Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и ответственности за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме

Проект закона Украины от 21.04.2015 № 2562-1
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини шостої статті 121 після слів "в установленому порядку," доповнити словами "його експлуатація", а після слів "закритим іншими предметами," доповнити словами "у тому числі з нанесенням покриття із застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію,";

2) статтю 1211 викласти у такій редакції:

"Стаття 1211. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або відсутні

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені, підроблені або відсутні, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) у статті 122:

у назві та тексті статті слова "водіями транспортних засобів" замінити словами "особою, яка керує транспортним засобом,";

в абзаці першому частини другої слово "водієм" виключити;

4) статтю 18828 доповнити новою частиною такого змісту:

"Невиконання особою, за якою зареєстровано транспортний засіб, у п'ятиденний строк запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або надання недостовірної інформації -

тягне за собою накладення штрафу на керівника підприємства, установи, організації, а так само на фізичну особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, у розмірі штрафу, передбаченого цим кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі.";

5) у статті 258:

частину першу доповнити словами такого змісту:

"частинами першою - третьою статті 122 та частиною першою статті 123 цього Кодексу, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі";

частину другу доповнити словами такого змісту:

"крім випадків вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою - третьою статті 122 та частиною першою статті 123 цього Кодексу, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі";

6) доповнити статтями 2581, 2582, 2583 такого змісту:

"Стаття 2581. Запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі

У разі вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, замість протоколу про адміністративне правопорушення складається запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.

Посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб, і складає запит про надання інформації.

Запит повинен містити:

1) посаду, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала запит;

2) дату складення запиту;

3) дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

4) дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

5) відомості про особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, згідно даних автоматизованої інформаційної системи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України;

6) зазначення статті цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі;

7) дані про технічний засіб, яким здійснено фото- та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу;

8) адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації;

9) вимогу щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, та порядок надання такої інформації;

10) інформацію про відповідальність за ненадання інформації (надання неправдивої інформації) про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, із зазначенням статті цього Кодексу, що передбачає таку відповідальність.

Запит підписується посадовою особою підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, яка його склала, та надсилається керівнику підприємства, установи, організації, а так само фізичній особі, за якою зареєстрований транспортний засіб, у порядку, встановленому цим Кодексом.

До запиту додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення, а також обличчя особи, яка керувала цим транспортним засобом на момент скоєння правопорушення (крім порушень правил зупинки, стоянки).

Разом із запитом фізичній особі, за якою зареєстрований транспортний засіб, надсилається заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, винесена в порядку, передбаченому цим кодексом.

Запит разом з матеріалами, що додаються до нього, надсилається протягом трьох днів з дня його складення рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) відповідної особи, встановленої за даними автоматизованої інформаційної системи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України. У разі, якщо особа фактично знаходиться за іншою адресою, крім випадків виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, вона має право звернутися з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зазначивши у ній адресу для отримання матеріалів про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі. На підставі заяви власника транспортного засобу, підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, до автоматизованої інформаційної системи вноситься відповідна інформація. Плата за надання заяви і внесення інформації не справляється.

Днем отримання запиту є дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення. Якщо фізична особа чи керівник підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, відмовляється від отримання запиту або відсутні за вказаною адресою, днем отримання запиту є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову зазначеної особи отримати запит або відмітки про відсутність особи за вказаною адресою.

За бажанням власника транспортного засобу, інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, скоєного на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням SMS-повідомлень та/або електронної пошти. Для отримання такої інформації, власник транспортного засобу повинен звернутися з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти. На підставі заяви власника транспортного засобу, підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, до автоматизованої інформаційної системи вноситься інформація про номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти. Плата за надання заяви і внесення інформації не справляється.

Крім цього, особа, яка бажає отримати доступ до своїх персональних даних, що обробляються та зберігаються в автоматизованій інформаційній системі підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, може звернутися з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху. Посадова особа вказаного підрозділу в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних на безоплатній основі надає заявникові відповідний доступ.

У разі вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, водієм транспортного засобу, зареєстрованого за межами території України, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, з дотриманням вимог частин 3 - 5 цієї статті складає запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, та виносить заочну постанову у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, щодо особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України встановленої на підставі даних органів Державної фіскальної служби внесених до автоматизованої інформаційної системи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України.

Запит про надання інформації разом із заочною постановою у справі про адміністративне правопорушення протягом доби каналами електронного зв'язку направляється до органів охорони державного кордону.

Органи охорони державного кордону забезпечують письмове повідомлення особи, що ввезла такий транспортний засіб на територію України, під час перетинання нею державного кордону, про необхідність надання ініціаторові запиту інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, або добровільного виконання заочної постанови у справі про адміністративне правопорушення в порядку, передбаченому частинами 4 - 6 статті 2582 цього кодексу.

Стаття 2582. Виконання запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі

Керівник підприємства, установи, організації, за якою зареєстрований транспортний засіб, не пізніше ніж п'ять днів з дня отримання запиту надсилає його ініціаторові інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові та адресу).

Фізична особа, за якою зареєстрований транспортний засіб, не пізніше ніж п'ять днів з дня отримання запиту та заочної постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі:

у разі незгоди із заочною постановою - надсилає ініціаторові запиту інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові та адресу) та за наявності матеріали, що підтверджують цей факт;

у разі згоди із заочною постановою - залишає без розгляду запит про надання інформації і сплачує штраф, визначений у заочній постанові, а якщо сплата здійснюється упродовж семи днів з дня отримання запиту та заочної постанови, сплачує п'ятдесят відсотків від визначеної суми штрафу.

Особа, що ввезла на територію України транспортний засіб, на якому скоєне адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, перед тим як залишити територію України, але не пізніше ніж через п'ять днів з дня отримання від органів охорони державного кордону письмового повідомлення щодо необхідності надання ініціаторові запиту інформації у справі про адміністративне правопорушення або добровільного виконання заочної постанови у справі, зобов'язана виконати дії, передбачені частиною 2 цієї статті. Невчинення зазначеною особою дій щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення або сплати штрафу є підставою для прийняття рішення щодо заборони їй в'їзду на територію України, відповідно до статі 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", до моменту сплати штрафу або скасування постанови про накладення штрафу.

Порядок передачі каналами електронного зв'язку запитів про надання інформації разом із заочною постановою у справі про адміністративне правопорушення, письмового повідомлення осіб, що ввезли транспортний засіб на територію України, а також порядок ініціювання підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху перед органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, отримавши відповідь на запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, розглядає справу про адміністративне правопорушення на засадах, передбачених статтями 276 - 285 цього кодексу для справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Якщо власник транспортного засобу повідомляє ініціатора запиту про відсутність інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, матеріали справи передаються підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, до суду.

При отриманні від власника транспортного засобу інформації, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу, підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, проводиться перевірка та вживаються заходи реагування.

Стаття 2583. Заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі

У разі встановлення, що транспортний засіб, на якому було скоєно адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, є зареєстрованим за фізичною особою, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, дотримуючись вимог статті 283 цього кодексу, виносить заочну постанову про накладення адміністративного стягнення на особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

Заочна постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою статті 283 цього кодексу, повинна містити: дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); дані про технічний засіб, яким здійснено фото- та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу; адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації; розмір штрафу та порядок його сплати.

За адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено адміністративне стягнення лише у виді штрафу. При цьому накладається мінімальний розмір штрафу, передбачений цим Кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення.

Заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, набуває законної сили лише у разі добровільної згоди на її виконання особи, щодо якої вона винесена.

Добровільною згодою особи на виконання заочної постанови є сплата фізичною особою, за якою зареєстрований транспортний засіб, штрафу визначеного у цій постанові, у тому числі його п'ятдесяти відсотків сплачених протягом семи днів з дня отримання запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, та заочної постанови.

Після сплати фізичною особою, за якою зареєстрований транспортний засіб, штрафу визначеного у заочній постанові, у тому числі його п'ятдесяти відсотків сплачених протягом семи днів з дня її отримання, така постанова вважається виконаною в повному обсязі.";

7) частину першу статті 268 доповнити реченням такого змісту:

"Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, визначаються цим Кодексом.";

8) статтю 276 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, розглядаються за місцем обробки та обліку таких правопорушень.".

У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;

9) статтю 277 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, розглядаються у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання відповіді на запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

10) статтю 279 доповнити новою частиною такого змісту:

"Примітка. У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі, замість протоколу про адміністративне правопорушення оголошується зміст запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, та відповіді на цей запит.";

11) статтю 283 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити: дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; дані про транспортний засіб, який зафіксовано у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак); дані про технічний засіб, яким здійснено фото і/або відеозапис та дата останньої повірки цього засобу; адреса веб-сайту, на якому особа може ознайомитись з зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації; розмір штрафу та порядок його сплати. До постанови додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знаку, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення.".

У зв'язку з цим частини третю - восьму цієї статті вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою.

2. Пункт 12 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20) після слів "видавати відповідні документи" доповнити словами ", здійснювати автоматизований облік адміністративних правопорушень, віднесених до компетенції органів внутрішніх справ".

3. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст. 338):

1) частину п'яту статті 29 після слів "з правим розташуванням керма" доповнити словами ", а також транспортних засобів на яких відсутні ідентифікаційні номери. Порядок нанесення спеціальних індивідуальних номерів чи здійснення дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.";

2) у статті 521:

абзац шостий частини першої викласти у такій редакції:

"ведення в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ автоматизованої інформаційної системи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";

частину першу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"фіксація правопорушень в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дозволяють здійснювати фотозйомку і/або відеозапис без участі оператора) та забезпечення інформування учасників дорожнього руху про її проведення".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;

Після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, визначається Кабінетом Міністрів України. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.".

У зв'язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною третьою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос