Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения гарантий прав граждан на общее использование лесных ресурсов

Проект закона Украины от 20.08.2015 № 2515а
Дата рассмотрения: 20.08.2015 Карта проходжения проекта

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій прав громадян на загальне використання лісових ресурсів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Лісовому кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст. 99) із наступними змінами):

1) У частині першій статті 12 після слова "ділянки" додати "лісогосподарського призначення, які не входять до лісового фонду,".

2) у статті 18:

частину другу викласти в такій редакції:

"Тимчасове користування лісами може бути довгостроковим і короткостроковим."

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Довгострокове тимчасове користування лісами для потреб мисливського господарства здійснюється строком від п'ятнадцяти до п'ятдесяти років, а для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт - строком від одного до трьох років."

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

у частині четвертій слова "користувачів лісами" замінити словами "лісокористувачів згідно договору, який укладається у письмовій формі між тимчасовими та постійними лісокористувачами";

у частині п'ятій слова "який підлягає реєстрації в органі виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства." замінити словами "у письмовій формі між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем.".

після частини п'ятої доповнити двома новими частинами сьомою - восьмою такого змісту:

"Договори довгострокового тимчасового користування лісами підлягають реєстрації постійними лісокористувачами та власниками лісів протягом трьох робочих днів з дня їх укладення в органі виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Інформація щодо укладених договорів довгострокового тимчасового користування із зазначенням сторін договору, дати укладання, місця розташування лісової ділянки, її площі, мети та строку використання протягом десяти днів з дня реєстрації договору оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.";

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Короткострокове тимчасове користування лісами здійснюється на строк до одного року.";

у зв'язку з цим частини шосту-восьму вважати відповідно частинами дев'ятою, одинадцятою, дванадцятою;

3) у статті 19:

частину другу доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту

"9) забезпечувати право громадян на загальне використання лісових ресурсів у лісах державної і комунальної власності;

10) не порушувати прав тимчасових лісокористувачів.";

4) частину другу статті 20 доповнити новими пунктами 5-1, 7 такого змісту:

"5-1) не порушувати прав громадян на загальне використання лісових ресурсів;"

"7) у п'ятиденний строк після укладення договору довгострокового тимчасового користування лісами державної або комунальної власності надати копію договору до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.";

5) у пункті 8 статті 31 слова "забороняють відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів" замінити словами "тимчасово забороняють право загального використання лісових ресурсів";

6) статтю 32 доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) приймають рішення щодо тимчасової заборони загального використання лісових ресурсів у лісах державної власності за межами населених пунктів, а також у межах сіл, селищ, міст районного значення під час проведення робіт із застосуванням пестицидів, що спрямовані на запобігання та ліквідацію осередків шкідників лісу;";

7) статтю 33 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) приймають рішення щодо тимчасової заборони загального використання лісових ресурсів у лісах комунальної власності, в межах сіл, селищ, міст під час проведення робіт із застосуванням пестицидів, що спрямовані на запобігання та ліквідацію осередків шкідників лісу;"

8) статтю 66 після частини другої доповнити новими частинами третьою-одинадцятою такого змісту:

"Загальне використання лісових ресурсів у лісах державної і комунальної власності, розташованих на землях оборони, енергетики, природно-заповідного фонду, на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазначали радіоактивного забруднення, а також в межах контрольованих прикордонних районів може бути заборонено або обмежено на підставі та в порядку, визначеному законодавством.

Загальне використання лісових ресурсів може бути тимчасово заборонено за рішенням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в період високої пожежної небезпеки та в період проведення постійними лісокористувачами або власниками лісів робіт із застосуванням пестицидів, що спрямовані на запобігання та ліквідацію осередків шкідників лісу. Порядок встановлення тимчасової заборони загального використання лісових ресурсів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов'язані негайно повідомляти населення про запроваджені ними заборони загального використання лісових ресурсів.

У лісах державної і комунальної власності забороняється встановлення будь-яких огорож та інших споруд, які обмежують право громадян на загальне використання лісових ресурсів, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Заборона або обмеження права громадян на загальне використання лісових ресурсів з підстав, які не передбачені цією статтею не допускається.

Постійні лісокористувачі можуть забороняти загальне використання лісових ресурсів на окремих лісових ділянках при проведенні лісосічних робіт на період проведення рубок, а також встановлювати огорожу з метою запобігання потрави лісових культур мисливськими тваринами.

Спорудження тимчасових будівель, споруд на лісових ділянках дозволяється лише за погодженням із власником лісів або постійним лісокористувачем за заявами тимчасових лісокористувачів. Зміст погоджень із планом розміщення перелічених об'єктів на лісовій ділянці, протягом десяти календарних днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Будівництво капітальних будівель і споруд у лісах державної і комунальної власності забороняється, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Незаконно встановлена огорожа або інші споруда підлягають знесенню особою, яка її встановила, чи за її рахунок постійними лісокористувачами або власниками лісів.";

у зв'язку з цим частину третю вважати частиною дванадцятою;

9) у статті 78:

частину першу доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) систематичного (три і більше разів протягом року) або грубого порушення права громадян на загальне використання лісових ресурсів."

частину другу замінити частиною наступного змісту:

"Припинення права на заготівлю деревини, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового та короткострокового тимчасового користування лісами, у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті здійснюється за клопотанням лісокористувача.";

після частини другої доповнити новими частинами третьою-четвертою наступного змісту:

"Припинення права на заготівлю деревини, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування лісами у випадках, передбачених пунктами 2-4 частини першої цієї статті здійснюється шляхом анулювання лісорубного або лісового квитка за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, власника лісів або постійного лісокористувача, які видали лісорубний або лісовий квиток.

Припинення права на використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами у випадках, передбачених пунктами 5-9 частини першої цієї статті здійснюється господарським судом шляхом розірвання договору довгострокового тимчасового користування лісами за позовом власника лісів або постійного лісокористувача.";

у зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

у новій частині третій після слів "У випадках, передбачених пунктами" цифри "4 - 8" замінити цифрами "4 - 9";

10) статтю 88 виключити;

11) частину другу статті 105 доповнити пунктами 20 і 21 такого змісту:

"20)незаконному встановленні огорож у лісах державної і комунальної власності.

21) незаконному обмеженні прав громадян на загальне використання лісових ресурсів.";

12) Розділ VIII "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1. За погодженням постійного лісокористувача на земельних лісових ділянках допускається тимчасове огородження об'єктів нерухомого майна, споруджених до набрання чинності цим Кодексом у встановленому законом порядку до вирішення питання про зміну цільового призначення відповідних ділянок. Погодження постійного лісокористувача видається на підставі письмової заяви власника об'єкта нерухомості та передбачає план розташування огорожі об'єктів нерухомого майна. Зміст погоджень разом із заявами власників протягом десяти календарних днів з дня їх видачі оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства. Розміщення огорож об'єктів нерухомого майна, які були споруджені на земельних лісових ділянках до набрання чинності Земельним кодексом України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.), залишається незмінним та не потребує погодження постійного лісокористувача.";

2. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132 із наступними змінами):

1) у статті 23:

частину першу доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"систематичного (три і більше разів протягом року) або грубого порушення права громадян на загальне використання лісових ресурсів;";

у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

у абзаці другому частини другої слово "сьомим" замінити словом "восьмим"; а у абзаці третьому частини другої слова "п'ятим, шостим" замінити словами "п'ятим-сьомим"

2) у статті 30 частину другу доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"не порушувати прав громадян на загальне використання лісових ресурсів;";

3) у статті 42 частину другу доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"незаконному обмеженні прав громадян на загальне використання лісових ресурсів;"

у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим-дев'ятнадцятим.

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27) із наступними змінами):

1. У абзаці другому статті 56 після слова "призначення" додати ", які не входять до лісового фонду,".

4. У Законі України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.363) із наступними змінами):

1. Пункт 8 статті 7 викласти в новій редакції:

"8. Лісові ділянки та землі водного фонду, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передавалися у приватну власність для ведення фермерських господарств за винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів (які не входять до лісового фонду) у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власності.".

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122 із наступними змінами):

1) статтю 63 виключити

2) доповнити новою статтею 63-1 такого змісту: 

"СТАТТЯ 63-1. НЕЗАКОННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД НА ЗЕМЛЯХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Незаконне встановлення будівель та споруд, в тому числі - огорож на землях лісогосподарського призначення, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Повторне, протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян - від двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

3) доповнити новою статтею 63-2 такого змісту:

"Стаття 63-2. Незаконне обмеження прав громадян на загальне використання лісових ресурсів

Незаконне обмеження або перешкоджання вільному і безоплатному перебуванню громадян у лісах державної та комунальної власності, незаконне обмеження або перешкоджання громадянам безоплатному та без видачі спеціального дозволу збору для власного споживання дикорослинних трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо у таких лісах, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян - від двадцяти до п'ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. -

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони поєднані із незаконним встановленням огорож у лісах державної та комунальної власності, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян - від двадцяти п'яти до шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.";

4). у частині першої статті 241 цифру "63" замінити на цифру "63-1"

5). у пункті 4 абзацу 2 статті 255 цифру "63" замінити на цифри "63-1, 63-2"

6). у пункті 7 абзацу 2 статті 255 цифру "63" замінити на цифру "63-1".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради 
України 

В. Б. Гройсман

 

Опрос