Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс"

Проект закона Украины от 19.03.2015 № 2419
Дата рассмотрения: 19.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас"

Цей Закон є спеціальним законом, що запроваджує спеціальний правовий режим здійснення господарської та інвестиційної діяльності та особливий порядок застосування і дії законодавства України.

Метою створення вільної економічної зони "Донбас" є залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для відновлення об'єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, прискорення соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, в яких проводиться (проводилась) антитерористична операція.

Розділ I. "Вільна економічна зона "Донбас"

Стаття 1. Територія вільної економічної зони "Донбас"

1.1. Вільна економічна зона "Донбас" (далі - ВЕЗ "Донбас") запроваджується в межах окремих районів Донецької та Луганської областей, в яких проводиться (проводилась) антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року N 405/2014.

1.2. Перелік адміністративно-територіальних одиниць окремих районів Донецької та Луганської областей, в яких проводиться (проводилась) антитерористична операція, визначається в Додатку до цього Закону.

Стаття 2. Створення та строки дії вільної економічної зони "Донбас"

2.1. ВЕЗ "Донбас" створюється згідно з цим Законом, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

2.2. ВЕЗ "Донбас" діє протягом десяти повних років з дня набрання чинності цим Законом.

2.3. Строк дії ВЕЗ "Донбас" може бути продовжено відповідним законом України.

2.4. Набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України не є підставою для припинення дії ВЕЗ "Донбас".

Стаття 3. Особливий правовий режим економічної та інвестиційної діяльності на території вільної економічної зони "Донбас"

3.1. На території ВЕЗ "Донбас" діє спеціальний правовий режим економічної та інвестиційної діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають податкову адресу (місце проживання, місцезнаходження) в окремих районах Донецької та Луганської областей, в яких проводиться (проводилась) антитерористична операція, який полягає в особливому порядку застосування норм податкового, митного, валютного та іншого законодавства України, пов'язаного з регулюванням здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на територіях вільної економічної зони ВЕЗ "Донбас"

4.1. На території ВЕЗ "Донбас" діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування на території ВЕЗ "Донбас" діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Справляння податків та зборів на території вільної економічної зони "Донбас"

5.1. На території ВЕЗ "Донбас" з урахуванням рішень, прийнятих відповідними органами місцевого самоврядування, справляються загальнодержавні та місцеві податки, збори, визначені статтями 9 та 10 Податкового кодексу України, статтею 271 Митного кодексу України, з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на території ВЕЗ "Донбас", з операцій та/або з інших об'єктів оподаткування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням), які виникають на території ВЕЗ "Донбас".

5.2. Тимчасово, протягом трьох років, наступних за роком створення ВЕЗ "Донбас", звільняється від оподаткування прибуток новостворених підприємств, у яких розмір доходів протягом річного звітного періоду наростаючим підсумком не перевищує п'ятдесят мільйонів гривень та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не менше ніж 40 осіб, при цьому нарахована за кожний місяць звітного періоду заробітна плата працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншою, ніж три мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом.

Якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному податковому періоді не виконують вимоги щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному податковому періоді, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.

Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють:

5.2.1) діяльність у сфері розваг;

5.2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

5.2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

5.2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

5.2.5) фінансову діяльність;

5.2.6) діяльність з обміну валют;

5.2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

5.2.8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

5.2.9) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

5.2.10) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

5.2.11) охоронну діяльність.

5.3. На період функціонування вільної економічної зони "Донбас" для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей до доходів бюджетів Донецької та Луганської областей, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, підлягають включенню податкові надходження по загальнодержавним податкам та зборам, визначеним в статті 9 Податкового кодексу України, окрім податку на додану вартість, які формують загальний фонд Державного бюджету України згідно з частиною 2 статті 29 Бюджетного кодексу України.

5.4. Тимчасово, на період функціонування ВЕЗ "Донбас" положення пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України в частині обов'язку сплачувати військовий збір не розповсюджуються на платників податків, які отримують оподатковуваний дохід в окремих районах Донецької та Луганської областей, на які розповсюджується правовий режим ВЕЗ "Донбас".

5.5. Платники єдиного внеску, які перебувають на обліку в контролюючих органах або мають місцезнаходження (місце проживання) в окремих районах Донецької та Луганської областей, на які розповсюджується правовий режим ВЕЗ "Донбас", не нараховують (не утримують) єдиний внесок, передбачений Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Такі особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

5.6. Не здійснюються протягом трьох років перевірки контролюючими органами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців на предмет дотримання останніми вимог податкового, валютного та іншого законодавства, які станом на момент набуття чинності цим Законом перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) в окремих районах Донецької та Луганської областей, на які розповсюджується правовий режим ВЕЗ "Донбас".

Стаття 6. Застосування окремих норм законодавства України на території вільної економічної зони "Донбас"

6.1. Закони України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції" не поширюються на суб'єктів господарювання, які станом на момент набуття чинності цим Законом перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) в окремих районах Донецької та Луганської областей, на які розповсюджується правовий режим ВЕЗ "Донбас".

6.2. Ліцензії, видані до набрання чинності цим Законом суб'єктам господарської діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", та/або сертифікати, надані згідно із Декретом Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", та/або дозволи, надані згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", строк дії яких закінчився в період дії цього Закону, вважаються такими, що автоматично продовжили свою дію на період дії ВЕЗ "Донбас".

Стаття 7. Дія валютного та платіжних режимів у межах вільної економічної зони "Донбас"

7.1. На території ВЕЗ "Донбас" може застосовуватися мультивалютний режим, за яким для оплати вартості товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) у межах ВЕЗ "Донбас" використовується як гривня, так і валюти іноземних країн, включені Національним банком України до 1 - 2 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

7.2. Будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ "Донбас" на іншу територію України або за межі України здійснюються виключно у гривні або у вільно конвертованій валюті.

7.3. Операції, передбачені пунктами 7.1 - 7.2 цієї статті, не потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України, визначеної пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

7.4. Вимоги законодавства України щодо обов'язкового продажу надходжень (в тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до юридичних осіб (філій, відділень, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб) з місцезнаходженням на території ВЕЗ "Донбас".

Стаття 8. Порядок ввезення на територію ВЕЗ "Донбас" товарів та інших предметів та вивезення товарів та інших предметів з території ВЕЗ "Донбас"

8.1. На території ВЕЗ "Донбас" створюється вільна митна зона, що за своїм функціональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сервісного та промислового типу згідно із статтею 430 Митного кодексу України.

8.2. Поставка товарів на (з) територію ВЕЗ "Донбас", а також поставка послуг на (з) територію ВЕЗ "Донбас" підпадає під регулювання законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

8.3. Товари, які згідно з розділом II Митного кодексу України відповідають критеріям повністю вироблених, достатньо перероблених на митній території України та випущені для вільного обігу на території ВЕЗ "Донбас", вважаються товарами походженням з України та вільно переміщуються на іншу територію України без застосування будь-якого мита, передбаченого главою 42 Митного кодексу України, та без сплати податку за умови подання сертифіката про походження товару з України, що видається будь-якими торгово-промисловими палатами на території України.

Вказані в цьому пункті операції також не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Стаття 9. Порядок надання державних гарантій на території вільної економічної зони "Донбас"

9.1. Україна гарантує захист майнових і немайнових прав громадян України та юридичних осіб на території ВЕЗ "Донбас" згідно із законами України, у тому числі щодо захисту іноземних інвестицій.

Розділ II. "Прикінцеві положення"

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" діє у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

3. Інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) В Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184) внести наступні зміни:

підпункт "г" пункту 4 статті 5 викласти у такій редакції:

"г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території України та в окремих районах Донецької та Луганської областей, на які розповсюджується правовий режим ВЕЗ "Донбас";

Викласти пункт 1 статті 17 в наступній редакції:

"1. На період функціонування вільної економічної зони "Донбас" цей Декрет застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас".

2) В Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами) внести наступні зміни:

доповнити частину 1 статті 10 абзацом наступного змісту:

"особи, визначені статтею 4 цього Закону, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей, на які розповсюджується правовий режим вільної економічної зони "Донбас" згідно із Законом України "Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас".

Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 9-4 наступного змісту:

"9-4. Тимчасово, на період функціонування вільної економічної зони "Донбас", платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, на які розповсюджується правовий режим вільної економічної зони "Донбас" відповідно до Закону України "Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас", звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених частиною другою статті 6 цього Закону.

Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного внеску, яка подається ним до органу доходів і зборів за основним місцем обліку або за місцем його тимчасового проживання у довільній формі.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Законом за невиконання обов'язків платника єдиного внеску до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються."

3) В Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 44, стор. 2972, стаття 2040) абзац 2 статті 1 викласти в наступній редакції:

"Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти Донецької та Луганської областей, визначені Законом України "Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас".

5. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розробку і перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос