Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременной выплаты заработной платы

Проект закона Украины от 03.04.2015 № 2533
Дата рассмотрения: 03.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити статтею 1151 такого змісту:

"Стаття 1151. Наслідки порушення строків виплати заробітної плати

У разі порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний сплатити працівнику відшкодування у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожний день затримки, починаючи з наступного дня після закінчення встановлених строків виплати заробітної плати, включаючи день її фактичної виплати".

2. Закон України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) доповнити статтею 341 такого змісту:

"Стаття 341. Відшкодування працівникам у разі порушення строків виплати заробітної плати

У разі порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний сплатити працівнику відшкодування у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожний день затримки, починаючи з наступного дня після закінчення встановлених строків виплати заробітної плати, включаючи день її фактичної виплати".

3. У статті 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., N 25 - 26, ст. 131):

1) абзац перший частини другої доповнити словами "або повторно протягом одного календарного року";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до моменту складання обвинувального акту нею здійснено виплату заборгованості з заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам у повному обсязі, а також встановленого законом відшкодування за шкоду, завдану такою невиплатою або затримкою виплати".

4. Пункт 1 частини першої статті 96 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 42, ст. 492) доповнити словами "а також нарахованої на день виплати суми відшкодування у разі порушення строків виплати заробітної плати".

5. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413):

1) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 1 після слів "До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати" доповнити словами "заробітної плати";

2) частину другу статті 5 доповнити реченням такого змісту: "Про загрозу банкрутства має бути письмово повідомлений також виборний орган первинної профспілкової організації";

3) абзац перший частини третьої статті 10 доповнити словами "або не менш як сто мінімальних розмірів заробітної плати, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника стосуються заборгованості з заробітної плати";

4) абзац третій частини восьмої статті 33 доповнити словами "крім виплати заборгованості з заробітної плати";

5) абзац шостий частини другої статті 36 доповнити словами "з зазначенням розміру заборгованості з заробітної плати станом на початок місяця, в якому подається звіт";

6) абзац дев'ятий частини другої статті 41 після слів "для виплати" доповнити словами "заборгованої заробітної плати та";

7) у частині четвертій статті 42:

абзац перший доповнити словами "а також для виплати заборгованості з заробітної плати після повного задоволення забезпечених вимог";

абзац третій після слів "після задоволення забезпечених вимог" доповнити словами "виплати заборгованості з заробітної плати";

8) частину другу статті 47 викласти в такій редакції:

"2. Заборгована заробітна плата та вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачуються арбітражним керуючим у встановленому порядку з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 Розділу II цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос