Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно обеспечения поступлений в местные бюджеты и оптимизации предоставления медицинской и образовательной субвенции)

Проект закона Украины от 02.04.2015 № 2520
Дата рассмотрения: 02.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення надходжень до місцевих бюджетів та оптимізації надання медичної й освітньої субвенції)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст. 572)

такі зміни:

1. У частині третій статті 241:

а) в абзаці третьому цифри "80" замінити цифрами "60";

б) в абзаці четвертому цифри "20" замінити цифрами "40".

2. у абзаці другому частини п'ятої статті 43 слова "не покриваються" замінити словами "мають покриватися";

3. частину першу ст. 691 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах";

4. частину першу ст. 71 доповнити пунктами 11, 2 такого змісту:

"11) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

2) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування";

5. у пункті другому частини першої ст. 73 слова "та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ" виключити;

статтю 73 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.";

6. у частині другій ст. 77 слова "до 25 грудня року, що передує плановому" замінити словами "не пізніше 2 тижнів після отримання показників міжбюджетних відносин";

7. частину першу ст. 98 доповнити:

а) у пункті 1 після слів "кількість" словами "та щільність";

б) пунктом 11 такого змісту:

"11) географічні особливості території"

8. пункт другий частини третю статті 1032 доповнити словами "та відсоток малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів"

9. пункт перший частини третьої статті 1033 після слова "гірських" доповнити словом "сільських";

10. пункт третій частини третьої статті 1034 після слова "гірських" доповнити словом "сільських";

16. частину першу статті 1035 доповнити абзацом такого змісту:

"Субвенція обов'язково включає програми лікування амбулаторних хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну хворобу нирок V стадії методом гемодіалізу і перитонеального діалізу, а також видатки на боротьбу з онкологічними захворюваннями, туберкульозом, СНІДом."

II. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей закон набирає чинності з 01 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос