Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении запрета (моратория) на промышленный вылов водных живых ресурсов на некоторых водоемах Украины

Проект закона Украины от 27.07.2015 № 2454а
Дата рассмотрения: 27.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про введення заборони (мораторію) на промисловий вилов водних живих ресурсів на деяких водоймах України

Цей Закон врегульовує питання збалансованого використання водних живих ресурсів, створює сприятливі умови для їх природного відтворення та встановлює заборону на здійснення промислового рибальства на деяких рибогосподарських водних об'єктах України.

Стаття 1. Введення заборони на здійснення промислового рибальства

1. З часу дії цього закону вводиться заборона на здійснення промислового рибальства на водних об'єктах басейну Дніпра, Південного Бугу, Західного Бугу, Сіверського Донця.

Законопроект не стосується спеціальних промислових зон в акваторіях водосховищ Дніпровського каскаду, які не можуть перевищувати сорока відсотків акваторії водного об'єкту та мають бути розташовані не ближче двохсот метрів від урізу води. Межі таких зон визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі наукових обґрунтувань за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

2. З часу дії цього закону припиняється видача будь-яких документів дозвільного характеру, затвердження лімітів та розподіл квот на здійснення промислового рибальства на водоймах, вказаних в частині першій цієї статті.

Це не стосується документів дозвільного характеру, затвердження лімітів та розподіл квот на здійснення промислового рибальства у спеціальних промислових зонах, вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольних виловів водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, меліоративних виловів водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на водних об'єктах.

Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на здійснення промислового рибальства

Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про охорону, використання та відтворення риби та інших водних живих ресурсів щодо промислового рибальства, вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, з метою з'ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (дослідний вилов), контрольного вилову для визначення їх стану та запасів, меліоративного вилову з метою формування їх оптимального видового та вікового складу на водоймах, здійснення промислового, любительського спортивного рибальства, а також додержання мораторію на здійснення промислового рибальства здійснює центральний орган виконавчої влади, що що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 4. Відповідальність за порушення мораторію

Порушення вимог цього Закону тягне за собою адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

Розділ II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року крім пункту 3 Прикінцевих положень цього Закону, який набирає чинності в день наступний за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти та забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

до 1 січня 2016 року:

здійснити організаційні заходи щодо введення заборони на здійснення промислового рибальства на водних об'єктах басейну Дніпра, Південного Бугу, Західного Бугу, Сіверського Донця;

розробити Програму створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення, яке вивільниться при набранні чинності цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст. 155):

1) Статтю 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства

Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.";

2) Частину одинадцяту статті 8 викласти в такій редакції:

"погодження лімітів спеціального використання водних біоресурсів та затвердження квот їх добування;";

3) Доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до покладених на нього завдань належать:

визначення пріоритетних напрямків та узагальнення практики застосування законодавства з питань охорони та відтворення водних біоресурсів, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів;

затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів;

погодження квот добування водних біоресурсів;

погодження правил та режимів рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів;

погодження порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

здійснення інших повноважень відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про Червону книгу України" та інших законодавчих актів.";

4) Статтю 10 викласти у новій редакції:

"Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відповідно до покладених на нього завдань належать:

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині реалізації делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про охорону, використання і відтворення водних біоресурсів щодо:

зариблення, здійснення контрольного вилову, акліматизації, рибництва, утримання і відтворення у неволі чи напіввільних умовах з комерційною та іншими цілями;

меліоративного вилову малоцінних і хижих видів риб, шкідливих водних організмів;

достовірності звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів;

охорони, використання, відтворення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;

дотримання міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства;

штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах;

порядку та умов здійснення промислового, любительського, спортивного, наукового рибальства на водних об'єктах України;

забезпечення рибозахисними обладнаннями водозабірних споруд;

проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем та вивчення технічного стану рибозахисного обладнання;

інші повноваження відповідно до законодавства".

5) Частину другу та третю статті 28 викласти в такій редакції:

"З метою збереження та забезпечення раціонального використання окремих видів водних біоресурсів, які інтенсивно експлуатуються та/або характеризуються відповідно до наукових обґрунтувань незадовільним станом, встановлюються ліміти промислового вилову на наступний календарний рік, які в подальшому розподіляються на квоти серед суб'єктів рибного господарства. Перелік видів водних біоресурсів, щодо яких встановлюються ліміти промислового вилучення, та обсяги лімітів на підставі наукових обґрунтувань, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

Для регулювання промислу водних біоресурсів щодо яких не встановлюються ліміти вилову, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, на підставі наукових обґрунтувань, визначає прогноз допустимого вилову на наступний календарний рік. Прогноз допустимого вилову може коригуватися протягом календарного року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

6) У статті 29:

частину другу викласти в такій редакції:

"Обґрунтування допустимих обсягів спеціального використання водних біоресурсів за видами (групами видів) у водних об'єктах розробляють наукові установи та організації, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, наукові установи, що входять до Національної академії наук України та Української академії аграрних наук, на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, суб'єктів рибного господарства.";

частину третю виключити.

7) Частину другу статті 30 після слів "за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства" доповнити словами "погодженим з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос