Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О резервной армии

Проект закона Украины от 10.04.2015 № 2634
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про резервну армію

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних положень

1. Резервна Армія (далі - РА) - вид Збройних Сил України (далі - ЗС України), що формується за рахунок кадрового потенціалу резервістів ЗС України територіальних громад і діє на їх територіях, або на території, закріпленій командуванням ЗСУ для створення (рубежу) оборони та здійснення захисту відповідних територіальних громад (за виключенням випадків тотальної війни або загальної мобілізації).

2. Резервіст ЗС України - громадянин, що проходить службу в резерві ЗС України, і на якого розповсюджуються права та обов'язки, визначені Положенням "Про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗС України" (затвердженим Указом Президента України N 618/2012), цим Законом та іншими законодавчими актами України.

3. Загальний резерв ЗС України - особи, що підписали контракт резервіста загального резерву Збройних Сил України без прив'язки до частин територіальної оборони РА (згідно можливостей, наданих оновленим відповідно вимог даного Закону контракту резервіста).

4. Військовослужбовці РА ЗС України - особи, що підписали контракт резервіста на службу лише в частинах територіальної оборони РА, які формуються на базі відповідних територіальних громад, а також інші громадяни України, які призвані до проходження військової служби у РА ЗС України на загальних підставах.

5. Ценз (освітній або громадянський) - мінімальні вимоги до освіти та визнання особи на рівні територіальної громади, що забезпечують можливість прийняття особою додаткової відповідальності та набуття пов'язаних із цим обов'язків та прав (володіння зброєю, представництво від імені структур РА, тощо).

Стаття 2. Мета формування Резервної Армії (РА)

1. Розвитку інститутів громадянського суспільства, формування відповідального громадянства.

2. Максимально можливої інтеграції Збройних Сил України з народом України.

3. Збереження та забезпечення територіальної цілісності України.

4. Швидкого і якісного перетворення структури суспільства через громадянську складову народної армії і пов'язаною з її формуванням відповідальністю.

5. Підвищення мережевої активності, координації та структурування волонтерської активності.

6. Забезпечення базового захисту територіальних громад від вторгнення зовнішнього агресора, наслідків стихійних лих.

7. Стабілізації політичного та економічного стану; покращення криміногенної ситуації на рівні територіальних громад; виключення можливостей для створення незаконних (позазаконних) збройних формувань.

8. Формування високоякісного кадрового керівного та рядового резерву для ЗС України.

9. Забезпечення повноцінної військової підготовки на рівні територіальних громад; якісної початкової військової підготовки в закладах освіти, що належать територіальним громадам, початкової підготовки відмобілізованих громадян.

10. Створення місцевих структур забезпечення обороноздатності територіальних громад, підвищення загального рівня обороноздатності країни.

11. Підвищення рівня науково-технічного забезпечення ЗС України.

12. Відновлення служби цивільної оборони населення.

13. Підвищення рівня військової підготовки населення і його готовності до участі у бойових діях на випадок агресії проти України.

Розділ II
СТРУКТУРА РЕЗЕРВНОЇ АРМІЇ

Стаття 3. Загальні принципи формування Резервної Армії

1. Формування РА, як структури ЗС України, пов'язаної з ресурсами та людським капіталом територіальних громад, базується на наступних принципах.

1.1. Формування підрозділу РА за рахунок людських ресурсів відповідної територіальної громади.

1.2. Відповідності району оборони, а також оборонної діяльності підрозділу РА до території відповідної територіальної громади, або території (рубежу), що визначена командуванням ЗС України для оборони відповідної територіальної громади (за винятком випадку війни та загальної мобілізації).

1.3. Відкритості громадської діяльності структур РА (через підзвітність в аспектах фінансової та господарчої діяльності відповідним територіальним громадським об'єднанням).

1.4. Максимально-можливого самозабезпечення сержантського та офіцерського складу РА через громадські структури РА у разі неможливості (недостатності) фінансування з бюджету ЗС України.

1.5. Компліментарності (взаємоповаги, взаємодоповнення, взаємного узгодження інтересів та чіткого виконання взаємних зобов'язань) обов'язків військовослужбовця РА, громади та держави.

Стаття 4. Підпорядкування, базове формування та базова структура Резервної Армії

1. Резервна армія є структурним формуванням ЗС України і має статус виду ЗС України. Структура РА має структуру, аналогічну тій, що існує в ЗС України.

2. Формування РА мають статус військових частин (або відповідних підрозділів військових частин) України відповідно до місця формування та напрямків застосування підрозділу.

3. Підрозділи РА формуються військовими комісаріатами на базі відповідних територіальних громад (сільської, районної, міської, районної в місті, обласної) - як окремих частин (або підрозділів частин), і мають у назві зазначену місцевість (або громаду) формування. Базовим рівнем для формування РА визначається районний (районний у місті) військовий комісаріат, якому відповідає (за винятком виключень, що детерміновані кількісними або іншими специфічними характеристиками складу населення відповідної територіальної громади) полкова або батальйонна структура у відповідності до кадрових можливостей громади і наявності у неї людського ресурсу.

4. Військові комісаріати, які формують підрозділи РА, набувають статусу розпорядника коштів відповідних статей бюджету ЗС України.

5. Підрозділи РА напряму підпорядковуються командуванню ЗС України через структуру військових комісаріатів (а у випадку війни або загальної мобілізації - безпосередньо).

6. Територіальні частини РА організаційно підпорядковуються відповідному до їх території армійському корпусу РА або відповідному оперативному командуванню РА як окремі полки або батальйони.

7. У питаннях матеріально-технічного забезпечення частини РА підпорядковуються територіальним Районним Військовим Комісаріатам (далі - РВК).

8. Командування територіальними з'єднаннями РА здійснюється Штабом РА, що формується і підпорядковується ГШ ЗС України.

9. З метою координації навчального процесу та організаційного управління частинами РА в структурі МО України створюється Управління Координації РА (Департамент Координації) РА, що виконує координацію дій та навчань РА у поєднанні з іншими структурами ЗСУ.

10. Підрозділи РА, за узгодженням з командуванням РА та за наявності відповідного наказу ГШ ЗС України, можуть підпорядковуватись органам місцевого самоврядування територіальних громад з метою усунення наслідків або попередження стихійних лих, з метою дотримання конституційного і правового ладу на територіях громад, а також у випадках виникнення інших надзвичайних ситуацій, якщо з цими завданнями не справилися (за фактом) органи внутрішніх справ та сили МНС.

11. Підрозділи РА у фінансовій та господарській діяльності підзвітні громадським об'єднанням, що створюються силами резервістів починаючи з районного (районного у місті) рівня з метою об'єднання резервістів, членів їх сімей, активістів резервістського руху та волонтерів, що опікуються організацією та постачанням відповідних частин.

12. При громадських об'єднаннях заохочується створення благодійних фондів, з метою спрощення фінансування відповідних територіальних частин, забезпечення прозорості такого фінансування та встановлення над ним надійного громадського контролю.

Стаття 5. Частини територіальної оборони, що виникли до введення у дію цього Закону

1. Частини територіальної оборони, що виникли до введення у дію цього Закону і відповідають принципам цього Закону, включаються до РА.

2. Частини територіальної оборони, що виникли до введення у дію цього Закону, і за видами діяльності або принципами підпорядкування не відповідають принципам цього Закону, перейменовуються (зняттям визначення "територіальна оборона" у назві) та підпорядковуються іншим видам ЗС України, або керівництву відповідних міністерств (МВС, МНС, тощо), або реформуються.

Розділ III
КАТЕГОРІЇ РЕЗЕРВІСТІВ ТА ПОРЯДОК ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В РЕЗЕРВНІЙ АРМІЇ

Стаття 6. Контракт резервіста. Види контрактів. Відрядження

1. Для виконання положень статті 2 - 4 цього Закону, особа, що вступає до Резерву ЗС України, має право підписати наступні види контракту.

1.1. - контракт на службу в резерві територіальної частини ЗС України відповідної територіальної громади;

1.2. - (додатково до п. 1.1 ст. 6 цього Закону) контракт на службу у загальному резерві ЗС України. Зміни, що уможливлюють підписання таких контрактів, вносяться до Положення "Про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗС України" (затвердженого Указом Президента України N 618/2012).

3. Військовослужбовець резерву має право також підписати строковий контракт терміном від трьох місяців на службу в інших видах ЗС України, з умовою повернення до частини РА після вичерпання терміну відповідного контракту. У цьому випадку термін контракту беззастережно виконується обома сторонами контракту, незважаючи на термін закінчення режиму спеціальних операцій, особливого стану (на частині територій України), тощо. Про виконання контракту робиться обов'язкова відмітка у військово-облікових документах. Під час проходження служби резервістом за контрактом, на нього розповсюджуються всі соціальні гарантії мобілізованого до лав ЗС України громадянина України.

4. З метою набуття досвіду, резервіст, що проходить військову службу за контрактом, може бути, за його згодою, відряджений до іншого роду військ ЗС України на термін, менший ніж 3 місяці, зокрема, для роботи дублером або виконуючим обов'язок фахівця чи командира відповідної спеціальності/рівня. У цьому випадку термін відрядження додержується згідно принципів, викладених в п. 3 ст. 6 цього Закону. Про виконання завдань відрядження робиться обов'язкова відмітка у військово-облікових документах. Можливе відрядження окремих резервістів, або цілих підрозділів для залучення до навчань та загальновійськових зборів за кордоном за наявності відповідного рішення Начальника ГШ ЗС України та розпорядження по відповідних частинах РА.

Стаття 7. Призив та служба у РА ЗС України на загальних підставах

1. Призову на військову службу до РА ЗС України на загальних підставах підлягають громадяни віком з 22 років або ті, що пройшли строкову службу у ЗС України і до 45 років, придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на службу до РА ЗС України.

2. Призов громадян України на військову службу у РА ЗС України включає проходження ними призовної комісії та зарахування їх до військових частин РА ЗС України.

3. Організація підготовки та проведення призову громадян України на військову службу у РА ЗС України здійснюється міськими (районними) виконавчими органами місцевого самоврядування територіальних громад у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.

4. Порядок організації підготовки та проведення призову громадян України на військову службу в РА ЗС України, проходження ними медичної комісії визначається Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

5. Строки проведення призову (призовів) громадян України на військову службу у РА ЗС України визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації.

6. Проходження військової служби у РА ЗС України складається з проходження навчань і зборів.

7. Графік проведення навчань і зборів РА територіальної оборони складається і затверджується наказом відповідного територіального комісара за погодженням з виконавчим органом місцевого самоврядування територіальної громади.

8. Графік проведення навчань і зборів загального резерву складається Штабом РА і затверджується наказом начальника ГШ ЗС України.

Стаття 8. Формування та фінансування Резервної Армії

1. РА формується за рахунок резервістів ЗС України, які, згідно п. 4 ст. 1 цього Закону підпадають під категорію "Військовослужбовці РА ЗС України", а саме:

1.1. - уклали контракт на службу в резерві територіальної частини ЗС України відповідної територіальної громади;

1.2. - уклали (додатково до п. 1.1 ст. 3 цього Закону) контракт на службу у загальному резерві ЗС України, але приписані до проходження служби у територіальній частині РА або ще не приписані до проходження служби у підрозділі ЗС України, який не є підрозділом РА.

1.3. - призвані до проходження військової служби у РА ЗС України на загальних підставах.

2. Частини РА формуються з громадян, що є членами відповідної територіальної громади, або суміжних територіальних громад (в останньому випадку громадянин подає також заяву про його облік у відповідному військкоматі).

3. Право укладання контракту на службу в резерві територіальної частини ЗС України мають також особи, які виконали умови контракту або строкової служби в інших родах військ ЗС України.

4. При кожній частині РА, починаючи від базового рівня (район, район у місті) створюється громадська організація (ГО), членами якої можуть бути резервісти, члени їх сімей, активісти резервістського руху та волонтери, що опікуються організацією та постачанням відповідних частин.

5. При призові військовослужбовців до РА ЗС України, що призиваються у відповідності до ст. 7 цього Закону, відстрочку від несення служби у РА ЗС України отримують наступні категорії громадян:

особи які мають непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір);

особи, які мають дитину-інваліда I і II категорії;

особи, які мають дружину-інваліда I і II категорії;

особи, які за станом здоров'я визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби;

міські, селищні, міські голови;

особи, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

Особи, яким надано відстрочку від призову на військову службу у РА ЗС України, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Особи, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на військову службу у РА ЗС України, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на військову службу у РА ЗС України і не призвані з різних причин на військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

6. Звільненню від призову на військову службу у РА ЗС України, що призиваються у відповідності до ст. 7 цього Закону, підлягають наступні категорії громадян:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

які були засуджені за вчинення навмисного злочину до позбавлення волі, обмеження волі чи виправних робіт в тому числі зі звільненням від відбування покарання;

яким на момент набуття чинності цим Законом виповнилося 45 років;

які пройшли військову службу у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, визначених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу";

які уклали з органом місцевого самоврядування територіальної громади договір про звільнення від проходження військової служби у РА ЗС України на умовах компенсації територіальній громаді звільнення від призову; розмір компенсації визначається органом місцевого самоврядування територіальної громади, але він не може складати менше 300 і більше 500 мінімальних заробітних плат.

7. Фінансування, забезпечення та контроль частин РА відбувається за принципами солідарності та субсидіарності, з боку:

Міністерства Оборони України - щодо забезпечення озброєнням та спорядженням за штатом, речовим, фінансовим та іншими видами забезпечення; визначення бази для навчань рівня частин від батальйону і вище та з'єднань РА; навчання офіцерського складу РА при ВУЗ-ах ЗС України; уніфікації та стандартизації штатного озброєння та техніки;

військовими комісаріатами - щодо поточного управління підрозділами РА; технічного й організаційного забезпечення навчань та зборів; забезпечення контрактування резервістів та контролю за неухильним виконанням контрактів відносно обох Сторін контрактів (Держава - Резервіст); щодо забезпечення призову громадян на службу у РА ЗС України у відповідності до ст. 7 цього Закону; щодо видачі дозволів на придбання особистої бойової зброї за умов дотримання відповідних цензів та рекомендацій; взаємодії з державними органами, які діють на території громади;

товариства сприяння обороні України - наданням інструкторського складу, навчально-тренувальної бази та техніки для підготовки та перепідготовки особового складу РА;

територіальних громад, виборних органів влади територіальних громад - щодо забезпечення умов для розташування підрозділів частин РА, парків бойових машин; забезпечення засобами індивідуального захисту та формою; додатковими приміщеннями та місцями для проведення занять і навчань; виробничими потужностями для відновлення штатної техніки; додатковими коштами;

громадською організацією відповідного підрозділу - щодо посильного забезпечення загальних потреб підрозділу та його діяльності, зокрема і через відповідний благодійний фонд;

військовослужбовцями підрозділів (частин) РА - щодо додаткового забезпечення індивідуальним озброєнням та спорядженням та формою за власний кошт.

Розділ IV
ЗВ'ЯЗКИ РЕЗЕРВНОЇ АРМІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Стаття 9. Механізми зв'язку підрозділів (частин) РА з територіальними громадами

Громадські організації РА

1. Зв'язок підрозділу (частини) РА з відповідною територіальною громадою здійснюється:

1.1. через відповідну громадську організацію;

1.2. через керівництво військового комісаріату відповідного рівня;

1.3. через виконавчі органи місцевого самоврядування територіальних громад.

2. На державному рівні громадські організації підрозділів (частин) РА об'єднуються у Всеукраїнську Громадську Спілку (Союз) РА, що підтримує постійний зв'язок з керівництвом держави, МО України та ГШ МО України.

3. У кожній частині РА, починаючи від базового рівня (район, район у місті) в обов'язковому порядку створюються Офіцерські Збори та Загальні Збори, що, окрім поточних питань діяльності та забезпечення відповідної частини, вирішують також дисциплінарні питання офіцерського, сержантського та солдатського складу частини РА (поза дією Статутів МО України та Законів України), видають рекомендації щодо права придбання особистої бойової зброї для представників офіцерського та сержантського складу, рядового складу, що мають необхідний освітній ценз, незаперечний авторитет та високі професійні характеристики у рамках РА та на цивільній службі; проводять (разом із військовими комісаріатами) планування технічної та бойової підготовки, освітніх та пропагандистських заходів, залучення волонтерських ресурсів, тощо.

Офіцерські колективи (та офіцерські збори як орган управління частини) частин РА працюють в тісній взаємодії з військовим комісаріатом відповідного рівня та обраними представниками (керівництвом виконкому) територіальної громади.

4. На частини РА, спільно із відповідними службами МНС, покладається відповідальність за організацію цивільного захисту населення під час військових дій чи стихійних лих; у мирний час на базі частин РА проводяться періодичні навчання (курси) із цивільної оборони.

Розділ V
ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В РЕЗЕРВНІЙ АРМІЇ

Стаття 10. Терміни служби та навчання резервістів, що проходять військову службу за контрактом у мирний час (поза станом війни або загальної мобілізації)

1. Строки залучення до навчань резервістів, що проходять військову службу за контрактом відповідають строкам, що визначені Законом України "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України".

Стаття 11. Терміни служби та навчань резервістів, що проходять військову службу у РА ЗС України на загальних підставах (поза станом війни або загальної мобілізації)

1. Особи призвані до проходження військової служби у військовому резерві на загальних підставах, залучаються до систематичного проходження підготовки і зборів наступним чином.

1.1. Особи, віком з 22 років, або часу закінчення проходження строкової військової служби і віком до 30 років залучаються до проходження підготовки і зборів у РА ЗС України 3 рази на кожні 2 роки зі строком проведення підготовки і зборів протягом 3-х тижнів.

1.2. Особи віком з 30 до 40 років залучаються до проходження підготовки і зборів у РА ЗС України 1 раз кожного року зі строком проведення підготовки і зборів протягом 3-х тижнів.

1.3. Особи віком з 40 до 45 років залучаються до проведення підготовки і зборів у РА ЗС України 1 раз на 2 роки зі строком проведення підготовки і зборів протягом 10 днів.

2. У разі, якщо призваний на службу до РА ЗС України в час проходження служби отримує освіту, то час проведення навчання і зборів резервіста призначається як правило, в період канікул.

3. Резервісти залучаються на підготовку, збори командирами військових частин у порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.

4. Офіцери та сержанти РА можуть додатково залучатись до заочних, вечірніх, або комбінованих (заочно-вечірніх) навчань при вищих навчальних закладах ЗС України, загальним терміном до 2 місяців на рік, а у разі згоди резервіста - і на більший термін. За згодою сторін проходження навчань здійснюється без відриву від виробництва.

Розділ VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗЕРВІСТА ТА ПОРЯДОК ОБЛІКУ

Стаття 12. Штатна та особиста зброя резервіста

1. За резервістами в частинах, до яких приписано резервістів, закріплюється штатна стрілецька зброя, спорядження та засоби особистого захисту. Штатна автоматична та напівавтоматична зброя, закріплена за резервістами рядового та сержантського складу, зберігається у спеціально підготовлених приміщеннях частин, до яких приписано резервістів, і повинна бути підготовлена/пристріляна особисто резервістом згідно настанов з приведення зброї до нормального бою.

У випадку припису резервіста до територіальних частин Резервної Армії, штатна автоматична та напівавтоматична зброя, закріплена за резервістами рядового та сержантського складу, зберігається в обладнаних згідно чинних вимог зброярнях відповідних частин територіальної оборони РА на території громади (військових комісаріатів), де сформовано відповідну територіальну частину.

2. Резервісти, що є активними учасниками резервістського руху, мають ценз вищої освіти, постійне проживання на території громади, позитивну характеристику від відповідного територіального військкомату, позитивну характеристику з місця громадянської служби (роботи) та позитивне рішення офіцерських зборів частини припису (тобто мають також високий громадянський ценз) - мають право на придбання та зберігання особистої напівавтоматичної та автоматичної бойової зброї зразків, що використовуються (або можуть бути використані як близькі за тактико-технічними характеристиками) відповідними частинами ЗС України згідно штатного розпису.

Особиста зброя, придбана на кошти резервіста, зберігається резервістом згідно вимог законодавства до зберігання особистої зброї. Резервіст обслуговує та підготовує особисту зброю згідно вимог Статутів і настанов ЗСУ під час навчань та в особистому порядку.

3. Дозволи на придбання особистої бойової зброї видаються військовим комісаріатом за місцем дислокації частин РА.

4. Право на придбання та зберігання резервістом особистої бойової зброї посвідчується спеціальною відміткою у військовому квитку резервіста, затвердженою печаткою військкомату, або спеціальним посвідченням військкомату на право володіння зброєю.

5. По звільненні резервіста з лав резерву ЗС України штатна зброя, що зберігається в частинах припису, закріплюється за іншим резервістом або військовослужбовцем строкової/контрактної служби. Особиста бойова зброя резервіста офіцерського або сержантського складу, що зберігається у резервіста, може бути залишеною у резервіста з дозволу військкомату за клопотанням офіцерських зборів частини припису або частини територіальної оборони.

В іншому разі особиста бойова зброя повинна бути виставлена на продаж особою, що втратила статус резервіста, або родичами померлого резервіста, через магазин зброї або зброярню фірми-виробника, з видачею та фіксацією військкоматом відповідної довідки.

Стаття 13. Форменний одяг, особисте спорядження та знаки розрізнення військовослужбовця РА

1) У рамках РА використовується форменний одяг та знаки розрізнення ЗС України.

2) Військовослужбовці РА мають право придбати за власний кошт або отримати через громадську організацію, що підтримує відповідний територіальний підрозділ Резервної Армії., форменний одяг та спорядження, рекомендоване для використання згідно штатної структури РА.

3) Резервісти офіцерського та сержантського складу, додатково з періодом служби в частинах резерву (тобто під час служби за контрактом, навчань, відряджень та часу слідування до/з частин припису), мають право використовувати форменний одяг під час заходів, пов'язаних з популяризацією резервістського руху, викладання військових дисциплін у середній чи вищій школі або спеціальних закладах освіти, та під час заходів із залучення джерел фінансування резервістського руху й частин тероборони РА.

Інші умови використання форми резервістом визначаються Положенням "Про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України". Право на придбання, зберігання та використання резервістом форменного одягу та знаків розрізнення засвідчується спеціальною відміткою у військовому квитку резервіста, затвердженою печаткою відповідного військкомату.

Стаття 14. Військово-облікові документи резервіста

1. Інформація про службу в резерві, підписані та виконані контракти, пов'язані зі службою в ЗС України, право на зберігання особистої бойової/штатної зброї та боєприпасів до неї, право на використання форми та знаків розрізнення РА - заноситься до військово-облікових документів резервіста (військовий квиток та, з 2016 року платіжно-ідентифікаційна картка затвердженого зразку), і має бути засвідченою військовим комісаріатом.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Стаття 15. Повернення перепрофілійованого або приватизованого майна військових комісаріатів базових частин РА

1. Будівлі та цілісні майнові комплекси військових комісаріатів базових частин РА (районний та районного у містах рівня) (спеціально спроектовані споруди, склади, автопарки тощо), що було вилучене або перепрофільоване з моменту набуття Україною незалежності (1991 рік) іншими державними органами України, повертається, на вимогу керівництва військкомату та командування відповідної частини РА, у 3-х місячний термін з дня набуття чинності цього Закону.

2. Якщо будівлі або цілісні майнові комплекси військових комісаріатів, критично необхідні для виконання військовим комісаріатом покладених на нього функцій, і вилучені або перепрофільовані з моменту набуття Україною незалежності (1991 рік), знаходяться на момент набуття чинності цього Закону у приватній власності, прокуратура відповідного рівня автоматично відкриває провадження з дослідження правомірності переходу військового майна у приватну власність.

У разі підтвердження неправомірності такого переходу об'єктів права державної власності, вони повертаються у державну власність згідно рішення суду та умов, сформульованих Фондом Державного майна України, без компенсації або із частковою компенсацією незаконному володільцеві майна.

У разі підтвердження правомірності переходу військового майна у приватну власність (підтвердження законності правонабувача), на місцеву адміністрацію покладається обов'язок вирішення проблеми через спеціально сформований узгоджувальний комітет, або пошуку відповідних вільних ресурсів на базі територіальної громади відповідного рівня.

Стаття 16. Приведення у відповідність інших законодавчих та нормативних актів

Для узгодження Закону України "Про Резервну Армію" з іншими нормативними актами України, відповідні зміни, протягом 3 місяців із дня опублікування Закону України "Про Резервну Армію" з цим законом повинні бути узгоджені:

1) Положення "Про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗС України", затверджене Указом Президента України N 618/2012;

2) Закон України "Про оборону України";

3) Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

4) Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";

5) Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

6) Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

7) Кодекс законів про працю України.

У процесі узгодження до відповідних законодавчих актів в обов'язковому порядку вводяться такі дефініції та розрізнення:

1) поняття Резервної Армії;

2) новий поділ структури ЗС України на роди військ з урахуванням розгортання частин РА;

3) поняття територіальної частини ЗС України;

4) поняття освітнього та громадянського цензу.

Стаття 17. Тимчасові обмеження дії цього Закону

1. Обмеження застосування цього Закону можуть розповсюджуватись на відповідні райони Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим (на період дії режиму окупації АРК), на час проведення АТО та на період спеціального режиму, що встановлюється після закінчення режиму АТО чи окупації для відповідної території.

2. Обмеження визначаються командуванням АТО та (або) ГШ ЗСУ для кожної з конкретних територіальних громад.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос