "Біологічно активні добавки. Не є лікарськими засобами". Площа інформаційного стенду не може бути меншою 15 відсотків загальної площі місця розміщення біологічно активних добавок.

Не допускається торгівля біологічно активними добавками:

які не пройшли державну реєстрацію;

за відсутності належних умов реалізації;

після закінчення терміну споживання;

у разі відсутності на етикетці та/або інструкції інформації, що наноситься у встановленому законодавством порядку".

2. Частину дев'яту статті 21 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реклама біологічно активних добавок не повинна:

1) створювати враження про те, що вони є лікарськими засобами та (або) мають лікувальні властивості чи лікувально-профілактичні властивості, містити термін "препарат" з метою виключення можливості їх ототожнення з лікарськими засобами;

2) містити посилання на конкретні випадки лікування людей, поліпшення їх стану здоров'я в результаті застосування таких добавок;

3) містити вираз подяки фізичними особами у зв'язку із застосуванням таких добавок;

4) спонукати до відмови від здорового харчування або до відмови від вживання лікарських засобів;

5) не повинна містити прямих або прихованих тверджень про те, що збалансоване і різноманітне харчування не може забезпечити отримання необхідної кількості поживних речовин;

6) створювати враження про переваги таких добавок шляхом посилання на факт проведення досліджень, а також використовувати результати інших досліджень у формі прямої рекомендації до застосування таких добавок.

Реклама біологічно активних добавок в кожному випадку повинна супроводжуватися попередження такого змісту: "Не є лікарським засобом", що займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 1564 такого змісту:

"Стаття 1564. Порушення правил торгівлі біологічно активними добавками

Роздрібна торгівля біологічно активними добавками поза аптечними закладами, а також біологічно активними добавками, які не пройшли державну реєстрацію в установленому порядку, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Порушення інших правил торгівлі біологічно активними добавками, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі".

2) у частині першій статті 2444 після цифр "1563" додати цифри "1564".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос