Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О трансграничном сотрудничестве" (относительно улучшения механизмов трансграничного сотрудничества)

Проект закона Украины от 06.08.2015 № 2480а
Дата рассмотрения: 06.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про транскордонне співробітництво" (щодо покращення механізмів транскордонного співробітництва)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 499; 2010 р., N 12, ст. 116; 2014 р., N 4, ст. 61):

1) Статтю 6 викласти у такій редакції:

"Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює Міжвідомча комісія при Кабінеті Міністрів України, що утворюється постановою Кабінету Міністрів України під головуванням віце-прем'єр-міністра, до компетенції якого відносяться питання регіонального розвитку. Робота Комісії організується на базі центрального органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку з обов'язковим залученням центральних органів виконавчої влади з питань економічного розвитку та зовнішньої політики. Верховну Раду України та інші центральні органи виконавчої влади і регіони України у Міжвідомчій комісії представляють компетентні керівні працівники структурних підрозділів з питань регіонального розвитку та/або європейської інтеграції. Порядок координації та контролю транскордонного співробітництва встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

2) У статті 9:

1. Частину першу після слів "транскордонного співробітництва" доповнити словами "в межах вже діючих інституцій транскордонного співробітництва та для реалізації нових сучасних форм транскордонного співробітництва, вироблених на міжнародному рівні.".

2. У частині другій:

Перед словами "статус функцій" доповнити словами "Механізми утворення";

Після слів "Про транскордонне співробітництво" доповнити словами "актами ЄС і Ради Європи, приєднання до яких передбачається чинними міжнародними договорами України";

Частину третю доповнити новим реченням такого змісту:

"В інших випадках українською стороною має створюватись юридична особа, яка виступає співзасновником органу транскордонного співробітництва, який розміщається поза межами території України".

3) Статтю 11 викласти у такій редакції:

"Державна підтримка проектів (програм) транскордонного співробітництва надається у вигляді співфінансування та інших видів сприяння, передбачених чинним законодавством, які відповідають актуальним пріоритетам сталого соціально-економічного і просторового розвитку регіонів і територіальних громад України та європейської інтеграції, а також відповідних двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів.

Порядок відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва для надання державної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Державні програми розвитку транскордонного співробітництва розробляються суб'єктами транскордонного співробітництва України, погоджуються з центральними органами виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у сферах регіонального і економічного розвитку та зовнішніх зносин, а також з центральними органами виконавчої влади, які визначені виконавцями заходів, передбачених відповідною державною програмою, а також з розпорядником коштів державної програми, і подаються в установленому законодавством порядку Кабінету Міністрів України.".

3) У частині першій статті 12:

У абзаці першому після слів "методичну, організаційну" доповнити словами "і фінансову";

У другому абзаці перед словами "порядок підготовки проектів (програм) доповнити словами "узгоджують";

У третьому абзаці після слів "розробляють положення" доповнити словами "про оцінку і відбір";

У четвертому абзаці слово "проводять" перед словами "моніторинг виконання" замінити на слово "здійснюють";

У шостому абзаці перед словами "у межах" доповнити словом "забезпечують";

Частину першу статті 12 доповнити новим абзацом другим "сприяють запровадженню нових форм і засобів здійснення транскордонного співробітництва, які найбільш повно відповідають його сучасним можливостям".

У зв'язку з чим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос