Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О запрещении политической рекламы

Проект закона Украины от 04.08.2015 № 2474а
Дата рассмотрения: 04.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону політичної реклами

Метою цього закону є запровадження заборони реклами політичних партії, а також окремих пов'язаних з політичною рекламою форм передвиборчої агітації політичних партій та кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати, депутати місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.

Стаття 1. Заборона реклами політичних партій

1. Реклама політичних партій в аудіовізуальних засобах масової інформації, крім випадку, вказаного в пункті першому частини першої статті 2 цього Закону, та на носіях зовнішньої реклами заборонена. Заборонено використовувати як елемент реклами, у тому числі соціальної, назву (визначальну частину назви) політичної партії та її символіку (визначальну частину такої символіки).

2. Політична партія не може сплачувати грошові кошти та передавати будь-яке інше майно на користь телерадіоорганізації на виконання цивільно-правових договорів або з будь-якої іншої підстави, прямо чи опосередковано, у тому числі через сплату (передання) третій особі, щодо якої політичній партії завчасно, тобто до сплати (передання), відомо або має бути відомо, що така третя особа сплатить (передасть) всі або частину отриманих коштів (іншого майна) на користь телерадіоорганізації; зокрема, політична партія не може бути спонсором передач (програм) в аудіовізуальних засобах масової інформації.

Стаття 2. Заборона окремих пов'язаних з політичною рекламою форм передвиборчої агітації

1. Заборонена передвиборча агітація політичних партій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати, депутати місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів:

1) з використанням аудіовізуальних засобів масової інформації (за винятком передвиборчої агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються для підготовки і проведення виборів);

2) з використанням носіїв зовнішньої реклами.

2. Політичну рекламу, яку поширюють у друкованому засобі масової інформації, має супроводжувати інформація про прізвище, ім'я (всі власні імена), по батькові (за явності) або найменування замовника поширення такої політичної реклами.

3. Політична реклама в друкованому засобі масової інформації має бути чітко відокремлена від іншої інформації, у тому числі від іншої реклами.

Політична реклама в друкованому засобі масової інформації має бути розміщена під рубрикою "Передвиборча агітація".

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до дня прийняття цього Закону, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Цей Закон регулює цивільні відносини, пов'язані зі здійсненням передвиборчої агітації, що виникли до набрання ним чинності, відповідно до статті 5 Цивільного кодексу України.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) частину другу статті 14 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 39, ст. 181, зі змінами та доповненнями) виключити;

2) у статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 10, ст. 43, зі змінами та доповненнями):

а) частину першу після слів "телебачення і радіомовлення" доповнити словами ", про вибори та про рекламу";

б) частину другу після слів "цього Закону" доповнити словами ", законів про вибори, про рекламу";

3) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 10 - 11, ст. 73):

а) у статті 66:

в абзаці другому частини п'ятої слова ", та вартість участі у такій передачі" виключити;

абзац четвертий частини п'ятої виключити;

б) у статті 68:

пункт четвертий частини другої викласти в редакції:

"4) оприлюднення в друкованих засобах масової інформації політичної реклами, інтерв'ю, нарисів, інших публікацій та повідомлень;";

пункт шостий частини другої виключити;

в абзаці третьому частини сьомої слова "телепередач чи" виключити;

в абзаці третьому частини восьмої слова "телепередач чи" виключити;

частину дванадцяту виключити;

в) у статті 71:

у частині п'ятій слова "ефірного часу чи" виключити;

частину шосту викласти в редакції:

"6. Відповідні засоби масової інформації встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі для проведення передвиборчої агітації за рахунок коштів виборчих фондів не пізніше як за сто днів до дня голосування у розмірі не вище середньоарифметичного значення ціни комерційної реклами (реклами, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останні три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. Засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різної за кількістю потенційної аудиторії друкованої площі.";

у частині сьомій слова "чи ефірного часу" та "(для друкованих засобів масової інформації)" виключити;

в абзаці першому частини восьмої слова "та одиниці ефірного часу" та "чи ефірного часу" виключити;

в абзаці другому частини восьмої слова "чи ефірного часу" виключити;

у частині дев'ятій слова "ефірний час" та "ефірного часу чи" виключити;

г) у статті 72:

у частині першій слово "усіх" замінити словами "державної та комунальної";

частини десяту та тринадцяту виключити;

4) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 14, ст. 81, зі змінами та доповненнями):

а) у статті 58:

пункт четвертий абзацу другого частини першої викласти в редакції:

"4) оприлюднення в друкованих засобах масової інформації політичної реклами, інтерв'ю, нарисів, інших публікацій та повідомлень;";

пункт шостий абзацу другого частини першої виключити;

у пункті сьомому абзацу другого частини першої слова "телепередач чи" виключити;

у частині дев'ятій абзац третій виключити;

б) у статті 60:

у частині п'ятій слова "ефірного часу чи" виключити;

частину шосту викласти в редакції:

"6. Відповідні засоби масової інформації не пізніше як за сто днів до дня виборів встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі для проведення передвиборчої агітації за рахунок коштів виборчих фондів не пізніше як за сто днів до дня виборів у розмірі не вище середньоарифметичного значення ціни комерційної реклами (реклами, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останні три квартали року, що передує року проведення виборів Президента України. Засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різної за кількістю потенційної аудиторії друкованої площі.

Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 квітня року, що передує року проведення чергових виборів Президента України, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому цією статтею. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України".

Розцінки вартості одиниці друкованої площі для проведення передвиборчої агітації не можуть змінюватись протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому кандидату на пост Президента України чи партії, що висунула кандидата на пост Президента України.";

в) у статті 61:

у частині першій слова "усіх форм" замінити словами "державної форми";

частини дев'яту та дванадцяту виключити;

г) у статті 62 частину сьому виключити;

ґ) у частині четвертій статті 64 слова "частини дев'ятої статті 61 і" виключити.

4. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос