Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территориальной обороны

Проект закона Украины от 10.08.2015 № 2489а
Дата рассмотрения: 10.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо територіальної оборони

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2010 р., N 40, ст. 524; 2013 р., N 15, ст. 98, N 41, ст. 550; 2014 р., N 12, ст. 193):

1) статтю 2 доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) підготовку і ведення територіальної оборони;";

2) пункт 4 статті 18 після слів "громадського порядку" доповнити словами ", територіальною обороною";

3) пункт 2 статті 27 після слів "мобілізаційною підготовкою" доповнити словами ", підготовкою і веденням територіальної оборони".

2. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 2, ст. 8; 2006 р., N 26, ст. 215; 2009 р., N 19, ст. 258; 2013 р., N 38, ст. 499; 2014 р., N 25, ст. 890):

1) абзац тринадцятий частини третьої статті 11 після слів "людських ресурсів" доповнити словами ", а Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в особливий період";

2) частину четверту статті 12 викласти в такій редакції:

"В особливий період відповідним органам військового управління Збройних Сил України підпорядковуються визначені в установленому порядку Генеральним штабом Збройних Сил України органи управління, інші органи, загони, частини, підрозділи, установи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.";

3) у статті 18:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період на всій території України або в окремих її місцевостях (крім зон/районів проведення бойових дій) із завданнями:";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"З настанням особливого періоду наказом Генерального штабу Збройних Сил України вводиться в дію Зведений план територіальної оборони України.".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною такого змісту:

"Проведенню заходів, пов'язаних з підготовкою та веденням територіальної оборони в межах законодавства, сприяють громадські об'єднання, утворені в установленому законом порядку.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

4) у тексті Закону слова "громадські організації" в усіх відмінках замінити словами "громадські об'єднання" у відповідному відмінку.

3. Частину другу статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2010 р., N 12, ст. 117; 2014 р., N 17, ст. 595; 2015 р., N 22, ст. 150) після слів "спеціального призначення" доповнити словами ", Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

4. Частину третю статті 11 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 25, ст. 890) доповнити реченням такого змісту: "Комплектування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в особливий період організовує Генеральний штаб Збройних Сил України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос