Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Едином государственном реестре военнообязанных

Проект закона Украины от 13.08.2015 № 2504а
Дата рассмотрения: 13.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

Цей Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць (далі - військовозобов'язані (призовники).

Стаття 1. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

1. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для накопичення, зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення військового обліку громадян України військовозобов'язаних (призовників).

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

ведення військового обліку громадян - військовозобов'язаних (призовників);

планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;

інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Обов'язковість державної реєстрації. Відомості про військовозобов'язаних (призовників) незалежно від місця їх проживання або перебування підлягають внесенню до Реєстру.

2. Повнота відомостей. Держава гарантує повноту відомостей Реєстру військовозобов'язаних (призовників), їх коректність, а також ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі.

3. Однократність включення відомостей до Реєстру. Військовозобов'язаний (призовник) може бути включений до Реєстру лише один раз.

4. Поновлення відомостей Реєстру. База даних Реєстру із визначеною періодичністю або на вимогу розпорядника Реєстру (внесення чи знищення записів, зміна чи уточнення даних у разі їх зміни) оновлюється у строки, встановлені цим Законом.

5. Захищеність Реєстру. Держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Органи Реєстру

1. До органів Реєстру належать:

розпорядник Реєстру;

органи адміністрування Реєстру;

органи ведення Реєстру.

2. Розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України. Розпорядник Реєстру:

забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;

забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

має доступ до всієї бази даних Реєстру та її використання в повному обсязі в інтересах обліку і комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту України;

забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до вимог цього Закону;

забезпечує резервування бази даних Реєстру;

здійснює ведення системних класифікаторів;

надає програмні та інші засоби доступу до Реєстру;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Органом адміністрування Реєстру є обласний військовий комісаріат, оперативні командування (в межах повноважень за військово-адміністративним поділом території України) та уповноважений розпорядником Реєстру структурний підрозділ Генерального штабу Збройних Сил України.

Органи адміністрування Реєстру:

здійснюють аналітичну обробку даних, планування заходів мобілізації та розподілу мобілізаційного ресурсу;

забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та відповідність інформації, наданої органами державної влади, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.

4. Органом ведення Реєстру у районі, районі в містах Києві і Севастополі, у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, у районі в місті обласного значення з районним поділом є районний (міський) військовий комісаріат.

Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру, організовують уточнення облікових даних військовозобов'язаних (призовників), забезпечують наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, які отримуються органами ведення Реєстру від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.

Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.

Внесення до бази даних Реєстру змін, нових записів, знищення записів бази даних Реєстру здійснюється органами Реєстру.

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов'язаних (призовників):

персональні дані;

службові дані.

2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 7. Персональні дані

1. До персональних даних військовозобов'язаного (призовника) належать:

прізвище;

власне ім'я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження);

реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа);

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані

1. До службових даних військовозобов'язаного (призовника) належать відомості щодо:

військового обов'язку (досягнення призовного віку та постановка на військовий облік, призов на військову службу, вид проходження військової служби, звільнення з військової служби, зарахування в запас або у відставку, виключення з військового обліку (поновлення), наявність відстрочки від призову);

визнання учасником бойових дій, нагородження державними нагородами, наявності вченого ступеня, вченого звання;

наявності допуску до державної таємниці;

стану здоров'я;

військового звання, військово-облікової спеціальності військовозобов'язаного, посад, типів (зразків) озброєння та військової техніки, на яких проходив військову службу, наявності посвідчення водія, дозволу на придбання та зберігання і носіння вогнепальної та травматичної зброї;

інші відомості, визначені в особовій справі призовника та обліковій картці військовозобов'язаного.

Стаття 9. Права та обов'язки військовозобов'язаних (призовників)

1. Військовозобов'язаний (призовник) має право:

отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та про відомості щодо себе, які внесені до Реєстру;

звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису щодо себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

2. Військовозобов'язаний (призовник) зобов'язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні та службові дані, які вносяться до Реєстру.

Стаття 10. Гарантії захисту та безпеки персональних та службових даних

1. Розпорядник Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема цілісності бази даних Реєстру, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних (відповідно до цього Закону, Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України.

Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов'язкові для органів адміністрування та ведення Реєстру правила доступу до бази даних Реєстру.

3. За внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов'язаних (призовників) органи ведення Реєстру несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 11. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх військовозобов'язаних (призовників).

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру.

3. Персональні та службові дані військовозобов'язаних (призовників) вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх даних військовозобов'язаних (призовників), передбачених статтями 7 і 8 цього Закону.

Стаття 12. Ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає:

внесення запису про військовозобов'язаних (призовників) до бази даних Реєстру при постановці на облік або при відновленні на військовому обліку (з перевіркою відповідності персональних та службових даних військовозобов'язаних (призовників) існуючим обліковим даним);

внесення змін до персональних та службових даних військовозобов'язаних (призовників) на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

знищення запису Реєстру у разі виявлення неодноразового запису.

Формування бази даних Реєстру на етапі його введення в експлуатацію здійснюється розпорядником Реєстру шляхом перенесення до бази даних Реєстру відомостей, наданих Центральною виборчою комісією, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, центральним органом виконавчої влади, що формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, а також перенесення даних військовозобов'язаних (призовників) із облікових карток та особових справ органами ведення Реєстру.

У разі коли відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила запис (в електронній формі).

2. Органи ведення Реєстру здійснюють постійне поновлення відомостей щодо військовозобов'язаних (призовників). Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які подаються органу ведення Реєстру військовозобов'язаними (призовниками), та відомостей, які подаються розпоряднику Реєстру, зокрема:

1) Центральна виборча комісія подає відомості стосовно всіх громадян України віком від 18 до 60 років про:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження/смерті;

місце народження;

місце проживання;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, подає відомості стосовно всіх громадян України віком від 17 до 60 років, про їх виїзд за межі держави та повернення до України;

3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, подає відомості стосовно всіх громадян України, які проходять навчання у вищих навчальних закладах України за денною формою навчання;

4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, подає:

- відомості, які внесені до Єдиного державного демографічного реєстру, стосовно всіх громадян України (військовозобов'язаних (призовників), які змінюють місце проживання/перебування, віком від 17 до 60 років про:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження/смерті;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа);

- відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;

- відцифрований образ обличчя особи.

Відомості, передбачені частиною третьою цієї статті, подаються щомісяця із змінами щодо зазначених відомостей до розпорядника Реєстру;

5) центральний орган виконавчої влади, що формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, за запитом розпорядника Реєстру подає відомості щодо відповідності даних військовозобов'язаного (призовника) існуючим обліковим даним про військовозобов'язаного (призовника) - об'єкта запиту:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження;

місце народження та місце проживання;

джерела отриманих доходів (відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору) за останній звітний період;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Порядок ведення Реєстру затверджується Міністерством оборони України.

3. Розпорядник Реєстру має право в установленому порядку вимагати відомості стосовно громадян України, що передбачені статтями 7 і 8 цього Закону, з існуючих та новоутворених реєстрів органів державної влади та місцевого самоврядування.

Обмін відомостями, передбаченими частиною третьою цієї статті, здійснюється централізовано в електронному вигляді або через інформаційні програмні засоби у порядку, визначеному Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про захист персональних даних".

Відомості про громадян України, які не є військовозобов'язаними (призовниками) та не можуть набути цього статусу, знищуються органами Реєстру в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Стаття 13. Фінансування Реєстру

1. Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обов'язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр.

Стаття 14. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 15. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити Кодекс статтею 2117 такого змісту:

"Стаття 2117. Внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов'язаних (призовників) до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних

Внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов'язаних (призовників) до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних посадовою особою органу ведення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, на яку покладено такий обов'язок, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у частині першій статті 235 після слів "про військовозобов'язаних і призовників" доповнити словами ", про внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов'язаних і призовників до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних", а цифри "2116" замінити цифрами "2117";

2) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., N 38, ст. 324; 2009 p., N 38, ст. 535; 2013 p., N 21, ст. 208; 2014 p., N 29, ст. 942; 2015 p., N 22, ст. 151):

частину першу статті 34 викласти в такій редакції:

"1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов'язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов'язаних та реєструються у Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати.";

частину першу статті 38 викласти в такій редакції:

"1. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.".

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос