Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О защите потребителей от злоупотреблений со стороны коллекторов

Проект закона Украины от 09.04.2015 № 2615
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист споживачів від зловживань з боку колекторів

Цей Закон визначає загальні принципи та правові засади діяльності колекторів в Україні і спрямований на створення єдиного механізму захисту прав споживачів у сукупності із Законом України "Про захист прав споживачів".

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії закону

Даний Закон регулює відносини у сфері захисту споживачів від недобросовісних дій колекторів щодо повернення заборгованості за грошовими зобов'язаннями споживачів, що виникають із договорів, зокрема, купівлі-продажу, майнового найму (в тому числі найму (оренди) жилого приміщення - в частині відносин між наймачем (орендарем) і наймодавцем (орендодавцем), який одночасно є виконавцем комунальних послуг і послуг по ремонту житлового фонду та інженерного обладнання), побутового прокату, підряду (в тому числі побутового замовлення чи абонементного обслуговування), доручення, перевезення громадян та їх вантажу, комісії, схову, страхування, із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, відкриття й ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг).

Стаття 2. Визначення термінів

Колектор - суб'єкт підприємницької діяльності, який від власного імені або від імені кредитора, здійснює діяльність із повернення заборгованості за грошовими зобов'язаннями споживача.

Колекторська діяльність - діяльність із надання послуг щодо вчинення боржниками - фізичними особами добровільно дій з виконання зобов'язань, які ними прострочено, на користь кредитора або діяльність із повернення заборгованості за грошовими зобов'язаннями споживача у власному інтересі.

Споживач - термін "споживач" вживається в значенні наведеному в Законі України "Про захист прав споживачів".

Контактування - процедура спроб колекторів (співробітників колектора або інших осіб за дорученням колектора) вплинути на споживача для сплати заборгованості шляхом телефонних, письмових, особистих або будь-яких інших контактів із споживачем.

Стаття 3. Мета закону

Метою цього Закону є захист прав та законних інтересів споживачів під час здійснення колекторської діяльності.

Стаття 4. Загальні принципи здійснення колекторської діяльності

Колекторська діяльність в Україні здійснюється на принципах:

- добросовісності;

- законності;

- невтручання в особисте життя;

- нерозповсюдження інформації про особу споживача.

Стаття 5. Форми здійснення колекторської діяльності

Колекторська діяльність може здійснюватись колектором від власного імені або від імені кредитора згідно правил порядку здійснення діяльності по поверненню проблемної заборгованості, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Правовий режим інформації

Будь-яка інформація про особу споживача, а також про родичів споживача, яка стала відома колектору (співробітникам колектора або іншим особам за дорученням колектора) в процесі контактування із споживачем або була надана колектору кредитором визнається конфіденційною, окрім тієї, що не може бути віднесена до такої згідно закону.

Зазначена в даній статті інформація не підлягає розголошенню колектором на користь третіх осіб, за винятком випадків передбачених законом.

Стаття 7. Здійснення колекторської діяльності

1. При здійсненні колекторської діяльності колектор має право:

1) проводити телефонні переговори з боржником;

2) направляти письмові повідомлення (претензії) боржнику за адресою його проживання;

3) проводити особисті зустрічі уповноважених представників колектора по стягненню боргів з боржником або його адвокатом (іншим представником), якщо інтереси боржника представляє представник.

2. При контактуванні із споживачем колектор зобов'язаний надати споживачу нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує наявність боргового зобов'язання споживача перед колектором або нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує повноваження колектора надані кредитором. Документи мають бути вручені споживачу під розпис або надіслані рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення.

При особистому контакті представника колектора із споживачем, окрім зазначених вище документів, представник колектора надає споживачу також засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що посвідчують його особу та повноваження.

3. Колектор і працівники колектора повинні коректно й шанобливо ставитися до боржників.

4. Колектор має надавати боржникам інформацію про розмір і структуру заборгованості боржника, про найменування кредитора, про терміни і порядок погашення заборгованості. Якщо витрати колектора представляють самостійну статтю в структурі заборгованості, то вони повинні вказуватися окремо.

Стаття 8. Обмеження щодо дій колектора в процесі контактування із споживачем

В процесі контактування або будь-якої взаємодії колектора (співробітників колектора або інших осіб за дорученням колектора) із споживачем забороняється:

1) контактувати із споживачем шляхом телефонних дзвінків з двадцятої години вечору до дев'ятої години ранку, а також у святкові та неробочі дні;

2) контактувати із споживачем шляхом телефонних дзвінків частіше чим один раз на тиждень;

3) контактувати із споживачем за місцем роботи, в тому числі направляти повідомлення боржнику на роботу;

4) зустрічатись з роботодавцями споживача з приводу заборгованості споживача;

5) направляти повідомлення споживачу по електронній пошті в мережі Інтернет або SMS-повідомлення про прострочену заборгованість;

6) повідомляти споживача про наявність простроченої заборгованості за допомогою телефонного автоматичного інформатора;

7) розміщувати на конвертах, в яких споживачу направляються повідомлення, інформацію про наявність заборгованості у споживача;

8) використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються споживачу зображень, які можуть бути сприйняті споживачем, як загрозливі;

9) контактувати із споживачем після повідомлення останнім, що його інтереси представляє адвокат або інший представник, за винятком випадків коли зазначений адвокат або інший представник, після письмового звернення до нього колектора, не підтвердить факт представництва інтересів споживача протягом десяти днів без поважних причин;

10) вводити споживача в оману шляхом представлення колектора іншою особою (представником правоохоронних органів або інших державних органів, тощо);

11) забороняється стягнення колектором будь-яких додаткових сум, окрім сум передбачених угодою між кредитором та споживачем та чинним законодавством;

12) погрожувати споживачу арештом або іншими не передбаченими заходами, або такими заходами, що не можуть бути застосовані;

13) вносити неправдиві відомості до кредитної історії споживача, якщо колектор має відповідні права, або погрожувати внесенням таких відомостей;

14) вести розмову із споживачем використовуючи лексику, вирази та виказування, які можуть ображати або принижувати особу споживача;

15) контактувати із третіми особами таким чином, що факт заборгованості стане відомо третім особам, окрім адвоката, представника споживача, якщо особу споживача представляє останній;

16) колектор не може використовувати заборонені законом методи стягнення заборгованості, в тому числі заподіювати шкоду життю чи здоров'ю боржника, його репутації, у тому числі ділової репутації, майну боржника або загрожувати заподіянням такої шкоди;

17) вимагати від родичів і близьких боржника прийняття на себе тих чи інших зобов'язань щодо заборгованості боржника, якщо інше не передбачено договором між кредитором і боржником або чинним законодавством;

18) явно чи приховано погрожувати боржникові.

Стаття 9. Гарантії держави щодо захисту від незаконних дій колекторів

Держава гарантує захист споживачів від незаконних дій колекторів.

Споживач має право на відшкодування моральної або матеріальної шкоди заподіяної внаслідок незаконних дій колектора.

Стаття 10. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи винні в порушенні положень цього Закону несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос