Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей

Проект закона Украины от 19.03.2015 № 2435
Дата рассмотрения: 19.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей

Закон визначає тимчасовий порядок організації та правові підстави створення міжобласного територіального об'єднання з метою припинення збройного протистояння, захисту законних інтересів, прав і свобод громадян, відновлення життєдіяльності в населених пунктах, відновлення діяльності органів влади та органів самоврядування, правопорядку, економічної та соціальної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, на якій тимчасово не здійснюються або здійснюються не в повному обсязі повноваження органів державної влади України.

Стаття 1

На окремих територіях Донецької та Луганської областей, визначених з урахуванням Мінських угод і і затвердженого 12 лютого 2015 року "Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод", положень Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" і на реалізацію прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів цих областей, Верховна Рада України створює Міжобласне Територіальне об'єднання Донбас (далі - МТО Донбас).

Стаття 2

Межі МТО Донбас, перелік міст, районів і населених пунктів, які входять до складу МТО Донбас, затверджуються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Стаття 3

МТО Донбас як невід'ємна складова території України має статус міжобласного об'єднання з самостійною системою державного управління на принципах децентралізації і широких повноважень органів місцевого самоврядування.

МТО Донбас утворюється тимчасово та не є самостійним суб'єктом системи адміністративно-територіального устрою України.

Місцеве самоврядування в МТО Донбас здійснюється відповідно до Конституції, законів України, актів Кабінету Міністрів України, представницьких та виконавчих органів МТО Донбас відповідними територіальними громадами безпосередньо і через органи місцевого самоврядування.

Стаття 4

МТО Донбас має особливий правовий статус, органи місцевого самоврядування, які формуються через територіальні громади (об'єднання територіальних громад) відповідно до виборчого законодавства України та з урахуванням особливостей цього Закону.

На території МТО Донбас створюються органи представницької та виконавчої влади відповідно до Конституції і законодавства України про місцеве самоврядування з урахуванням особливостей формування органів влади, визначеними для цієї території.

Стаття 5

Органи влади та місцевого самоврядування МТО Донбас забезпечують управлінські функції життєзабезпечення на території своєї юрисдикції, вирішують питання в сферах економічного та соціального розвитку, зокрема гуманітарні питання - культури, мови та самобутності, свободи віросповідання.

Стаття 6

Органи влади та місцевого самоврядування МТО Донбас в межах своїх повноважень і повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування нижчого рівня, приймають рішення про створення, структуру, чисельність загонів народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас і координують їх діяльність; розглядають питання про надання згоди на призначення керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас.

Стаття 7

Вищим представницьким органом влади в МТО Донбас є Представницьке Зібрання МТО Донбас, яке здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в межах своєї компетенції.

Представницьке Зібрання МТО Донбас очолює Голова Представницького Зібрання МТО Донбас, який обирається строком на 5 років.

Стаття 8

Виконавчий Комітет МТО Донбас - виконавчий орган влади в МТО Донбас, який здійснює виконавчі функції в межах своєї компетенції. Виконавчий Комітет МТО Донбас очолює Глава МТО Донбас.

Стаття 9

Повноваження, порядок обрання Глави МТО Донбас, повноваження, порядок формування і діяльності Представницького зібрання МТО Донбас і Виконавчого Комітету МТО Донбас визначається цим та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правовими актами Представницького Зібрання МТО Донбас з питань, віднесених до його компетенції.

Стаття 10

Глава МТО Донбас обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.

Кандидатом на зайняття посади Глави МТО Донбас може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, не має судимості за вчинення умисного злочину або судимість знята у встановленому законом порядку.

Організація і порядок проведення виборів Глави МТО Донбас встановлюються виборчим законодавством України.

Стаття 11

Глава МТО Донбас:

1) забезпечує дотримання прав і свобод громадян України, що проживають на території МТО Донбас;

2) представляє МТО Донбас у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування України;

3) визначає стратегічні напрями відновлення та розвитку економіки МТО Донбас;

4) забезпечує реалізацію програм економічного відновлення і розвитку МТО Донбас, затверджених Представницьким Зібранням МТО Донбас;

5) розробляє і здійснює організаційні заходи щодо залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних та інших засобів;

6) виступає суб'єктом договірних відносин у сфері виробничої кооперації, використання транскордонних потужностей в економічній інтеграції, розвитку промислово-економічного та аграрного секторів МТО Донбас;

7) представляє інтереси МТО Донбас у зовнішньоекономічних і торговельних відносинах, укладає угоди про транскордонне співробітництво в економічній сфері з суб'єктами Російської Федерації, інших держав та іншими адміністративно-територіальними одиницями таких держав;

8) забезпечує взаємодію Представницького Зібрання МТО Донбас і Виконавчого Комітету МТО Донбас;

9) виступає суб'єктом договірних відносин з центральними органами виконавчої влади;

10) вносить до Представницького Зібрання МТО Донбас кандидатури керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас для надання згоди на їх призначення;

11) вносить в межах коштів, передбачених місцевим бюджетом до Представницького Зібрання МТО Донбас пропозиції про структуру, чисельність загонів народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас;

12) у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження.

Правовий статус та об'єм повноважень Глави МТО Донбас визначається цим та іншими законами України, а також Положенням про Главу МТО Донбас, яке затверджується Представницьким Зібранням МТО Донбас.

Стаття 12

Представницьке Зібрання МТО Донбас складається з 75 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.

Представницьке Зібрання МТО Донбас представляє спільні інтереси всіх громадян, територіальних громад (їх об'єднань) МТО Донбас і приймає рішення від їх імені. Організація і порядок проведення виборів Представницького Зібрання МТО Донбас встановлюється виборчим законодавством України.

Вибори Глави ТО Донбас, депутатів Представницького Зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів на території МТО Донбас проводяться одночасно.

Представницьке Зібрання МТО Донбас здійснює свою діяльність сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань Представницького Зібрання МТО Донбас, а також із засідань його постійних та інших комісій.

Стаття 13

До компетенції Представницького Зібрання МТО Донбас належить:

1) затвердження структури, чисельності та персонального складу Виконавчого Комітету МТО Донбас;

2) затвердження бюджету МТО Донбас, внесення до нього змін, забезпечення його збалансованості та здійснення контролю за його виконанням;

3) затвердження Регламенту Представницького Зібрання МТО Донбас;

4) обрання Голови Представницького Зібрання МТО Донбас, заступників Голови представницького зібрання МТО Донбас і секретаря Представницького Зібрання МТО Донбас;

5) нормативне регулювання питань у сфері промислового, аграрного і вуглевидобувного секторів, природоохоронної діяльності, житлово-комунального господарства, транспортного забезпечення;

6) затвердження Положення про Главу МТО Донбас та Положення про Виконавчий Комітет МТО Донбас.

До виключних повноважень Представницького Зібрання МТО Донбас належить:

1) призначення виборів Глави МТО Донбас;

2) призначення виборів депутатів Представницького Зібрання МТО Донбас;

3) організація та проведення місцевих референдумів;

4) розпорядження і управління майном, землею, її надрами і водними ресурсами, що належать МТО Донбас;

5) розробка і реалізація програм соціально-економічного розвитку, природокористування та охорони навколишнього середовища МТО Донбас;

6) надання згоди на призначення керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас;

7) затвердження структури, чисельності загонів народної міліції з охорони громадського порядку ТО Донбас за поданням Глави МТО Донбас;

8) забезпечення координації діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас;

9) прийняття рішення про надання спеціального статусу нарівні з державною мовою російській та іншим мовам національних меншин.

10) у межах своєї компетенції вирішення питань транскордонного співробітництва, спрямованого на розвиток, посилення і поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування МТО Донбас з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації;

11) прийняття рішень і постанов.

Стаття 14

Виконавчий Комітет МТО Донбас здійснює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до відання МТО Донбас законами України, Положенням про Виконавчий Комітет МТО Донбас.

Виконавчий Комітет МТО Донбас формується Представницьким Зібранням МТО Донбас на строк його повноважень і відповідальний перед ним.

Стаття 15

Виконавчий Комітет МТО Донбас взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, органами управління Автономної Республіки Крим та областей України, державними установами, підприємствами та організаціями, які функціонують на території МТО Донбас.

Стаття 16

Виконавчий Комітет МТО Донбас:

1) готує програми соціально-економічного та культурного розвитку МТО Донбас, організовує їх виконання та звітує перед Представницьким Зібранням МТО Донбас про хід їх виконання;

2) вносить пропозицію Верховній Раді України про створення в МТО Донбас вільної економічної зони;

3) складає проект бюджету МТО Донбас, забезпечує його виконання та звітує про виконання перед Представницьким Зборами МТО Донбас;

4) здійснює функції з управління майном МТО Донбас;

5) вживає заходів, спрямованих на забезпечення прав і свобод людини та охорони громадського порядку на території МТО Донбас;

6) видає постанови і розпорядження;

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України, а також нормативно-правовими актами Представницького Зібрання МТО Донбас.

Стаття 17

Міські, районні в місті, районні ради є органами місцевого самоврядування МТО Донбас, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, а також повноважень, делегованих їм сільськими та селищними радами.

Виконавчий орган районної ради очолює голова районної ради, який обирається відповідною районною радою строком на 5 років.

Стаття 18

Сільські та селищні ради є органами місцевого самоврядування МТО Донбас, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Стаття 19

Представницькі органи місцевого самоврядування МТО Донбас, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування ТО Донбас діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Глави МТО Донбас, Представницького Зібрання МТО Донбас, Виконавчого Комітету МТО Донбас.

Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією і законами України, статутами територіальних громад.

Стаття 20

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних, районних у містах (у разі їх створення) рад МТО Донбас є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Стаття 21

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад МТО Донбас підконтрольні і підзвітні відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 22

У сільських радах, що представляють територіальні громади МТО Донбас, що налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Стаття 23

В системі представницьких органів місцевого самоврядування МТО Донбас сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Стаття 24

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільської, селищної, міської голови, обраного на чергових виборах, визначається Конституцією України.

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 25

Статус голів, депутатів, виконавчих органів ради та їхні повноваження, а також порядок створення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Стаття 26. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем??його опублікування. Закони та інші нормативні акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Вибори Глави МТО Донбас, депутатів Представницького Зібрання МТО Донбас, депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів на території МТО Донбас призначити на 25 жовтня 2015 року.

Кабінету Міністрів України у місячний строк:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом з урахуванням особливостей виборчої системи та формування органів влади на території МТО Донбас;

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести власні акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України власних актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос