Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения избирательных прав внутренне перемещенных лиц

Проект закона Украины от 21.08.2015 № 2501а-1
Дата рассмотрения: 21.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про місцеві вибори" (Голос України, 2015, N 143 - 144):

1. Частину другу статті 3 викласти у такій редакції:

"Документами, які посвідчують особу, підтверджують громадянство та засвідчують місце проживання виборця на місцевих виборах, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) паспорт громадянина України та довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для осіб, визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які змінили виборчу адресу відповідно до вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців")".

2. Частину третю статті 3 викласти у такій редакції:

"Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання, а для виборців - внутрішньо переміщених осіб, які змінили виборчу адресу відповідно до вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців", за адресою фактичного проживання, визначеною довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи".

3. Частину сьому статті 77 викласти у такій редакції:

"Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі залишатися не може.

При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у пунктах 1 - 2 частини другої статті 3 цього Закону (для виборця - внутрішньо переміщеної особи, який змінив виборчу адресу відповідно до вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців", за умови пред'явлення документів, зазначених у пункті 3 частини другої статті 3 цього Закону), наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі "Примітка" щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису "Голосує за місцем перебування") надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії зобов'язаний вписати своє прізвище і розписатися у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставити на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені".

2) У Законі України "Про Державний Реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 20, стор. 764):

1. Частину другу статті 8 викласти у такій редакції:

"Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", якщо інше не передбачено цим Законом".

2. Статтю 8 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Виборча адреса виборця, який є внутрішньо переміщеною особою, визначається за адресою його фактичного проживання, зазначеною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

3. Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:

"Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Внутрішньо переміщена особа, місце проживання якої зареєстровано на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", яка звертається до органу ведення Реєстру за місцем свого фактичного проживання на території України, додатково пред'являє довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру".

4. Частину четверту статті 19 викласти у такі редакції:

"Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - сьомої статті 8 цього Закону. При цьому виборча адреса виборця - внутрішньо переміщеної особи, зазначеного у частині другій цієї статті, за його бажанням, зазначеним у заяві, передбаченій частиною другою цієї статті, може бути визначена відповідно до частини сьомої статті 8 цього Закону".

5. Статтю 20 викласти у такій редакції:

"Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси (крім виборця - внутрішньо переміщеної особи) виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Кожен виборець, який є - внутрішньо переміщеною особою, місце проживання якого зареєстровано на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", з метою зміни його виборчої адреси відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня голосування на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах звернутися до органу ведення Реєстру за місцем взяття його на облік як внутрішньо переміщеної особи із заявою про зміну його виборчої адреси. У заяві зазначається виборча адреса такого виборця та адреса, визначена за місцем його фактичного проживання, яку виборець просить визнати його новою виборчою адресою. Адреса фактичного проживання визначається відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої в структурному підрозділі місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення. Копія довідки додається до заяви про зміну виборчої адреси.

4. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, передбаченій частиною першою та другої цієї статті, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною п'ятої цієї статті).

5. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви, крім випадку, передбаченого частиною третьої цієї статті. За підсумками вивчення заяв, зазначених у частині першій та другій цієї статті, керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

6. Орган ведення Реєстру проводить перевірку дійсності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка була подана виборцем, зазначеним у частині третій цієї статті, шляхом звернення до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення, який видав відповідну довідку. Порядок проведення відповідної перевірки визначається Центральною виборчою комісією.

7. За підсумками вивчення заяви, зазначеної у частині третій цієї статті, за умови її відповідності вимогам, передбаченим частиною третьою цієї статті, проведення перевірки, передбаченої частиною шостою цієї статті, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця. У разі подання заяви, оформленої з порушенням вимог частини третьої цієї статті, чи у випадку, якщо особа, яка звернулась із заявою, не включена до Реєстру, або якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця, керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, поданої згідно з частиною третьою цієї статті.

8. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця.

9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

10. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій - третій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою (у випадку з особою, зазначеною у частині третій цієї статті, повідомлення надсилається лише на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою).

11. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій - третій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

12. Виборець, що звернувся із заявою, зазначеною в частині третій цієї статті, який вже змінював виборчу адресу відповідно до частин третьої, сьомої, восьмої цієї статті, може звернутися із заявою до органу ведення Реєстру про зміну виборчої адреси не раніше, ніж через 365 днів після дати внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси такого виборця. Виборча адреса такого виборця може бути змінена лише у випадку, якщо довідка про взяття на облік внутрішньої переміщеної особи, в якій зазначена адреса його фактичного проживання, отримана не пізніше, ніж за шість календарних місяців до дня голосування на чергових загальнонаціональних чи місцевих виборах.

13. У разі наявності офіційних рішень про призначення позачергових, проміжних чи повторних загальнонаціональних чи місцевих виборів на момент звернення виборця, із заявою, зазначеною в частині третій цієї статті, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу.

14. Виборча адреса виборця, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, може бути визначена за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" із дотриманням умов, передбачених частинами тринадцятою-чотирнадцятої цієї статті".

5. Статтю 22 після частини двадцять другої доповнити новою частиною такого змісту:

"23. Керівник структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення у відповідь на звернення, передбачене частиною шостою статті 20 цього Закону, надає органу ведення Реєстру інформацію про дійсність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи".

3) У Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 1, ст. 1):

1) Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:

"Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законодавством".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

III. Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня набуття чинності цього Закону:

• привести власні рішення у відповідність до вимог цього Закону;

• забезпечити ведення та функціонування Державного реєстру виборців у відповідності до вимог цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос