Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О сервисных услугах и сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины

Проект закона Украины от 06.04.2015 № 2567
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України

ей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання сервісних послуг Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з наданням сервісних послуг та їх отриманням фізичними і юридичними особами.

Стаття 2. Законодавство у сфері надання сервісних послуг

1. Законодавство у сфері надання сервісних послуг складається з цього Закону, Закону України "Про адміністративні послуги" та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини в зазначеній сфері.

2. Надання сервісних послуг Міністерством внутрішніх справ України здійснюється згідно з цим Законом та Законом України "Про адміністративні послуги". Нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Вимоги цього Закону поширюються на надання сервісних послуг з оформлення дозволів, посвідчень, свідоцтв, довідок, копій і дублікатів документів.

4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері надання сервісних послуг, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор - уповноважена посадова особа центру з надання сервісних послуг, яка організовує і здійснює надання послуг, визначених цим Законом;

2) акт огляду транспортного засобу - документ, складений уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг, у якому в результаті візуального зіставлення супровідних документів з реквізитами транспортного засобу, його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зазначаються дані, визначені законодавством. Огляд нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг не проводиться;

3) акт перевірки транспортного засобу - документ, складений уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг, у якому в результаті звірки ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах, визначення їх справжності та проведення перевірки, установлено відповідність конструкції та технічного стану транспортного засобу обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, зазначаються дані про відсутність/наявність змін або пошкоджень ідентифікаційних номерів. Перевірка нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг не проводиться;

4) довідка про правове становище транспортного засобу - документ, у якому відповідно до запиту заінтересованої особи зазначаються:

дані, зібрані, оброблені та збережені в результаті реєстрації центром з надання сервісних послуг або зняття з обліку транспортного засобу;

інформація про правові обмеження або (і) правові обтяження щодо транспортного засобу, його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наявні в базі даних Міністерства внутрішніх справ України;

інші дані, визначені законодавством;

5) довідка про право на здачу зброї в комісійному порядку - документ, що засвідчує право заінтересованої особи на здачу в комісійному порядку зброї особі, яка має ліцензію на торгівлю зброєю;

6) довідка про правове становище зброї - документ, у якому відповідно до запиту заінтересованої особи зазначаються:

ідентифікуючі дані про зброю або (і) її власника (користувача), отримані, оброблені та збережені в результаті реєстрації центром з надання сервісних послуг зброї з правом власності або користування;

інформація про обмеження в правах або (і) правові обмеження на зброю, зареєстровану в базі даних Міністерства внутрішніх справ України;

інші дані, визначені законодавством;

7) зброя - вогнепальна, пневматична калібру понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, холодна зброя, вихолощена і музейна, газові пістолети (револьвери), пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями снарядами несмертельної дії;

8) наклейка з ідентифікаційним номером - табличка з ідентифікаційним номером, яка прикріплюється, установленим уповноваженою особою в разі пошкодження або (і) знищення ідентифікаційного номера, присвоєного транспортному засобу заводом-виробником. Форма таблички з ідентифікаційним номером та порядок видачі визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

9) номерний знак для разових поїздок "транзит" - тимчасовий номерний знак, виданий на незареєстрований транспортний засіб учасника дорожнього руху на території України. Порядок видачі (надання) та використання номерного знака для разових поїздок "транзит" визначається Міністерством внутрішніх справ України. Номерний знак для разових поїздок "транзит" може видаватися на строк не більше 365 днів;

10) огляд технічного стану зброї - експериментальний відстріл та огляд вогнепальної зброї, газових пістолетів (револьверів), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями снарядами несмертельної дії, на предмет наявності несанкціонованих змін конструкції або дефектів (ушкоджень), що впливають на безпеку використання зброї, а також зіставлення отриманих даних з реєстраційними записами;

11) основні складові частини і компоненти зброї - будь-які елементи або запасні деталі, призначені для вогнепальної зброї та необхідні для її функціонування, а саме: ствол, корпус або ствольна коробка, затвор або барабан, вісь затвора або казенник;

12) підтвердження достовірності підписів сторін угоди про передачу права власності на транспортні засоби, їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, - підтвердження уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг справжності підписів сторін угоди про передачу права власності на транспортні засоби, їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери;

13) сервісна послуга - результат здійснення центром з надання сервісних послуг повноважень, визначених цим Законом, спрямований на задоволення потреб фізичних та юридичних осіб. Сервісні послуги включають адміністративні послуги та інші послуги, що надаються центром з надання сервісних послуг;

14) списання зброї - безоплатна передача зброї центру з надання сервісних послуг фізичними або юридичними особами - власниками зброї за власним бажанням у разі їх відмови від власності;

15) територія структурної одиниці центру з надання сервісних послуг - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, яка перебуває у власності центру з надання сервісних послуг або перебуває в державній власності і передана центру з надання сервісних послуг у тимчасове користування, з розташованими на ній будівлями і спорудами, у яких розміщені структурні одиниці центру з надання сервісних послуг або (і) їх підрозділи.

2. Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в законодавстві України.

Стаття 4. Суб'єкти з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України

1. Суб'єктами з надання сервісних послуг є центри з надання сервісних послуг.

Безпосереднє надання сервісних послуг суб'єктам звернення здійснює адміністратор.

Стаття 5. Центри з надання сервісних послуг та їх повноваження

1. Система центрів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України складається з Головного центру з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України (далі - Головний центр з надання сервісних послуг) та територіальних центрів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України (далі - центр з надання сервісних послуг), як територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, що утворюються Кабінетом Міністрів України.

2. Метою діяльності центру з надання сервісних послуг є задоволення потреб фізичних і юридичних осіб в отриманні послуг, упровадження сучасних технологій, поліпшення обслуговування та сприяння розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України.

3. Центр з надання сервісних послуг має право на збір, обробку, зберігання і видачу всіх відомостей, необхідних для здійснення повноважень, наданих йому відповідно до законодавства України, та ведення відповідних реєстрів.

4. Не допускається збирання, обробка, зберігання і видача центром з надання сервісних послуг персональних даних, пов'язаних з релігійними та політичними поглядами, сексуальною орієнтацією або етнічною приналежністю.

5. Центр з надання сервісних послуг має право на:

реєстрацію/облік транспортних засобів, скасування в установленому законодавством України порядку реєстрації/обліку та правове обмеження щодо транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

завірення копій виданих ним актів та інших документів, а також зберігання реєстраційних та інших документів, якщо оригінал документа та його копії відповідають один одному. Копія завіреного центром з надання сервісних послуг документа має юридичну силу і підтверджує ідентичність з оригіналом;

розроблення, розповсюдження (у тому числі шляхом розміщення на спеціальній веб-сторінці) або (і) реалізація навчальної або освітньої літератури, пов'язаної з отриманням права на керування транспортним засобом, чи іншого видання;

відправлення через засоби поштового зв'язку виданих ним документів на адресу, зазначену заявником.

Ціна визначеної абзацом четвертим частини п'ятої цієї статті навчальної або освітньої літератури чи іншого видання, що реалізується, відправлення документів, визначених абзацом п'ятим частини п'ятої цієї статті, визначається Головним центром з надання сервісних послуг.

Надання послуг центром з надання сервісних послуг здійснюється в установлені цим Законом строки.

Стаття 6. Повноваження центрів з надання сервісних послуг щодо використання паперових або (і) електронних документів

1. Під час здійснення повноважень, визначених статтею 5 цього Закону, центр з надання сервісних послуг має право створювати, приймати, зберігати будь-який документ (у тому числі архівний матеріал) у вигляді паперового або (і) електронного документа, вносити зміни або виправлення в дані, видавати будь-який документ або (і) надавати інформацію, яка може призвести до правових наслідків, а також використовувати систему електронного документообігу, єдині автоматичні засоби управління, електронний підпис, підпис за допомогою електронних або (і) технічних засобів; електронний документ та його паперова копія мають юридичну силу. Електронний підпис, а також підпис за допомогою електронних або (і) технічних засобів на документі мають юридичну силу, рівнозначну власноручному підпису.

Стаття 7. Керівництво та адміністратори центрів з надання сервісних послуг

1. Керівником Головного центру з надання сервісних послуг є директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України.

Керівники департаментів, управлінь та адміністратори Головного центру з надання сервісних послуг, директори центрів з надання сервісних послуг призначаються на посаду та звільняються з посади директором Головного центру з надання сервісних послуг.

Керівники департаментів, управлінь та адміністратори центру з надання сервісних послуг призначаються на посаду та звільняються з посади директором центру з надання сервісних послуг.

2. Підставою для надання сервісної послуги є належним чином оформлена заява особи разом з передбаченими законодавством документами, подана в установленому порядку до центру з надання сервісних послуг. Суб'єкт звернення для отримання сервісної послуги в центрі з надання сервісних послуг звертається до адміністратора.

3. Адміністратор має індивідуальний нагрудний знак, індивідуальний номер печатки (або штампа), який використовується в документообігу, а також унікальний електронний цифровий підпис.

4. Основними завданнями адміністратора центру з надання сервісних послуг є:

1) надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог і порядку надання сервісних послуг;

2) прийняття від суб'єктів звернення документів, необхідних для надання сервісних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам з надання сервісних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення відправлення через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень інформації про результати надання сервісних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання сервісних послуг, оформлених суб'єктами з надання сервісних послуг;

4) організаційне забезпечення надання сервісних послуг суб'єктами з надання сервісних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб'єктами з надання сервісних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання сервісних послуг у випадках, передбачених законом.

5. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб'єктів з надання сервісних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, документи та інформацію, пов'язані з наданням сервісних послуг;

2) погоджувати документи (рішення) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання сервісної послуги без залучення суб'єкта звернення;

3) інформувати керівника центру з надання сервісних послуг та керівників суб'єктів з надання сервісних послуг про порушення строків розгляду заяв про надання сервісної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання сервісної послуги.

6. Керівник центру з надання сервісних послуг забезпечує його належне функціонування та своєчасне реагування на порушення строків розгляду заяв щодо надання сервісної послуги, вимагає вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

Стаття 8. Організаційне забезпечення надання сервісних послуг

1. Організація забезпечення надання сервісних послуг здійснюється шляхом:

1) забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу адміністраторів у режимі реального часу до інформаційних систем суб'єктів з надання сервісних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, у яких міститься інформація, необхідна для надання сервісних послуг, якщо інше не передбачено законодавством України;

2) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

3) забезпечення надання сервісних послуг суб'єктам звернення в строки, установлені цим Законом, на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів.

2. Окремі сервісні послуги можуть надаватися через центри надання адміністративних послуг у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання сервісних послуг

1. За порушення вимог з надання сервісних послуг, установлених цим Законом, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Дія або бездіяльність адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в установленому законодавством України порядку.

3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам адміністраторами в результаті їх неправомірних дій, відшкодовується в установленому законодавством України порядку.

Стаття 10. Види сервісних послуг та плата за їх надання

1. Видами сервісних послуг є:

1) адміністративні послуги, а саме:

видача національного посвідчення водія транспортного засобу;

видача міжнародного посвідчення водія транспортного засобу;

видача посвідчення водія транспортного засобу замість викраденого, втраченого або зіпсованого;

державна реєстрація транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката (у тому числі замість викраденого, втраченого або зіпсованого);

державна реєстрація переобладнаних і перероблених транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката (у тому числі замість викраденого, втраченого або зіпсованого);

видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;

видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

2) інші послуги, а саме:

видача реєстраційного свідоцтва на зброю встановленого зразка або свідоцтва, що засвідчує списання зброї;

видача реєстраційного свідоцтва на основні складові частини чи компоненти вогнепальної зброї та додаткові складові частини чи компоненти вогнепальної зброї встановленого зразка або свідоцтва, що засвідчує їх списання;

видача іноземцям реєстраційного талона на ввезення в Україну та вивезення з України мисливської чи спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів (патронів);

видача громадянам України реєстраційного талона на ввезення в Україну та вивезення з України цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, основних складових частин або компонентів вогнепальної зброї, боєприпасів (патронів);

видача іноземцям реєстраційного талона на вивезення з України цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, придбаної в Україні;

нанесення ідентифікаційного номера на зброю;

проведення огляду технічного стану зброї;

допуск до іспиту на отримання посвідчення водія транспортного засобу;

допуск особи протягом строку дії позитивної оцінки в результаті складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення до додаткового іспиту раніше встановленого терміну, але не пізніше шостого дня після отримання негативної оцінки на практичному іспиті;

разове користування тренувальною програмою, аналогічною програмі теоретичного іспиту на отримання права керування транспортним засобом;

видача однієї пари номерних знаків з комбінацією латинських букв і цифр, визначеною Кабінетом Міністрів України, або індивідуальних (іменних) номерних знаків на транспортні засоби, а також відновлення втрачених або пошкоджених номерних знаків;

видача однієї пари номерних знаків на транспортні засоби, які призначені для керівників дипломатичних представництв, послів, членів дипломатичного персоналу дипломатичних представництв, штатних консульських посадових осіб консульських установ або адміністративно-технічного та допоміжного персоналу дипломатичних представництв, а також відновлення втрачених або зіпсованих номерних знаків;

бронювання і зберігання однієї пари номерних знаків, обраних замовником, які не перебувають в обігу, на строк не більше чотирьох календарних місяців;

на вимогу власника транспортного засобу зберігання вивільненого номерного знака для подальшого встановлення на інший транспортний засіб, який перебуває в його власності або власності його спадкоємця/правонаступника (для юридичної особи - також правонаступника), видача номерного знака транспортного засобу, зареєстрованого на зазначену особу, на строк не більше шести календарних місяців;

виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів на замовлення власників транспортних засобів з видачею номерних знаків (однієї пари);

видача однієї пари номерних знаків "TEST";

видача однієї пари номерних знаків для разових поїздок "транзит";

визначення дозволеної максимальної маси (допустимої ваги) або (і) маси транспортного засобу без вантажу за наявності обставин, визначених Міністерством внутрішніх справ України;

проведення уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг перевірки транспортного засобу на території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

проведення уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг перевірки транспортного засобу за межами території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

огляд транспортного засобу на території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

огляд транспортного засобу за межами території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

огляд переобладнаного і переробленого транспортного засобу або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, на території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

огляд переобладнаного і переробленого транспортного засобу або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за межами території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг із (без) складенням відповідного акта;

здійснення особою, уповноваженою на реєстрацію або зняття з обліку транспортного засобу, дій, визначених законодавством України, за межами території структурної одиниці центру з надання сервісних послуг;

виготовлення та присвоєння наклейки з ідентифікаційним номером, присвоєння облікового номера на транспортний засіб;

нанесення VIN-коду на транспортний засіб;

передача на підставі договірних відносин даних, оброблених центром з надання сервісних послуг у результаті здійснення покладених на нього повноважень, або (і) інших визначених законодавством України даних авторизованому підприємству;

видача довідки про право на здачу зброї в комісійному порядку;

видача довідки про правове становище зброї;

видача довідки про правове становище транспортного засобу;

видача довідки про видачу посвідчення водія транспортного засобу;

видача довідки про відсутність (наявність) судимості чи обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;

видача довідки про оголошення в розшук безвісно відсутньої особи;

видача довідки про інформацію, що зберігається в базі даних Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному законодавством України;

надання юридичним особам доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб у порядку та випадках, визначених законом;

посвідчення апостилем або легалізація документа, виготовленого (виданого) центром з надання сервісних послуг, у порядку, установленому законодавством України;

переклад на іноземну мову документа, складеного українською мовою, що підлягає легалізації або посвідченню апостилем;

виготовлення на вимогу заінтересованої особи копії документа, виданого іншою уповноваженою особою, зберігання оригіналу якого в матеріалах діловодства передбачено законодавством України, та завірення її з оригіналом;

видача завіреної копії документа, що зберігається в архіві центру з надання сервісних послуг;

визначення ринкової вартості зброї, транспортних засобів.

2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги.

3. Сервісні послуги, у тому числі адміністративні, (крім передбачених абзацами тридцять четвертим - тридцять шостим пункту 2 частини першої цієї статті) надаються центром з надання сервісних послуг на платній основі.

Порядок та розмір плати за надання сервісних послуг, у тому числі за скороченою процедурою, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі надання послуги, яка згідно із законодавством України здійснюється безоплатно, плата може справлятися лише за надання цієї послуги за скороченою процедурою.

4. Після зняття з обліку транспортного засобу власник втрачає всі права на номерні знаки, крім випадку, передбаченого абзацом п'ятнадцятим пункту 2 частини першої цієї статті.

Заінтересована особа має право вибрати тільки ту комбінацію латинських букв і цифр номерного знака транспортного засобу, що передбачена абзацом дванадцятим пункту 2 частини першої цієї статті, який на момент вимоги не перебуває в обігу.

Центр з надання сервісних послуг має право не виготовляти номерні знаки, передбачені абзацом дванадцятим пункту 2 частини першої цієї статті, до моменту їх вибору замовником для безпосередньої видачі на транспортні засоби в порядку, установленому Міністерством внутрішніх справ України.

Згідно з цим Законом такими, що не перебувають в обігу, вважаються номерні знаки транспортних засобів, які:

не видані серійно з метою їх подальшої видачі на момент вимоги;

не видані на зареєстрований (або тимчасово зареєстрований) транспортний засіб на момент вимоги;

не заброньовані заінтересованою особою в порядку, визначеному абзацом чотирнадцятим пункту 2 частини першої цієї статті, на момент вимоги;

не зберігаються в центрі з надання сервісних послуг на вимогу іншого суб'єкта звернення в порядку, визначеному абзацом п'ятнадцятим пункту 2 частини першої цієї статті, на момент вимоги;

не видані замовнику через інші обставини, визначені законодавством України, що обмежують можливість видачі номерних знаків транспортних засобів, на момент вимоги.

У разі порушення встановленого строку використання номерного знака для разових поїздок "транзит" або його втрати власник транспортного засобу вносить плату в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Під час надання послуг, передбачених абзацами двадцять першим, двадцять третім і двадцять п'ятим пункту 2 частини першої цієї статті, щодо перевірки більш як п'яти одиниць транспортних засобів, що перебувають у власності однієї особи, передбачено зниження плати за надання зазначених послуг у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Фізична особа - суб'єкт отримання сервісних послуг має право звертатися до центру з надання сервісних послуг за отриманням послуги, передбаченої абзацом п'ятим пункту 2 частини першої цієї статті, не частіше ніж один раз протягом календарного року, а кількість ввезеної чи вивезеної зброї різних моделей не може перевищувати п'яти одиниць.

Стаття 11. Строки надання послуг

1. Установлюються такі граничні строки надання послуг центром з надання сервісних послуг:

1) видача реєстраційного свідоцтва на зброю встановленого зразка або свідоцтва, що посвідчує списання зброї, - протягом двадцяти чотирьох годин;

2) видача реєстраційного свідоцтва на основні складові частини або компоненти вогнепальної зброї та на додаткові складові частини або компоненти вогнепальної зброї встановленого зразка або свідоцтва, що посвідчує їх списання, - протягом двадцяти чотирьох годин;

3) видача іноземцям реєстраційного талона на ввезення в Україну та вивезення з України мисливської чи спортивної вогнепальної зброї та однієї одиниці боєприпасів (патронів) - протягом десяти робочих днів;

4) видача громадянам України реєстраційного талона на ввезення в Україну та вивезення з України цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, основних складових частин або компонентів вогнепальної зброї, боєприпасів (патронів) - протягом десяти робочих днів;

5) видача іноземцям реєстраційного талона на вивезення з України цивільної вогнепальної або (і) газової зброї, придбаної в Україні, - протягом десяти робочих днів;

6) видача посвідчення водія транспортного засобу - протягом двадцяти чотирьох годин;

7) видача міжнародного посвідчення водія транспортного засобу - протягом двадцяти чотирьох годин;

8) видача посвідчення водія транспортного засобу замість викраденого, втраченого або зіпсованого - протягом двадцяти чотирьох годин;

9) державна реєстрація транспортного засобу - протягом двадцяти чотирьох годин;

10) державна реєстрація переобладнаного і переробленого транспортного засобу - протягом двадцяти чотирьох годин;

11) видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, - протягом п'яти днів з дати проходження навчання та складення відповідного іспиту;

12) видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів - протягом п'яти днів з дати проходження навчання та складення відповідного іспиту;

13) видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів - протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви;

14) визначення дозволеної максимальної маси (допустимої ваги) або (і) маси транспортного засобу без вантажу - протягом сорока восьми годин;

15) видача довідки про право на здачу зброї в комісійному порядку - протягом десяти робочих днів;

16) видача довідки про правове становище транспортного засобу - протягом десяти робочих днів;

17) видача довідки про видачу посвідчення водія транспортного засобу - протягом двадцяти чотирьох годин;

18) видача довідки про відсутність (наявність) судимості чи обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, - протягом десяти робочих днів з дня подання заяви. У разі коли видача такої довідки потребує додаткової перевірки, цей строк може бути продовжено до тридцяти календарних днів;

19) проведення уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг перевірки транспортного засобу - протягом трьох годин;

20) проведення уповноваженою особою центру з надання сервісних послуг огляду транспортного засобу - протягом сорока п'яти хвилин;

21) проведення огляду технічного стану зброї - протягом десяти робочих днів;

22) видача довідки про правове становище зброї - протягом десяти робочих днів;

23) видача довідки про оголошення в розшук безвісно відсутньої особи - протягом десяти робочих днів;

24) видача довідки про інформацію, що зберігається в базі даних Міністерства внутрішніх справ України, - протягом тридцяти календарних днів, якщо інший строк не передбачено законодавством України;

25) посвідчення апостилем або легалізація документа, виготовленого (виданого) центром з надання сервісних послуг, - протягом п'яти робочих днів з дня подання заяви.

Стаття 12. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Для отримання адміністративної послуги з видачі посвідчення водія транспортного засобу подається заява, до якої додаються:

документ, що посвідчує особу;

документ (свідоцтво), що засвідчує проходження підготовки чи перепідготовки водіїв транспортних засобів відповідно до встановлених планів і програм;

документ, що підтверджує успішне складення теоретичного і практичного іспитів;

довідка про проходження медичного огляду;

документ, що засвідчує оплату послуг за видачу посвідчення водія транспортного засобу.

2. Для отримання адміністративної послуги з видачі міжнародного посвідчення водія транспортного засобу подається заява, до якої додаються:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

національне посвідчення водія транспортного засобу;

документ, що засвідчує оплату послуг за видачу посвідчення водія транспортного засобу.

3. Для отримання адміністративної послуги з видачі посвідчення водія транспортного засобу замість викраденого, втраченого або зіпсованого подається заява, до якої додаються:

документ, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує оплату послуг за заміну посвідчення водія транспортного засобу.

4. Для отримання адміністративної послуги з державної реєстрації транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката (у тому числі замість викраденого, втраченого або зіпсованого) подається заява, до якої додаються:

документи, що посвідчують особу власника;

довіреність, якщо заява подається представником власника;

документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів;

документи, що підтверджують відповідність конструкції транспортних засобів встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів;

документ, що засвідчує оплату послуг за державну реєстрацію транспортних засобів.

5. Для отримання адміністративної послуги з державної реєстрації переобладнаних і перероблених транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката (у тому числі замість викраденого, утраченого або зіпсованого) подається заява, до якої додаються:

документи, що посвідчують особу власника;

довіреність, якщо заява подається представником власника;

документи, що підтверджують відповідність конструкції транспортних засобів встановленим вимогам безпеки дорожнього руху;

документи, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни);

документ, що засвідчує оплату послуг за державну реєстрацію переобладнаних і перероблених транспортних засобів.

6. Для отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, подається заява, до якої додаються:

свідоцтво про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційна картка;

копія посвідчення водія;

копія медичної довідки встановленого зразка;

копія документа, що посвідчує особу;

копія раніше виданого свідоцтва (у разі перепідготовки);

копія трудової книжки, у разі отримання свідоцтва водіями, направленими на спеціальне навчання юридичними особами - подання суб'єкта перевезення небезпечних вантажів про направлення на спеціальне навчання;

документ, що засвідчує оплату послуги з видачі свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

7. Для отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів подається заява, до якої додаються:

свідоцтво про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційна картка;

копія диплома про вищу освіту;

копія документа, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує оплату послуги з видачі свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.

8. Для отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів подається заява, до якої додаються:

ліцензійна картка (у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним автотранспортом);

протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, виданий суб'єктом проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів;

поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

документ, що засвідчує оплату послуги з видачі свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

9. Якщо подані для отримання адміністративної послуги документи або інформація не містять повних даних, необхідних для здійснення обслуговування, або достовірність наданих даних викликає обґрунтовані сумніви, центр з надання сервісних послуг з метою уточнення або доповнення даних має право запитувати в суб'єкта звернення надання додаткових документів та/або інформації. У такому разі центр з надання сервісних послуг визначає для суб'єкта звернення за погодженням з ним розумний строк, у який він повинен надати додаткові документи та/або інформацію.

Якщо протягом установленого строку суб'єкт звернення не надасть відповідні документи та/або інформацію, центр з надання сервісних послуг залишає заяву про видачу довідки без задоволення, а послуга вважається наданою.

До встановленого законом строку надання послуги не зараховується час від здійснення запиту центром з надання сервісних послуг у суб'єкта звернення чи іншої уповноваженої особи додаткових документів та/чи інформації до фактичного надання цими особами таких документів та/чи інформації.

10. Підставою для відмови в наданні адміністративної послуги є наявність принаймні однієї із зазначених причин:

подання неповного пакета документів, необхідних для отримання послуги;

виявлення в документах недостовірних відомостей;

ненадання документів у встановлений строк;

несплата відповідної послуги або сплата в розмірі меншому, ніж встановлено законодавством;

наявність установленого законодавством України обмеження, що забороняє надавати запитувану інформацію.

Стаття 13. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року і діє до 1 січня 2018 року.

2. Частину сьому статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409) після слів "за їх надання" доповнити словами ", крім платних послуг, що надаються Міністерством внутрішніх справ України та його органами, визначеними окремим законом".

3. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:

у тримісячний строк підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо передачі функцій з надання сервісних послуг до органів місцевого самоврядування з 1 січня 2018 року;

у місячний строк забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос