Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления персональной ответственности председателей областных государственных администраций за организацию и выполнение задач территориальной обороны

Проект закона Украины от 20.03.2015 № 2442
Дата рассмотрения: 20.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення персональної відповідальності голів обласних державних адміністрацій за організацію та виконання завдань територіальної оборони

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1) Статтю 14 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 19, ст. 258) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Голова обласної державної адміністрації за невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на нього цим Законом, Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, несе персональну дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства.

У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання головою обласної державної адміністрації обов'язків, покладених на нього цим Законом, Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, Кабінет Міністрів України з власної ініціативи та (або) з урахуванням пропозицій і рекомендацій комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони, вносить подання Президентові України про звільнення з посади голови відповідної обласної державної адміністрації".

У зв'язку з цим частину другу вважати відповідно частиною четвертою.

2) Частину другу статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2010 р., N 37, ст. 496) після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) подання Прем'єр-міністра України з підстав, передбачених Законом України "Про оборону України";

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6.

3) Частину п'яту статті 23 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання доцільності перебування голови обласної державної адміністрації на займаній посаді у зв'язку з виявленими фактами невиконання або неналежного виконання ним обов'язків, покладених Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, запрошується відповідний голова, йому надається можливість давати пояснення щодо повноти та результативності виконання положень Закону України "Про оборону України", Положення про територіальну оборону України, інших актів законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони, та пояснення щодо причин та умов, що перешкодили їх належному виконанню.

За наявності достатніх підстав, які свідчать, що голова обласної державної адміністрації, маючи реальну можливість забезпечити виконання належним чином своїх обов'язків з організації та виконання завдань територіальної оборони, допустив їх порушення, Кабінет Міністрів вносить подання Президентові України про звільнення з посади відповідного голову обласної державної адміністрації. При розгляді питання доцільності перебування голови обласної державної адміністрації на займаній посаді у зв'язку з виявленими фактами невиконання або неналежного виконання ним обов'язків, покладених Законом України "Про оборону України", Положенням про територіальну оборону України, іншими актами законодавства, що стосуються організації і виконання завдань територіальної оборони в межах території області, Кабінетом Міністрів враховуються пропозиції і рекомендації комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони (за наявності)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос