Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно совершенствования механизма привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

Проект закона Украины от 18.03.2015 № 2413
Дата рассмотрения: 18.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення механізму притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; із наступними змінами):

1) статтю 141 виключити;

2) у статті 122:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, а так само несплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів -";

3) у статті 251:

у частині першій слова "показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху," виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"У справах про порушення правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, доказами є показання спеціальних технічних засобів, в тому числі працюючих у автоматичному режимі, що мають функцію фото- та/або відеофіксації, яка дозволяє ідентифікувати транспортний засіб за реєстраційним номером транспортного засобу, та діючих у встановленому порядку.";

4) у статті 258:

частину другу викласти у такій редакції

"Протоколи не складаються у випадку складення повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту у порядку, передбаченому ст. 2581 цього Кодексу, а також в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.";

частину шосту виключити.

5) доповнити статтею 2581 такого змісту:

"Стаття 2581. Повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту

У випадку виявлення та фіксації порушення правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту за допомогою спеціальних технічних засобів (в т. ч. працюючих у автоматичному режимі), що мають функцію фото- та/або відеофіксації, яка дозволяє ідентифікувати транспортний засіб за реєстраційним номером транспортного засобу, оператор спеціального технічного приладу складає повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, у якому зазначається:

власник транспортного засобу;

модель транспортного засобу;

реєстраційний номер транспортного засобу;

час, місце і суть вчиненого правопорушення;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення;

прізвище, ім'я, по-батькові та посада особи, яка склала повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту.

До зазначеного повідомлення додається квитанція із заповненими реквізитами для оплати штрафу у добровільному порядку.

Повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту підписується оператором спеціального технічного засобу.

Операторами спеціального технічного засобу є уповноважені особи органів внутрішніх справ та інші уповноважені особи відповідно до передбаченого порядку встановлення, реєстрації та обслуговування спеціальних технічних засобів;

Повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, надсилається власнику транспортного засобу та органу (посадовій особі), уповноваженому (уповноваженій) розглядати справу про адміністративне правопорушення.";

6) у статті 268:

частину другу викласти у такій редакції:

"Власник транспортного засобу, який отримав повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, проте не здійснював керування транспортним засобом, зобов'язаний особисто з'явитись або направити свого уповноваженого представника до органу (посадової особи), уповноваженого (уповноваженої) розглядати справу про адміністративне правопорушення у час та місце, зазначені у повідомленні про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, та повідомити про обставини, які виключають притягнення його до адміністративної відповідальності (інформацію про особу, якій було передано право керування транспортним засобом, інформацію про протиправні дії інших осіб, направлені на незаконне заволодіння транспортним засобом тощо). У випадку документального підтвердження таких обставин орган (посадова особа), уповноважений (уповноважена) розглядати справу про адміністративне правопорушення, направляє особі, вказаній власником транспортного засобу (його уповноваженим представником), повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, у якому зазначається час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.";

У зв'язку з цим частину другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

7) у статті 277:

частину першу викласти у такій редакції:

"Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення, повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, та інших матеріалів справи.";

8) статтю 277-2:

доповнити частиною третьою:

"Повістка не вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, в разі надіслання їй повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту.

9) у статті 278:

у пункті 2 після слова "протокол," доповнити словами "повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту";

10) у статті 284:

у частині другій після слів "постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування," доповнити словами "оплаті квитанції, що додається до повідомлення про порушення правил дорожнього руху або правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, у добровільному порядку,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос