Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно предоставления права народному депутату Украины на получение информации и ознакомление с материалами дела на стадии досудебного следствия)

Проект закона Украины от 25.08.2015 № 2520а
Дата рассмотрения: 25.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо надання права народному депутату України на отримання інформації та ознайомлення з матеріалами справи на стадії досудового слідства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., N 9 - 10, стор. 474, стаття 88) такі зміни:

1. Статтю 25 доповнити частиною 2 та 3 наступного змісту:

"2. Народний депутат України має право у встановленому законодавством порядку звернутися із зверненням до органів і посадових осіб, що здійснюють функції дізнання і досудового слідства, виключно з метою отримання інформації щодо конкретних кримінальних справ, окрім тих що стосуються його особисто, близьких родичів, осіб, що перебувають із ним у безпосередньому підпорядкуванні чи містять інший приватний інтерес.

3. Термін "приватний інтерес" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".".

2. Частину 1 статті 27 викласти в наступній редакції:

"1. Учасники судового провадження, народний депутат України, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді інформації про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення, крім випадків, установлених законом.".

3. Частину 1 статті 221 викласти в наступній редакції:

"1. Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або народного депутата України надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.".

3. Частину 10 статті 290 викласти в наступній редакції

"10. Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, народному депутатові України надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, народного депутата України, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, народний депутат України, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.".

III. Перехідні положення:

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос