Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа

Проект закона Украины от 28.08.2015 № 2538а
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., N 44, ст. 416 із наступними змінами) після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"учні професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на денній та вечірній (змінній) формі навчання, що належать до осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;";

у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Абзац п'ятий частини другої статті 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., N 22, ст. 171 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", компенсації або дотації відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення".

3. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 6, ст. 147 із наступними змінами):

1) статтю 23 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Для забезпечення першим робочим місцем осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються заходи стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на працевлаштування цих осіб, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

2) у частині другій статті 26 слова "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" замінити словами "Фонду соціального страхування України";

3) статтю 391 викласти в такій редакції:

"Стаття 391. Особливості здобуття освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами із їх числа

Абітурієнти із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особи з їх числа, приймаються до навчальних закладів поза конкурсом.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи із їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів.".

4. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., N 24, ст. 243 із наступними змінами):

1) частину першу статті 14 після пункту 2 доповнити пунктом такого змісту:

"21) особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;";

2) у статті 26:

після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"2. Роботодавцю, який працевлаштовує громадян, зазначених у пункті 21 частини першої статті 14 цього Закону, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за відповідну особу.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

3. Роботодавцю, який працевлаштовує молодь, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, із числа громадян, зазначених у пункті 21) частини першої статті 14 цього Закону, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надається дотація на забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, першим робочим місцем.

Дотація надається за умови працевлаштування особи строком не менше ніж на два роки в розмірі фактичних витрат на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) та сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Дотація надається щомісяця протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.";

у зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

в абзаці першому та другому частини другої слова "за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини першої цієї статті" замінити словами "за якого виплачувалася компенсація або дотація відповідно до частин першої-третьої цієї статті";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"5. Зазначені в частині першій-третій цієї статті компенсація або дотація не виплачується у разі, коли роботодавець:".

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос