Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления возможности осужденным лицам участвовать в защите Украины)

Проект закона Украины от 18.03.2015 № 2416
Дата рассмотрения: 18.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання можливості засудженим особам брати участь у захисті України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) із змінами і доповненнями:

1) частину 1 статті 75 доповнити наступним абзацом такого змісту:

"Якщо під час особливого періоду суд, крім випадків засудження за злочини передбачені розділами I, IV, IX Особливої частини цього Кодексу, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше десяти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного, інші обставини справи та бажання особи брати участь у захисті України, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він, з метою здійснення засудженим захисту України, може прийняти рішення про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням."

2) частину 1 статті 76 доповнити абзацом другим такого змісту:

"На осіб, визначених абзацом другим частини першої статті 75 цього Кодексу, покладається обов'язок у місячний термін розпочати службу в Збройних силах України, Національній гвардії України або інших законних військових формуваннях на території України."

3) частину 2 статті 76 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Контроль за поведінкою осіб, визначених абзацом 2 частини 1 статті 75 цього Кодексу здійснюється командиром військового підрозділу, у якому засуджений проходить військову службу."

4) статтю 81 доповнити частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:

"5. Під час особливого періоду до осіб, що відбувають покарання, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення та виявив бажання брати участь у захисті України.

6. Для осіб, визначених частиною п'ятою цієї статті, застосовуються строки, визначені частиною третьою цієї статті, зменшені у два рази.

7. Положення частин п'ятою та шостої цієї статті не можуть бути застосовані до осіб, засуджених за злочини, передбачені розділами I, IV, IX Особливої частини цього Кодексу."

5) статтю 90 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Якщо під час особливого періоду особа брала безпосередню участь у бойових діях, то строк погашення судимості обчислюється з розрахунку один день безпосередньої участі у бойових діях відповідає п'яти дням строку встановленого статтею 89 цього Кодексу."

6) статтю 91 доповнити частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:

"5. Під час особливого періоду суд, крім випадків засудження за злочини передбачені розділами I, IV, IX особливої частини цього кодексу може зняти судимість з особи до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу, якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою та безпосередньою участю в бойових діях довела своє виправлення.

6. Під час обставин визначених частиною 5 цієї статті на осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях не поширюється обмеження встановлені частиною 2 цієї статті.

7. За наявності відомостей про особливі досягнення та відзнаки особи під час її безпосередньої участі у бойових діях, суд може зняти з такої особи судимість раніше закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 цього Кодексу."

2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21) із змінами і доповненнями:

1) частину третю статті 154 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до частин п'ятої, шостої та сьомої статті 81 Кримінального кодексу України, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, у разі наявності у таких осіб спеціальних знань та навичок, необхідних для здійснення захисту України, а також за клопотанням командира військової частини, батальйону територіальної оборони, структурних підрозділів Національної гвардії України, в тому числі підрозділів військових частин Національної гвардії України, орган або установа виконання покарань у тижневий термін надсилає клопотання до суду у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством."

2) частину 1 статті 163 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Контроль за поведінкою осіб, визначених абзацом другим частини першої статті 75 Кримінального кодексу України здійснюється командиром військового підрозділу у якому засуджений проходить військову службу."

3) статтю 165 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Для осіб, визначених абзацом 2 частини 1 статті 75 Кримінального кодексу України, щодо яких є докази їх безпосередньої участі в обороні України, іспитовий строк встановлений судом обчислюється у розрахунку один день безпосередньої участі у бойових діях дорівнює п'яти дням іспитового строку призначеного судом."

3.У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст. 88) із змінами і доповненнями:

1) статтю 538 доповнити абзацом 2 такого змісту:

"Для вирішення питання зняття судимості в порядку частини 7 статті 91 Кримінального кодексу України, суд має враховувати думку командира військового підрозділу у якому проходив службу засуджений."

2) частину 4 статті 539 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"У разі вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осіб, визначених у пункті 5 статті 81 Кримінального кодексу України, за наявності клопотання передбаченого абзацом другим частини третьої статті 154 Кримінально-виконавчого кодексу України, у судове засідання викликається також особа, яка подала таке клопотання.

Особі, яка подала клопотання в порядку передбаченому абзацом другим частини третьої статті 154 Кримінально-виконавчого кодексу України, надсилається копія ухвали постановленої за наслідком такого розгляду."

4. Статтю 9 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 17, ст. 594) із змінами і доповненнями доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. Під час особливого періоду на службу до Національної гвардії України може бути прийнята особа, звільнена від відбування покарання у порядку визначеному для осіб визначених пунктами 5, 6, 7 статті 81 та абзацом другим частини першої статті 75 Кримінального кодексу України."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос