Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения справедливости, прозрачности, своевременности и эффективности исполнения судебных решений)

Проект закона Украины от 07.04.2015 № 2572
Дата рассмотрения: 07.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення справедливості, прозорості, своєчасності та ефективності виконання судових рішень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст. 207):

частину 1 статті 40 викласти в наступній редакції:

"1. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження дитини за виконавчими документам про відібрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника - фізичної особи самостійно виносить Постанову про розшук боржника. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання органами внутрішніх справ".

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст. 492):

1) доповнити частину 5 статті 153 реченням такого змісту:

"За заявою заявника та заінтересованих осіб копія ухвали вручається особисто негайно після її постановлення.";

2) доповнити статтю 368 частиною п'ятою такого змісту:

"5. Виконавчий лист видається судом першої інстанції не пізніше наступного дня з моменту надходження заяви про видачу виконавчого листа, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - в день подачі заяви про його отримання. Якщо рішення переглядалось судом апеляційної чи касаційної інстанції і заява про видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення цивільної справи до суду першої інстанції, то виконавчий лист видається негайно, але не пізніше наступного дня з дня повернення справи до суду, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - в день надходження справи до суду першої інстанції."

3) у статті 375:

назву статті після слів "боржника або дитини" доповнити словами "у справах про відібрання дитини";

в частині першій після слів "розшук боржника або дитини" додати слова "у справах про відібрання дитини".

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст. 56):

1) частину другу статті 67 викласти в такій редакції:

"Про забезпечення позову виноситься ухвала, яка видається негайно (в день винесення такої ухвали).";

статтю 116 викласти в наступній редакції:

"Стаття 116. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання

Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом. Накази про стягнення судового збору надсилаються до державних податкових інспекцій.

Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд негайно (в день винесення такої ухвали) разом із наказом видає копію документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються окремо по кожному позову.

Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.

Наказ видається судом першої інстанції не пізніше наступного дня з моменту надходження заяви про видачу наказу. Якщо рішення переглядалось судом апеляційної чи касаційної інстанції і заява про видачу наказу надійшла до моменту повернення господарської справи до суду першої інстанції, то наказ видається не пізніше наступного дня з дня повернення справи до суду, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - в день надходження справи до суду першої інстанції.";

3) частину 8 статті 122-11 викласти в такі редакції:

"Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у господарському суді не пізніше наступного дня з моменту подання заяви про його отримання.".

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446):

1) Частину 1 Статті 258 викласти в такій редакції:

"За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копії документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову. Виконавчий лист видається судом, у якому перебуває адміністративна справа, не пізніше наступного дня з моменту надходження заяви про видачу виконавчого листа, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - в день подачі заяви про його отримання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос