Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования порядка въезда на неконтролируемую территорию и выезда с нее граждан Украины и иностранцев (лиц без гражданства))

Проект закона Украины от 30.03.2015 № 2488
Дата рассмотрения: 30.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства))

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до законодавчих актів України:

1. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст. 232) доповнити статтею 13-1 наступного змісту:

"Стаття 13-1. Порядок переміщення в зоні проведення антитерористичної операції, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства)

1. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в'їзд в район проведення антитерористичної операції і та виїзд з нього, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї через блокпости, контрольні пункти за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України згідно Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Вимагати пред'явлення будь-яких інших дозвільних документів забороняється.

2. На фізичних осіб, які в'їжджають в район проведення антитерористичної операції, неконтрольовану територію та виїжджають з неї, поширюється дія Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

3. В'їзд іноземців, осіб без громадянства в район проведення антитерористичної операції, неконтрольовану територію та виїзд з неї допускається лише за наявністю паспортного документа та перепустки, що видається у встановленому чинним законодавством України порядку.".

2. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст. 179) викласти статтю 14-1 в наступній редакції:

"Стаття 14-1. Порушення іноземцями або особами без громадянства правил перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду з/на тимчасово окуповану територію, в зоні проведення антитерористичної операції, в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї

1. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули до контрольних пунктів в'їзду - виїзду з тимчасово окупованої території або зони проведення антитерористичної операції, неконтрольованої території, без відповідного дозволу, не дозволяється подальший проїзд та в найкоротший строк вони повертаються на тимчасово окуповану територію або неконтрольовану територію, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в'їзду - виїзду до їх повернення.

Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі проставляється відмітка про заборону в'їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 цього Закону.".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос