Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно участия в управлении Фонда представителей пострадавших на производстве

Проект закона Украины от 28.08.2015 № 2533а
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо участі в управлінні Фонду представників потерпілих на виробництві

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75) такі зміни:

1. Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і роботодавців".

2. У статті 6:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. До складу правління входять по сім представників держави, застрахованих осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, представники потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими громадськими об'єднаннями, які представляють їх інтереси, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами самостійно";

2) третє речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Голова правління має трьох заступників, які разом з головою представляють чотири сторони";

3) у другому реченні частини четвертої та першому реченні абзацу другого частини п'ятої слово "трьох" замінити словом "чотирьох".

3. Пункт 1 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та трьох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної із чотирьох представницьких сторін;".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

вжити заходів щодо формування правління Фонду соціального страхування України за участю репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об'єднань профспілок, організацій роботодавців та всеукраїнських громадських об'єднань, які представляють інтереси потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос