Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования порядка осуществления уголовного производства в форме частного обвинения

Проект закона Украины от 18.08.2015 № 2512а
Дата рассмотрения: 18.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88) такі зміни:

1) частину 2 статті 42 після слів та цифр "статтею 291" доповнити словами "або особа, визначена у клопотанні про приватне обвинувачення у порядку, передбаченому статтею 4781 цього Кодексу";

2) частину 1 статті 56 доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71) звертатись до суду у порядку, передбаченому цим Кодексом, із клопотанням про приватне обвинувачення";

3) статтю 60 доповнити частиною другою та третьою такого змісту:

"2. У кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364, 365, 366, 367, 368, 3682, 379 Кримінального кодексу України, заявник має право:

1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення;

2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі;

5) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;

6) заявляти відводи та клопотання;

7) давати пояснення;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;

9) знайомитися з матеріалами кримінального провадження після закінчення досудового розслідування;

10) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

11) брати участь у судовому провадженні;

12) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

13) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;

14) звертатись до суду у порядку, передбаченому цим Кодексом, із клопотанням про приватне обвинувачення;

15) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

16) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;

17) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом.

3. Заявника у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником.";

4) у статті 290:

частину сьому після слів "повідомляє потерпілого" доповнити словами "заявника у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

частину десяту після слів "сторонам кримінального провадження, потерпілому" доповнити словами "заявнику у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

5) у статті 314:

доповнити частиною 11 такого змісту:

"11. Після отримання клопотання про приватне обвинувачення суд невідкладно надсилає обвинуваченому копію клопотання про приватне обвинувачення з копіями доданих до нього документів та не пізніше десяти днів з дня надходження клопотання призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження";

пункт 3 частини 3 після слів "або виховного характеру прокурору" доповнити словами "а клопотання про приватне обвинувачення - потерпілому або заявнику";

пункт 4 частини 3 після слів "виховного характеру" доповнити словами "клопотання про приватне обвинувачення";

частину 4 після слів "або виховного характеру" доповнити словами "клопотання про приватне обвинувачення";

6) статтю 325 доповнити частиною 2 такого змісту:

"2. Якщо при здійсненні кримінального провадження у формі приватного обвинувачення в судове засідання не прибув за викликом потерпілий або заявник, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття його до суду. Повторне неприбуття в судове засідання потерпілого або заявника, який був викликаний у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом у інший спосіб), без поважних причин, прирівнюється до його відмови від обвинувачення і має наслідком закриття кримінального провадження за відповідним обвинуваченням.";

7) статтю 337 доповнити частиною 21 такого змісту:

"21. Під час судового розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення потерпілий або заявник, шляхом подання відповідного клопотання, може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання обвинувачення.";

8) у статті 338:

частину другу після слів "його представнику та законним представникам" доповнити словами "заявнику у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

частину третю після слів "головуючий зобов'язаний роз'яснити потерпілому" доповнити словами "заявнику у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

9) у статті 340:

частину першу після слів "його представнику та законним представникам" доповнити словами "заявнику у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

частину другу після слів "головуючий роз'яснює потерпілому" доповнити словами "заявнику у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

частину третю після слів "якщо потерпілий" доповнити словами "заявник у кримінальних провадженнях, передбачених частиною другою статті 60 цього Кодексу";

частину четверту після слів "потерпілий" доповнити словами "або заявник";

частину п'яту після слів "повторне неприбуття в судове засідання потерпілого" доповнити словами "або заявника";

10) частину 2 статті 347 доповнити реченням такого змісту: "При здійсненні кримінального провадження у формі приватного обвинувачення судовий розгляд починається з оголошення потерпілим або заявником короткого викладу клопотання про приватне обвинувачення, якщо учасники судового провадження не заявили клопотання про оголошення клопотання про приватне обвинувачення в повному обсязі.";

11) частину 1 статті 351 викласти в такій редакції:

"1. Допит обвинуваченого починається з пропозиції головуючого надати показання щодо кримінального провадження, після чого обвинуваченого першим допитує прокурор, а при здійсненні кримінального провадження у формі приватного обвинувачення - потерпілий або заявник, після чого обвинуваченого допитує захисник. Після цього обвинуваченому можуть бути поставлені запитання потерпілим, іншими обвинуваченими, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також головуючим і суддями. Крім того, головуючий має право протягом всього допиту обвинуваченого ставити йому запитання для уточнення і доповнення його відповідей.";

12) у статті 477:

пункт 1 частини 1 після слів "умисне знищення або пошкодження майна без обтяжуючих обставин" доповнити словами "частиною другою статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах)";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Кримінальне провадження, передбачене частиною другою статті 60 цього Кодексу, набуває статусу приватного та здійснюється за процедурою приватного обвинувачення, якщо після закриття такого кримінального провадження слідчим чи прокурором було подано до суду потерпілим або заявником клопотання про приватне обвинувачення.".

13) доповнити статтею 4781 такого змісту:

"Стаття 478-1. Особливості судового провадження у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

1. Судове провадження у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення або у кримінальному провадженні, передбаченому частиною другою статті 60 цього Кодексу у разі закриття такого кримінального провадження слідчим, прокурором, здійснюється без участі прокурора згідно із загальними правилами судового провадження, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї статті.

2. У випадку закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення або кримінального провадження, передбаченого частиною другою статті 60 цього Кодексу, слідчим, прокурором на стадії досудового розслідування потерпілий або заявник має право звернутися до суду із клопотанням про приватне обвинувачення.

3. Клопотання про приватне обвинувачення може бути подане потерпілим, або заявником, або їхнім представником протягом двох місяців з моменту отримання потерпілим або заявником постанови про закриття кримінального провадження.

4. Постанова про закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення або кримінального провадження, передбаченого частиною другою статті 60 цього Кодексу, вважається скасованою з моменту подання до суду клопотання про приватне обвинувачення.

5. Клопотання про приватне обвинувачення повинна містити:

1) найменування суду до якого подається клопотання;

2) анкетні відомості обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

3) анкетні відомості потерпілого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

4) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення;

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину;

7) перелік документів, що додаються до клопотання.

До клопотання про приватне обвинувачення додаються:

1) цивільний позов, якщо він був пред'явлений потерпілим під час досудового розслідування;

2) копія клопотання, цивільного позову та копії всіх документів, що додаються до клопотання, для обвинуваченого.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос