Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления районных в городе Киеве советов

Проект закона Украины от 03.04.2015 № 2529
Дата рассмотрения: 03.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення районних у місті Києві рад

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

1. В абзаці першому частини першої статті 6 виключити слова "(у разі їх утворення)".

2. У статті 7:

1) в абзаці шостому частини першої виключити слова "(у разі їх утворення)";

2) частину другу виключити.

3. У частині першій статті 8 виключити слова "(у разі їх утворення)".

4. У частині першій статті 9 виключити слова "(у разі їх утворення)".

5. У статті 10 двічі виключити слова "(у разі їх утворення)".

6. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві

1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.

2. Виконавчими органами районних в місті Києві рад є районні в місті Києві державні адміністрації, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Районні в місті Києві державні адміністрації підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам.

3. Голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

4. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому законами України.".

7. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради

1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.

3. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним розпорядження.

II. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 39, ст. 514) такі зміни:

1. У частині 4 статті 16:

1) абзац перший після слів "районної у місті ради" доповнити словами "(крім районної у місті Києві ради);

2) доповнити абзацом сьомим наступного змісту:

"Загальний склад (кількість депутатів) районної у місті Києві ради має становити при чисельності:

1) до 200 тисяч жителів - від 20 до 22 депутатів включно;

2) від 200 тисяч до 250 тисяч жителів - від 22 до 24 депутатів включно;

3) від 250 тисяч до 300 тисяч жителів - від 24 до 26 депутатів включно;

4) понад 300 тисяч жителів - від 26 до 28 депутатів включно".

III. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Перші вибори до районних у місті Києві рад проводяться одночасно з черговими виборами депутатів Київської міської ради та Київського міського голови в порядку передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос