Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка обеспечения охраны нотариальной тайны

Проект закона Украины от 02.04.2015 № 2516
Дата рассмотрения: 02.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку забезпечення охорони нотаріальної таємниці

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40-41, 42, ст.492):

частину другу статті 234 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

"12) розкриття інформації, що містить нотаріальну таємницю.";

Розділ IV доповнити новою главою 12-1 такого змісту:

"Глава 12-1. Розгляд судом справ про розкриття інформації, яка містить нотаріальну таємницю

Стаття 290-1. Підсудність

1. Заява заінтересованої особи про розкриття нотаріусом інформації, яка містить нотаріальну таємницю, у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням державної нотаріальної контори, в якій працює державний нотаріус, або за місцем розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, які отримали відомості, що становлять нотаріальну таємницю.

Стаття 290-2. Зміст заяви

1. У заяві до суду про розкриття нотаріусом інформації, яка містить нотаріальну таємницю, має бути зазначено:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить нотаріальну таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява подається представником;

3) найменування та місцезнаходження державної нотаріальної контори, в якій працює державний нотаріус, або місце розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, які отримали відомості, що становлять нотаріальну таємницю, які необхідно розкрити;

4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить нотаріальну таємницю, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;

5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить нотаріальну таємницю, та мету її використання.

Стаття 290-3. Розгляд справи

1. Справа про розкриття нотаріусом інформації, яка містить нотаріальну таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття нотаріальної таємниці, та нотаріуса, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, - з повідомленням тільки заявника.

2. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття нотаріальної таємниці, чи їх представників або представника нотаріуса не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.

3. Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява ґрунтується на спорі, який розглядається в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Стаття 290-4. Рішення суду

1. У рішенні про розкриття нотаріусом інформації, яка містить нотаріальну таємницю, зазначаються:

1) ім'я (найменування) одержувача інформації, його місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника одержувача, коли інформація надається представникові;

2) ім'я (найменування) особи, щодо якої нотаріус має розкрити інформацію, яка містить нотаріальну таємницю, місце проживання або місцезнаходження цієї особи;

3) найменування та місцезнаходження державної нотаріальної контори, в якій працює державний нотаріус або місце розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, які отримали відомості, що становлять нотаріальну таємницю, які необхідно розкрити;

4) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить нотаріальну таємницю, що має бути надана нотаріусом заявнику (заінтересованій особі), та мету її використання.

2. Якщо під час судового розгляду буде встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить нотаріальну таємницю, без підстав та повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заяви.

3. Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копію рішення суд надсилає нотаріусу, який отримав відомості, що становлять нотаріальну таємницю, що потребує розкриття, заявнику та особі, щодо якої надається інформація.

Особа, щодо якої нотаріус розкриває нотаріальну таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.".

2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

статтю 8:

в абзаці 11 після слова "нотаріус" доповнити словами "та інші особи, які згідно закону зобов'язані дотримуватися нотаріальної таємниці" та замінити слово "не має" словом "не мають";

доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"Розкриття інформації, що становить нотаріальну таємницю, здійснюється за рішенням суду, крім випадків, передбачених законом.".

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88):

у пункті 3 частини другої статті 65 після слова "нотаріус" доповнити словами "та інші особи, які згідно закону зобов'язані дотримуватися нотаріальної таємниці";

частину першу статті 309 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

"11) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;";

У зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 12, 13.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос