Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно льготного пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц)

Проект закона Украины от 10.04.2015 № 2632
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункти 1 і 2 частини першої статті 1, абзац четвертий пункту 1 статті 2, частину другу статті 3, абзаци перший та третій пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами) виключити.

2. У розділі XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у підпункті 1 пункту 2:

абзаци третій і четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова і цифри "та особам, пенсії яким призначені відповідно до пунктів "в" - "е" та "ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", здійснюється до 1 січня 2005 року за рахунок коштів Пенсійного фонду, а з 1 січня 2005 року -" замінити словами і цифрами "та особам, пенсії яким призначені відповідно до пунктів "б" - "е" і "ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" за період роботи у сільськогосподарських товаровиробників, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюється";

2) доповнити розділ пунктом 144 такого змісту:

"144. Установити, що суми фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які несплачені на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", можуть бути розстрочені за заявою страхувальника на 60 календарних місяців починаючи з місяця укладення договору про розстрочення сум заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій за формою, затвердженою Пенсійним фондом України.

Заява про розстрочення подається страхувальником до територіального органу Пенсійного фонду України, в якому страхувальник перебуває на обліку як платник єдиного внеску, не пізніше шести місяців з дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Розстрочена сума підлягає сплаті рівними частинами щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає після завершення відповідного кварталу.".

3. У статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

частину чотирнадцяту доповнити абзацами такого змісту:

"Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, які використовують працю найманих працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці - за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць (крім тих, що безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України) та зайнятих повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці - за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, а також на роботах (посадах), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку), підвищується на:

15 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску за осіб, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці - за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць (крім працівників, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

7 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску за осіб, зайнятих повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці - за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, а також на роботах (посадах), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку).";

абзац четвертий частини вісімнадцятої викласти у такій редакції:

"Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини шостої (сума єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам) та абзацах третьому - п'ятому частини чотирнадцятої цієї статті, спрямовується на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи).".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Установити, що покриття фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, зазначених в абзаці першому пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за період до дня набрання чинності цим Законом здійснюється у порядку, що діяв раніше.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос