Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения коммерческого учета природного газа, тепловой энергии, горячей и холодной воды

Проект закона Украины от 10.04.2015 № 2636
Дата рассмотрения: 21.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення комерційного обліку природного газу, теплової енергії, гарячої та холодної води

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 5, ст. 28):

1) у статті 2:

абзац четвертий пункту першого частини першої викласти в такій редакції:

"тільки для приготування їжі - з 1 квітня 2017 року";

доповнити статтю частиною другою наступного змісту:

"2. Не забезпечення об'єкту нерухомого майна лічильником газу є підставою для корегування розміру оплати за надані послуги з газопостачання або припинення розподілу природного газу відповідно до цього Закону".

У зв'язку з цим, частину другу вважати частиною третьою;

2) статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Витрати суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення відповідно до цього Закону, включаються до тарифу на транспортування природного газу.

У випадку встановлення лічильника газу за рахунок власника квартири або приватного будинку, оплата послуг з газопостачання здійснюється споживачем згідно з тарифом без включення до нього витрат на придбання лічильника газу. Порядок розрахунку та нарахування плати за постачання природного газу таким споживачам встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

3) статтю 5 викласти в наступній редакції:

"Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу

1. Відмова населення від встановлення суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильників газу є підставою для прийняття одного з таких рішень:

нарахування плати за надання послуг з газопостачання з урахуванням підвищувального коефіцієнту 1,5;

припинення розподілу природного газу населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - з 1 квітня 2017 року.

2. Відмова фізичних осіб - підприємців, які користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 липня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, для прийняття одного з таких рішень:

нарахування плати за надання послуг з газопостачання з урахуванням підвищувального коефіцієнту 1,5;

розірвання в установленому законодавством порядку договорів на розподіл природного газу.

3. Відмова від безоплатного оснащення об'єкту нерухомого майна лічильником газу посвідчується актом, який складається уповноваженими представниками суб'єкта господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території. Форма акта про відмову від безоплатного оснащення об'єкту нерухомого майна лічильником газу та порядок його складання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Рішення суб'єкта господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території про припинення розподілу природного газу або про застосування підвищувального коефіцієнту відповідно до цієї статті, під час нарахування плати за надання послуг з газопостачання, може бути оскаржено до суду відповідно до законодавства";

4) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані:

1) забезпечити встановлення лічильників газу:

а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - до 1 квітня 2017 року.

У разі невстановлення населенню у строки, зазначені у цьому підпункті, лічильників газу з вини суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, постачання природного газу таким споживачам здійснюється за роздрібними цінами, помноженими на знижувальний коефіцієнт 0,5.

Збитки суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу, які виникли у зв'язку із застосуванням знижувального коефіцієнту при реалізації природного газу таким споживачам, відшкодовуються відповідно до законодавства суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території.

Збитки суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, які виникли у зв'язку із застосуванням знижувального коефіцієнту при реалізації природного газу населенню відповідно до цього підпункту, не відшкодовуються.

Припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється, а його облік до моменту встановлення лічильників газу здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів України.

б) для інших споживачів - до 1 липня 2011 року;

2) прийняти рішення про нарахування плати за надання послуг з газопостачання з урахуванням підвищувального коефіцієнту, визначеного у частині першій статті 5 цього Закону, або про припинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, у разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме:

а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - з 1 квітня 2017 року;

б) для інших споживачів - з 1 липня 2011 року".

2. Абзац перший частини третьої статті 18 Закону України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 27, ст. 234) викласти в наступній редакції:

"3. Постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством. Не забезпечення об'єкту нерухомого майна лічильником газу є підставою для корегування розміру оплати за надані послуги з газопостачання або припинення розподілу природного газу відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

3. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі основні терміни вживаються в такому значенні:

балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами;

виробництво теплової енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору;

вузол обліку теплової енергії або гарячої води (далі - вузол обліку) - комплект засобів вимірювальної техніки, відомості про які внесено до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або таких, які пройшли державну метрологічну атестацію, що призначені для вимірювання і технічної реєстрації результатів вимірювання обсягів отриманої споживачем теплової енергії або гарячої води;

гарантований постачальник - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу";

група будинків (споруд) - два або більше будинків (споруд), які разом з тепловими мережами до місця установки приладу комерційного обліку теплової енергії мають одну балансову належність;

джерело теплової енергії - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії; інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

індивідуальний вузол обліку - вузол обліку в приватному житловому будинку садибного типу; іншій будівлі, всі приміщення якої перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб; квартирі, іншому жилому і нежилому приміщенні багатоквартирного будинку;

індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт для обслуговування одного споживача (будинку або його частини);

когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює у спосіб комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію;

колективний вузол обліку - вузол обліку в багатоквартирному будинку, іншій будівлі, окремі приміщення якої перебувають у власності різних осіб (груп осіб);

комерційний облік у сфері теплопостачання - визначення за допомогою вузлів обліку кількісних показників отриманої споживачем теплової енергії, у тому числі для опалення, а також об'єму спожитої ним гарячої води, на підставі якого здійснюються розрахунки між суб'єктами господарювання, які надають такі послуги та споживачами;

магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі;

місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

нормативний документ - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва;

об'єкти у сфері теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;

охоронна зона теплових мереж - землі вздовж теплових мереж для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля;

постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, пов'язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору;

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу (далі - рахунки із спеціальним режимом використання) - рахунки теплопостачальної організації, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником;

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі - спеціальні рахунки) - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого теплопостачання, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері;

тариф (ціна) на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

теплова установка - обладнання, пристрої, призначені для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії;

тепловий ввід споживача теплової енергії - ділянка (відгалуження) трубопроводу місцевої (розподільчої) теплової мережі до багатоквартирного будинку або межі земельної ділянки споживача на якій розташовані тепловикористальні установки споживача;

тепловий пункт - розташований у відособленому приміщенні працездатний комплекс обладнання (пристроїв), який забезпечує приєднання пристроїв цього комплексу до магістральної теплової мережі та (за потреби) до мережі холодного водопостачання, керування режимами теплоспоживання, трансформацію теплової енергії, регулювання параметрів теплоносія і розподіл теплової енергії за типами споживання (включно з підігрівом води) у розподільчі мережі (опалення, гарячого водопостачання), а також захист цих розподільчих мереж від аварійного підвищення параметрів теплоносія;

тепловикористальна установка - комплекс обладнання (пристроїв), що використовує теплову енергію (теплоносій) для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних або комунально-побутових потреб;

теплогенеруюча установка - комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію, незалежно від місця його розташування;

теплоносій - рідка або газоподібна речовина, що циркулює у трубах або каналах і передає теплову енергію в системах теплопостачання, опалення, вентиляції та технологічних установках;

сфера теплопостачання - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам;

прилад комерційного обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і тип якого занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії;

ринок теплової енергії - сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит і пропозиція;

система автономного теплопостачання - внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для тепло забезпечення окремого багатоквартирного будинку;

система децентралізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 1 до 3 Гкал/год., місцевих (розподільчих) теплових мереж;

система помірно-централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 3 до 20 Гкал/год., магістральних та/або місцевих (розподільчих) теплових мереж;

система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об'єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання;

споживач теплової енергії - фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору;

суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу;

енергоносії - органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, вторинні енергетичні ресурси;

теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію;

теплотранспортуюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

теплосервісна організація - суб'єкт господарської діяльності з технічного обслуговування засобів виробництва, транспортування та споживання теплової енергії;

транспортування теплової енергії - господарська діяльність, пов'язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за допомогою мереж на підставі договору;

уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу";

2) доповнити Закон статтею 192 наступного змісту:

"Стаття 192. Комерційний облік у сфері централізованого теплопостачання

Комерційний облік обсягу споживання теплової енергії, в тому числі при наданні послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, здійснюється за допомогою використання вузлів обліку, крім випадків, передбачених цим Законом. Не забезпечення об'єкту нерухомого майна вузлом обліку об'єму споживання теплової енергії або гарячої води є підставою для корегування розміру оплати за надані послуги з централізованого теплопостачання або гарячого водопостачання відповідно до цього Закону.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом багатоквартирних будинків, об'єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення), що приєднані до теплових мереж систем централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, здійснюється за умови їх попереднього оснащення індивідуальними вузлами обліку.

Комерційний облік обсягу споживання теплової енергії та гарячої води здійснюється за показниками:

індивідуальних вузлів обліку в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб;

індивідуальних вузлів обліку в квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних будинків - у разі постачання теплової енергії та/або гарячої води для потреб інших споживачів (крім населення), які є власниками (користувачами) таких квартир чи приміщень;

колективних вузлів обліку.

За рішенням власника (користувача) жилих приміщень у багатоквартирному будинку та за наявності технічної можливості щодо встановлення індивідуальних вузлів обліку, комерційний облік обсягу споживання теплової енергії та/або гарячої води у таких приміщеннях здійснюється за показниками індивідуальних вузлів обліку.

Установлення індивідуальних вузлів обліку не звільняє споживачів - власників (користувачів) жилих та/або нежилих приміщень від плати за використання теплової енергії для утримання місць загального користування багатоквартирного будинку.

За відсутності індивідуальних вузлів обліку, комерційний облік обсягу споживання теплової енергії та/або гарячої води здійснюється за показниками колективного вузла обліку пропорційно опалювальній площі (об'єму) жилого або нежилого приміщення багатоквартирного будинку.

Порядок установлення вузлів обліку обсягу споживання теплової енергії та гарячої води затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Колективні вузли обліку теплової енергії та індивідуальні вузли обліку теплової енергії в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб встановлюються на тепловому вводі споживача теплової енергії на внутрішньому зрізі стіни будинку (для багатоквартирних будинків) або на межі земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача(-ів).

Колективні вузли обліку обсягу споживання гарячої води та індивідуальні вузли обліку обсягу споживання гарячої води в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб встановлюються на водопровідному вводі споживача послуг з централізованого гарячого водопостачання на внутрішньому зрізі стіни будинку / у колодязі (для багатоквартирних будинків) або на межі земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача(-ів).

Порядок розподілу різниці показань обсягу споживання теплової енергії та гарячої води за колективними вузлами обліку та обсягу її використання за індивідуальними вузлами обліку, а також порядок розподілу різниці показань об'єму споживання холодної та гарячої води (у разі підігріву води в індивідуальних теплових пунктах) за індивідуальними вузлами обліку затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Фінансування придбання, встановлення, обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки колективних вузлів обліку в багатоквартирних будинках, а також індивідуальних вузлів обліку в приватних житлових будинках садибного типу здійснюється за рахунок коштів теплотранспортуючої організації, до теплових мереж якої приєднані тепловикористальні установки споживача. За рішенням власника будинку (співвласників багатоквартирного будинку), вузол обліку може бути встановлений у будинку за рахунок коштів власника (співвласників).

Фінансування придбання та встановлення вузлів обліку на об'єктах будівництва, здійснюється за рахунок коштів замовника.

Фінансування придбання вузлів обліку для оснащення інших об'єктів нерухомого майна, здійснюється за рахунок коштів власника таких об'єктів.

Витрати на придбання, встановлення, обслуговування, ремонт, заміну та періодичну повірку вузлів обліку включаються до тарифу на транспортування теплової енергії. У випадку встановлення колективного вузла обліку в багатоквартирному будинку або індивідуального вузла обліку в приватному житловому будинку садибного типу за рахунок власника (співвласників) такого будинку, оплата послуг з централізованого опалення та/або гарячого водопостачання здійснюється споживачами згідно з тарифами без включення до них витрат на придбання вузлів обліку. Порядок розрахунку та нарахування плати за централізоване опалення та/або гаряче водопостачання таким споживачам встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Право власності на вузли обліку, встановлені за кошти теплотранспортуючих організацій, належить таким організаціям.

Право власності на вузли обліку, встановлені за кошти споживачів, належить таким споживачам. Роботи зі встановлення, технічного обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки вузлів обліку в такому випадку, виконуються на підставі договору, за рахунок коштів теплотранспортуючої організації, до теплових мереж якої приєднані тепловикористальні установки споживача. Типовий договір про обслуговування вузлів обліку обсягу споживання теплової енергії та гарячої води, затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Власник об'єкту нерухомого майна зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ споживача та уповноважених представників теплотранспортуючої організації для виконання робіт зі встановлення, технічного обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки вузлів обліку.

Державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку обсягу споживання теплової енергії здійснюється у порядку, визначеному законодавством, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

3) доповнити статтю 20 частиною восьмою такого змісту:

"Збитки теплотранспортуючих організацій від зниження плати відповідно до статті 201 цього Закону за надання послуг у сфері теплопостачання споживачам, які проживають у багатоквартирних будинках, не обладнаних колективними вузлами обліку, а також у приватних житлових будинках садибного типу не обладнаних індивідуальними вузлами обліку, не відшкодовуються".

У зв'язку з цим, частини восьму вважати частинами дев'ятою;

4) доповнити Закон статтею 201 наступного змісту:

"Стаття 201. Оплата послуг у сфері теплопостачання

Оплата послуг у сфері постачання теплової енергії, у тому числі за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, здійснюється згідно з визначеними відповідно до законодавства тарифами, відповідно до показників вузла обліку.

Плата за надання послуг у сфері теплопостачання споживачам, які проживають у багатоквартирних будинках, не обладнаних колективними вузлами обліку, а також у приватних житлових будинках садибного типу не обладнаних індивідуальними вузлами обліку, обраховується шляхом множення ціни теплової енергії та/або гарячої води на такий знижувальний коефіцієнт:

а) з 1 січня 2016 року - 0,8;

б) з 1 січня 2017 року - 0,6;

в) з 1 січня 2018 року - 0,5.

Плата за надання послуг у сфері теплопостачання для інших споживачів, які не забезпечили оснащення належних їм об'єктів нерухомого майна вузлами обліку обсягу споживання теплової енергії та гарячої води відповідно до цього Закону, може обраховуватись шляхом множення ціни теплової енергії та/або гарячої води на такий підвищувальний коефіцієнт:

а) з 1 січня 2017 року - 1,2;

б) з 1 січня 2018 року - 1,4;

в) з 1 січня 2019 року - 1,5.

Ціна теплової енергії та гарячої води при відсутності вузлів обліку, визначається відповідно до науково обґрунтованих нормативів споживання, які затверджуються органами місцевого самоврядування.

У разі відмови власника приватного житлового будинку садибного типу або співвласників багатоквартирного будинку від оснащення будинку відповідним вузлом обліку за рахунок коштів теплотранспортуючої організації, плата за надання послуг з централізованого опалення та/або гарячого водопостачання таким споживачам обраховується шляхом множення ціни теплової енергії та/або гарячої води на підвищувальний коефіцієнт 1,5.

Відмова від безоплатного оснащення будинку вузлом обліку посвідчується актом, який складається уповноваженими представниками теплотранспортуючої організації. Форма акта про відмову від безоплатного оснащення будинку вузлом обліку та порядок його складання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Рішення теплотранспортуючої організації про застосування підвищувального коефіцієнту відповідно до цієї статті, під час нарахування плати за надання послуг у сфері теплопостачання, може бути оскаржено до суду відповідно до законодавства";

5) доповнити статтю 25 частиною п'ятою такого змісту:

"Теплотранспортні організації зобов'язані забезпечувати комерційний облік обсягу споживання теплової енергії, у тому числі при наданні послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання".

У зв'язку з цим, частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою.

4. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти в наступній редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду;

вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству;

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

вузол обліку об'єму споживання питної води (далі - вузол обліку) - комплект засобів вимірювальної техніки, відомості про які внесено до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або таких, які пройшли державну метрологічну атестацію, що призначені для вимірювання і технічної реєстрації результатів вимірювання обсягів отриманої споживачем питної води;

джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;

екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів;

індивідуальний вузол обліку - вузол обліку в приватному житловому будинку садибного типу; іншій будівлі, всі приміщення якої перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб; квартирі, іншому жилому і нежилому приміщенні багатоквартирного будинку;

індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт для обслуговування одного споживача (будинку або його частини);

колективний вузол обліку - вузол обліку в багатоквартирному будинку, іншій будівлі, окремі приміщення якої перебувають у власності різних осіб (груп осіб);

комерційний облік у сфері централізованого питного водопостачання - визначення за допомогою вузлів обліку об'єму споживання питної води, на підставі якого здійснюються розрахунки між суб'єктами господарювання, які надають такі послуги та споживачами;

комерційний облік у сфері централізованого водовідведення - визначення за допомогою вузла обліку об'єму відведення стічних вод, на підставі якого здійснюються розрахунки між суб'єктами господарювання, які надають такі послуги та споживачами;

контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;

нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;

нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;

підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води;

питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання;

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі - спеціальні рахунки) - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері;

пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;

система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

тепловий пункт - розташований у відособленому приміщенні працездатний комплекс обладнання (пристроїв), який забезпечує приєднання пристроїв цього комплексу до магістральної теплової мережі та (за потреби) до мережі холодного водопостачання, керування режимами теплоспоживання, трансформацію теплової енергії, регулювання параметрів теплоносія і розподіл теплової енергії за типами споживання (включно з підігрівом води) у розподільчі мережі (опалення, гарячого водопостачання), а також захист цих розподільчих мереж від аварійного підвищення параметрів теплоносія;

технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;

технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам;

фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;

централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;

централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом;

центральний тепловий пункт - тепловий пункт для обслуговування групи споживачів (будинків, промислових та інших об'єктів);

споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб";

2) у статті 23:

в абзаці третьому частини першої слова "обліку та" виключити;

доповнити частину другу абзацом третім такого змісту:

"комерційний облік обсягу споживання питної води відповідно до законодавства";

3) статтю 32 викласти в наступній редакції:

"Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання

Оплата послуг у сфері питного водопостачання здійснюється згідно з визначеними відповідно до законодавства тарифами, відповідно до показників вузла обліку.

Тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.

Плата за надання послуг у сфері питного водопостачання споживачам, які проживають у багатоквартирних будинках, не обладнаних колективними вузлами обліку, а також у приватних житлових будинках садибного типу не обладнаних індивідуальними вузлами обліку, обраховується шляхом множення ціни питної води на такий знижувальний коефіцієнт:

а) з 1 січня 2016 року - 0,8;

б) з 1 січня 2017 року - 0,6;

в) з 1 січня 2018 року - 0,5.

Збитки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання, від зниження плати відповідно до цієї статті за надання послуг у сфері постачання питної води споживачам, які проживають у багатоквартирних будинках, не обладнаних колективними вузлами обліку, а також у приватних житлових будинках садибного типу не обладнаних індивідуальними вузлами обліку, не відшкодовуються.

Плата за надання послуг у сфері питного водопостачання для інших споживачів, які не забезпечили оснащення належних їм об'єктів нерухомого майна вузлами обліку обсягу споживання питної води відповідно до цього Закону, може обраховуватись шляхом множення ціни питної води на такий підвищувальний коефіцієнт:

а) з 1 січня 2017 року - 1,2;

б) з 1 січня 2018 року - 1,4;

в) з 1 січня 2019 року - 1,5.

Ціна питної води при відсутності вузлів обліку, визначається відповідно до науково обґрунтованих нормативів споживання, які затверджуються органами місцевого самоврядування.

У разі відмови власника приватного житлового будинку садибного типу або співвласників багатоквартирного будинку від оснащення будинку відповідним вузлом обліку за рахунок коштів суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері централізованого водопостачання, плата за надання послуг з централізованого постачання питної води таким споживачам обраховується шляхом множення ціни питної води на підвищувальний коефіцієнт 1,5.

Відмова від безоплатного оснащення будинку вузлом обліку посвідчується актом, який складається уповноваженими представниками суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері централізованого водопостачання та до водопровідних мереж якого приєднані мережі споживача. Форма акта про відмову від безоплатного оснащення будинку вузлом обліку та порядок його складання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Рішення суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері централізованого водопостачання, про застосування підвищувального коефіцієнту відповідно до цієї статті, під час нарахування плати за надання послуг у сфері питного водопостачання, може бути оскаржено до суду відповідно до законодавства";

4) статтю 41 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Комерційний облік у сфері централізованого питного водопостачання

Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний облік якості питної води та здійснюють комерційний облік наданих послуг централізованого постачання питної води, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.

Комерційний облік обсягу споживання питної води, здійснюється за допомогою використання вузлів обліку, крім випадків, передбачених цим Законом. Не забезпечення об'єкту нерухомого майна вузлом обліку об'єму споживання питної води є підставою для корегування розміру оплати за надані послуги з питного водопостачання відповідно до цього Закону.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом багатоквартирних будинків, об'єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення), що приєднані до водопровідних мереж систем централізованого водопостачання, здійснюється за умови їх попереднього оснащення індивідуальними вузлами обліку.

Комерційний облік обсягу споживання питної води здійснюється за показниками:

індивідуальних вузлів обліку в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб;

індивідуальних вузлів обліку в квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних будинків - у разі постачання питної води для потреб інших споживачів (крім населення), які є власниками (користувачами) таких квартир чи приміщень;

колективних вузлів обліку.

За рішенням власника (користувача) жилих приміщень у багатоквартирному будинку, комерційний облік обсягу споживання питної води у таких приміщеннях здійснюється за показниками індивідуальних вузлів обліку.

Установлення індивідуальних вузлів обліку не звільняє споживачів - власників (користувачів) жилих та/або нежилих приміщень від плати за використання питної води для утримання місць загального користування багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

За відсутності індивідуальних вузлів обліку, комерційний облік обсягу споживання питної води здійснюється за показниками колективного вузла обліку.

Порядок установлення вузлів обліку обсягу споживання питної води затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Колективні вузли обліку обсягу споживання питної води та індивідуальні вузли обліку обсягу споживання питної води в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб встановлюються на водопровідному вводі споживача послуг з централізованого питного водопостачання на внутрішньому зрізі стіни будинку/у колодязі (для багатоквартирних будинків) або на межі земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача(-ів).

Порядок розподілу різниці показань об'єму споживання питної води за колективними вузлами обліку та об'єму споживання холодної та гарячої води (у разі підігріву води в індивідуальних теплових пунктах) за індивідуальними вузлами обліку затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Фінансування придбання, встановлення, обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки колективних вузлів обліку в багатоквартирних будинках, а також індивідуальних вузлів обліку в приватних житлових будинках садибного типу здійснюється за рахунок коштів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та до водопровідних мереж яких приєднані мережі споживача. За рішенням власника будинку (співвласників багатоквартирного будинку), вузол обліку може бути встановлений у будинку за рахунок коштів власника (співвласників).

Фінансування придбання та встановлення вузлів обліку на об'єктах будівництва, здійснюється за рахунок коштів замовника.

Фінансування придбання вузлів обліку для оснащення інших об'єктів нерухомого майна, здійснюється за рахунок коштів власника таких об'єктів.

Витрати на придбання, встановлення, обслуговування, ремонт, заміну та періодичну повірку вузлів обліку включаються до тарифу на централізоване постачання питної води. У випадку встановлення колективного вузла обліку в багатоквартирному будинку або індивідуального вузла обліку в приватному житловому будинку садибного типу за рахунок власника (співвласників) такого будинку, оплата послуг з централізованого питного водопостачання здійснюється споживачами згідно з тарифами без включення до них витрат на придбання вузлів обліку. Порядок розрахунку та нарахування плати за централізоване питне водопостачання таким споживачам встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Право власності на вузли обліку, встановлені за кошти суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання, належить цим суб'єктам господарювання.

Право власності на вузли обліку, встановлені за кошти споживачів, належить таким споживачам. Роботи зі встановлення, технічного обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки вузлів обліку в такому випадку, виконуються на підставі договору, за рахунок коштів суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері централізованого водопостачання та до водопровідних мереж якого приєднані мережі споживача. Типовий договір про обслуговування вузлів обліку обсягу споживання питної води, затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Власник об'єкту нерухомого майна зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ споживача та уповноважених представників суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері централізованого водопостачання для виконання робіт зі встановлення, технічного обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки вузлів обліку.

Державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку обсягу споживання питної води здійснюється у порядку, визначеному законодавством, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

5) доповнити Закон статтею 411 наступного змісту:

"Стаття 411. Особливості комерційного обліку в сфері централізованого водовідведення

Комерційний облік у сфері централізованого водовідведення здійснюється без обов'язкового використання вузлів обліку стічних вод за сумарними показаннями:

колективних вузлів обліку обсягу споживання питної води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого питного водопостачання;

колективних вузлів обліку обсягу споживання гарячої води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого гарячого водопостачання (за умови підігріву води (виробництва гарячої води) на центральних теплових пунктах);

або за сумарними показниками:

індивідуальних вузлів обліку обсягу споживання питної води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого питного водопостачання, в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб;

індивідуальних вузлів обліку обсягу споживання гарячої води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого гарячого водопостачання, в приватних житлових будинках садибного типу, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб (за умови підігріву води на центральних теплових пунктах).

Комерційний облік послуг у сфері централізованого водовідведення в разі відсутності вузлів обліку стічних вод здійснюється з урахуванням обсягів відведення стічних вод, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів у межах будівлі та/або земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача(-ів), та визначаються за методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

За рішенням власника (користувача) приватного житлового будинку садибного типу або іншої будівлі, всі приміщення якої перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, та за наявності технічної можливості, комерційний облік обсягу споживання наданих послуг з централізованого водовідведення може здійснюватись за показаннями колективних вузлів обліку стічних вод та/або індивідуальних вузлів обліку стічних вод.

Фінансування робіт з придбання, встановлення, обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку обсягу споживання послуг з централізованого водовідведення здійснюється за рахунок коштів споживача.

Надання послуг з централізованого водовідведення споживачам, які здійснюють забір води з підземних та/або поверхневих водних об'єктів, здійснюється за умови їх обов'язкового комерційного обліку з використанням вузлів обліку".

5. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., N 47, ст. 514; із наступними змінами):

1) пункт другий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:

"2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення та опалення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів, поливу прибудинкової території тощо)";

2) пункт перший частини другої статті 21 викласти в наступній редакції:

"1) забезпечувати своєчасність, відповідну якість та облік наданих житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів";

3) пункт п'ятий частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

"5) здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік наданих послуг";

4) частину другу статті 32 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Плата за комунальні послуги для споживачів, які проживають у житлових будинках, не обладнаних засобами комерційного обліку таких послуг, корегується відповідно до закону".

6. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; із наступними змінами):

1) частину третю статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"суми знижок, застосованих відповідно до закону, внаслідок незабезпечення належного комерційного обліку об'єму споживання товарів (послуг)";

2) частину першу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати належний комерційний облік об'єму споживання реалізованих ними товарів (послуг)".

7. Частину четверту статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 30, ст. 1008) викласти в наступній редакції:

"4. Періодична повірка, обслуговування, ремонт та заміна (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електропостачання, здійснюють розподіл природного газу, транспортування теплової енергії, а також провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Періодична повірка, обслуговування, ремонт та заміна проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування, ремонт та заміну, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування, ремонт та заміну (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України";

8. Статтю 1031 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 1031. Порушення правил користування енергією, газом, послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, з централізованого водовідведення

Самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії, користування послугами з централізованого постачання холодної та/або гарячої води, з централізованого водовідведення без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного знищення, пошкодження, розукомплектування приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, послугами з централізованого постачання холодної та/або гарячої води, з централізованого водовідведення, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони призвели до безоблікового споживання електричної енергії або теплової енергії, природного газу, безоблікового користування послугами з централізованого постачання холодної або гарячої води, з централізованого водовідведення, за відсутності ознак діянь, передбачених Кримінальним кодексом України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від трьохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, крім абзацу дванадцятого пункту п'ятого частини четвертої розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Установити, що до 1 січня 2020 року комерційний облік послуг з централізованого водовідведення, що надаються споживачам, які здійснюють забір води з підземних та/або поверхневих водних об'єктів, у разі відсутності вузлів обліку стічних вод здійснюється з додатковим урахуванням об'ємів споживання води з підземних та/або поверхневих водних об'єктів у межах затверджених лімітів використання, які встановлюються дозволом на спеціальне водокористування.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос