Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления прозрачности в сфере отношений собственности в целях предупреждения коррупции

Проект закона Украины от 19.03.2015 № 2423
Дата рассмотрения: 19.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Закон України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) доповнити статтею 341 такого змісту:

"Стаття 341. Надання інформації про зареєстровані транспортні засоби з Єдиного державного реєстру

1. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, що міститься у Єдиному державному реєстрі, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, є відкритою та загальнодоступною.

2. Для фізичних та юридичних осіб інформація з Єдиного державного реєстру надається шляхом пошуку за суб'єктом (власником транспортного засобу) в електронній формі через офіційний веб-сайт органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації та обліку транспортних засобів, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Інформація з Єдиного державного реєстру надається за формою і у порядку, що визначений Кабінетом Міністрів України.

3. За запитом посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів інформація з Єдиного державного реєстру у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом (власником транспортного засобу) чи за державним номерним знаком в письмовій або електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Єдиного державного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

4. За заявою власника чи іншого правоволодільця орган реєстрації та обліку транспортних засобів надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстрований транспортний засіб, що йому належить.

5. Інформація про зареєстрований транспортний засіб чи його власника, отримана в електронній чи паперовій формі відповідно до законодавства за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, є офіційною та використовується відповідно до законодавства".

2. Частину другу статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"2. Для фізичних та юридичних осіб інформація з Державного реєстру прав надається через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації прав та нотаріусам у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за об'єктом нерухомого майна або за суб'єктом права.

Фізичним та юридичним особам інформація з Державного реєстру прав надається:

1) у разі пошуку за об'єктом нерухомого майна - в повному обсязі;

2) у разі пошуку за суб'єктом права - щодо кожного об'єкта нерухомого майна в такому обсязі:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення, земельна ділянка тощо);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

назва області, району, міста, на території яких розташований об'єкт нерухомого майна;

дата реєстрації прав та їх обтяжень".

3. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61 із наступними змінами):

1) у статті 36:

а) частину першу доповнити пунктом "ї" такого змісту:

"ї) інші відомості про земельні ділянки, передбачені статтею 15 та частиною другою статті 30 цього Закону";

б) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою фізичної особи - суб'єкта права власності або речового права на земельну ділянку зобов'язаний надати йому інформацію про осіб, які отримали доступ до інформації про цього суб'єкта в Державному земельному кадастрі".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

в) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюються безоплатно";

2) частину п'яту статті 38 викласти в такій редакції:

"5. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

фізичні та юридичні особи;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом".

4. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 із змінами, внесеними Законом України N 198-VIII від 12.02.2015):

1) підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України";

2) абзац четвертий частини першої статті 47 після слів "місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації" доповнити словами "(крім області, району, населеного пункту, в яких знаходиться об'єкт)".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

III. Перехідні положення

1. Пункт 4 Розділу І цього Закону набирає чинності з дня опублікування цього Закону, але не раніше дня введення в дію Закону України "Про запобігання корупції".

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос