Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия

Проект закона Украины от 03.08.2015 № 2467а
Дата рассмотрения: 03.08.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) доповнити Кодекс статтею 1561 такого змісту:

"Стаття 1561. Сексуальне домагання дитини

1. Схиляння малолітньої чи неповнолітньої віком до шістнадцяти років дитини, у тому числі з використанням комп'ютерних чи/та телекомунікаційних мереж, до зустрічі з метою вчинення щодо неї будь-якого злочину, передбаченого статтями 152, 153, 155, 156 цього Кодексу, або з метою виготовлення за її участю творів, зображень чи інших предметів порнографічного характеру -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 - 156, 301 - 3012 цього Кодексу, -

караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.";

2) у статті 301:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Ввезення в Україну продукції порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або її виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або її збут чи розповсюдження, а також примушування до участі у створенні такої продукції -";

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру або з використанням комп'ютерних чи/та телекомунікаційних мереж, а також збут малолітнім, неповнолітнім чи розповсюдження серед них продукції порнографічного характеру -";

абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:

"4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування чи втягнення малолітніх, неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, -";

абзац перший частини п'ятої після слів "у великому розмірі" доповнити словами ", а так само примушування чи втягнення малолітнього, неповнолітнього до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, вчинене особою, від якої малолітня, неповнолітня особа була у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, -";

у примітці до статті слово "Отримання" замінити словами і цифрами "У статтях 301 і 3012 цього Кодексу отримання";

3) доповнити Кодекс статтями 3011 і 3012 такого змісту:

"Стаття 3011. Виготовлення, придбання, зберігання, переміщення творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, без мети збуту

1. Ввезення в Україну, виготовлення, придбання, зберігання або перевезення чи інше переміщення творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, без мети збуту -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією продукції порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією продукції порнографічного характеру, засобів її виготовлення і розповсюдження.

Стаття 3012. Проведення видовищного заходу порнографічного характеру

1. Організація, проведення видовищного заходу порнографічного характеру -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією продукції порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження.

2. Організація, проведення видовищного заходу порнографічного характеру, якщо у цьому заході бере участь малолітня, неповнолітня дитина або використовується образ дитини, або примушування чи втягнення малолітньої, неповнолітньої дитини до участі у цьому заході -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, а так само примушування чи втягнення малолітньої, неповнолітньої дитини до участі у видовищному заході порнографічного характеру, вчинене особою, від якої малолітня, неповнолітня дитина була у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Відвідування видовищного заходу порнографічного характеру, в якому завідомо для відвідувача братиме участь малолітня, неповнолітня дитина або використовуватиметься образ дитини, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 13, ст. 88):

1) у статті 224:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли вік особи не встановлено, але є підстави вважати, що особа є малолітньою або неповнолітньою, до з'ясування цих відомостей допит проводиться за правилами, передбаченими статтею 226 цього Кодексу.";

2) у статті 226:

частину першу доповнити реченнями такого змісту: "Слідчий, прокурор може допустити до участі у допиті іншу особу на вибір малолітньої, неповнолітньої особи. За можливості всі допити малолітнього, неповнолітнього свідка, потерпілого мають проводитися однією і тією ж особою.";

доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:

"2. Допит малолітньої, неповнолітньої особи проводиться без необґрунтованої затримки після події злочину у спеціально обладнаному, прилаштованому для цих цілей приміщенні та за допомогою чи із застосуванням технічних засобів аудіо- чи відеозапису.".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Тривалість допиту малолітньої або неповнолітньої особи повинна бути зменшена або допит відмінено за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря.";

3) назву, частини першу і другу статті 227 викласти у такій редакції:

"Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога, соціального педагога, лікаря або інших осіб у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи

1. Під час проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, педагога, психолога або соціального педагога, а у разі потреби - лікаря.

Слідчий, прокурор може допустити до участі у допиті іншу особу на вибір малолітньої, неповнолітньої особи.

2. До початку слідчої (розшукової) дії законному представнику, педагогу, психологу, соціальному педагогу, лікарю та іншим особам, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії, роз'яснюється їх право за дозволом ставити уточнюючі запитання малолітній або неповнолітній особі.";

4) частини першу і третю статті 354 викласти у такій редакції:

"1. Допит малолітнього, неповнолітнього свідка проводиться в присутності законного представника, педагога, психолога чи соціального педагога, а у разі потреби - лікаря. Головуючий може допустити до участі у допиті іншу особу на вибір малолітньої, неповнолітньої особи.

Допит не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а в цілому - понад дві години на день. Тривалість допиту може бути зменшена за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря.";

"3. До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу, соціальному педагогу, лікарю та іншим особам, які беруть участь у судовому розгляді роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми під час допиту, а також право протестувати проти запитань та ставити запитання. Головуючий має право відвести поставлене питання.".

3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191; 2014 р., N 67, ст. 80):

1) доповнити Закон статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Вимоги до осіб, які працюють у контакті з дітьми

Особи, які працюють у постійному контакті з дітьми в навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, повинні мати високі моральні якості, а також бути ознайомленими з інформацією про захист дітей від усіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації і сексуального розбещення та торгівлі людьми.

Забороняється працювати у контакті з дітьми особам, які були засуджені за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.";

2) у частині шостій статті 10 слова "встановлюється законодавством" замінити словами "визначається Кабінетом Міністрів України".

4. У Законі України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192; 2010 р., N 10, ст. 105):

1) частину першу статті 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"видовищний захід порнографічного характеру - публічний показ у будь-якій формі продукції порнографічного характеру та/або сценічні дії, метою яких є втілення порнографічних дій;".

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

2) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Захист дітей від негативного впливу продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру

З метою захисту морального та фізичного життя дітей забороняється:

втягнення дітей у діяльність із виробництва та обігу продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, надання послуг, а також організація і проведення видовищних заходів порнографічного, сексуального чи еротичного характеру;

розповсюдження продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, надання послуг і проведення видовищних заходів порнографічного, сексуального чи еротичного характеру серед дітей;

використання образу дітей у будь-якій формі у продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру і видовищних заходах порнографічного, сексуального чи еротичного характеру;

виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;

пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.";

3) у тексті Закону слово "неповнолітні" в усіх відмінках замінити словами "малолітні, неповнолітні" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос